A145 Roelf Eijes Torringa sr (* 1824 † 1885)

Langdurig in bewerking

___________________________________________________________

Kerk 1 Betovergrootmoeder Hilje Eijes; Kerk 3 Overgrootouders Eije Roelfs en Sara Hendriks; Kerk 4 Grootouders Roelf Eijes en Everdina Oudeman; Graf 5: moeder Kunna Roelfs van Kammen
Kerkhof 3oud-oudoom Onne Roelfs
Kerkhof 5: zoon Enno Torringa; Kerkhof 5a: dochter Cornelia Torringa; Kerkhof 5b: zoon Cornelis Torringa; Kerkhof 5c: zoon Eije Torringa
Kerkhof 6: 1e echtgenote Itje Ennes Bazuin
Kerkhof 7
: zoon Henderikus Torringa; Kerkhof 8: dochter Kunna de Cock-Torringa; Kerkhof 9: zoon en dochter Henderikus en Hilje Torringa
Kerkhof 34: schoonvader Hendrik Jans Zijlma; Kerkhof Graf 33: schoonmoeder Hilje Geuchiens Hopma
Kerkhof Graf 40: stiefmoeder Antje Arends Torringa-de Graaf; Kerkhof Gaf 41: vader Hendericus Jannes Warendorp Torringa;
Kerkhof 56: oudtante Elizabeth Eijes
A109 kleinzoon Roelf Eije Torringa (1902) (monument); A110 zoon Eije Torringa (1915) (monument); A111 schoondochter Guidina Frouwbina Torringa-Zuidema (1948) (monument); A112 kleindochter Catrine Guidine Ritsema-Torringa (1911) (monument)
A127 kleindochter Annette Toxopeus; A128 A129 dochter Itje Toxopeus-Torringa schoonzoon Schelte Toxopeus; A130 A131 kleindochter Jantine Siccama-Toxopeus; A132 A133 kleindochter Annette Doyer-Toxopeus; A134 kleindochter Henderika Catharina Poll-Toxopeus
A135 achterkleindochter Jacoba de Waard-Siccama
A141 Enno Torringa (1922) monument; A142 Hilligjen Torringa-Ritzema (1927) monument; A143 Jacob Geudinus Ritzema Torringa (1903) monument; A144 kleindochter Hiekelina Geuchina Torringa
A146 2e echtgenote Annetta Geuchina Zijlma
A147 zoon Hendrik Torringa; A148 zoon Roelf Eije Torringa; A149 dochter Henderika Torringa
B001 B002 halfbroer Jannes Luitje Torringa schoonzuster Trientje Tebbens
B040 schoonzuster Hillegonda Henderika Zijlma-Zuidema
Familie Torringa 4e generatie (IV.1.1.)

___________________________________________________________

Roelf Eijes (Hendericus) Torringa, landbouwer op Hayemaheerd, * 06-07-1824 Stoepemaheerd, Zuurdijk, des morgens 3 uur, † 03-09-1885 Hayemaheerd, Ewer 17, Zuurdijk, 61 jaar, des morgens 3 uur

x I 22-07-1847 Leens Itje Ennes Bazuin,  * 17-01-1823 Klein Garnwerd, † 23-05-1859 Hayemaheerd, Ewer, Zuurdijk, 36 jaar

Kinderen Roelf Eijes Torringa en Itje Ennes Bazuin, zie: Kerkhof Graf 6

Het huwelijk met Itje Ennes Bazuin was geen “verstandshuwelijk”, maar een huwelijk uit liefde. In alle geschriften en publicaties wordt Itje beschreven als een boerendochter van eenvoudige komaf, ondanks het feit dat
Geert Reinders “de Enter” haar overgrootvader was. 
Getuigen geboorteaangifte Roelf Eijes: Rijpke Jans Beukema, 43 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Jan Ennes Huizing, 59 jaar, landbouwer (boerderijHuizingheem“), wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden Roelf Eijes: Jan Zijlma, 61 jaar, landbouwer (boerderij “‘t Huis Ewer“), wonende Zuurdijk, schoonbroeder en Klaas van Straten, 58 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk, Ewer 11
Getuigen huwelijk I: Cornelis Ennes Bazuin, 32 jaar, houtkoper, wonende Middelstum, broeder bruid; Berend van Julsingha, 40 jaar, broodbakker, wonende Wehe; Jacob Warterbolk, 31 jaar, ontvanger dezer gemeente, wonende Wehe; Jan Doorenbos, 26 jaar, medicinae doctor, wonende Wehe
Bruidegom I 23 bruid I 24 jaar

Ouders bruidegom I: Henderijkus Jannes Warendorp Torrenga, landbouwer boerderij “Stoepemaheerd” x Kunna Roelfs van Kammen
Ouders bruid I: Enne Ennes Bazuin, rentenier x Jantje Hendriks van Zijl
Getuigen geboorteaangifte Itje: Jan Kornelis Elema, 48 jaar, landbouwer, wonende Klein Garnwerd en Jan Dijksterhuis, 36 jaar, boekverkoper, wonende Winsum
Aangevers overlijden Itje: Jan Zijlma, 35 jaar, zonder beroep, wonende Zuurdijk (boerderij “‘t Huis Ewer“), bekende en Harm Jansen, 32 jaar, hovenier, wonende Zuurdijk, bekende  

x II 27-12-1860 Leens Annetta Geuchiena (Hendriks) Zijlma, * 08-07-1834 Vliedorp (boerderij ‘t Gansehuis), des morgens om 8 uur, † 15-03-1884 Hayemaheerd, Ewer 17, Zuurdijk, 49 jaar, des avonds 5 uur

Kinderen Roelf Eijes Torringa en Annetta Geuchina Zijlma, zie A146

Getuigen huwelijk II: Jan Doornbos, 40 jaar, medicinae Doctor, Hindrik Trox, 28 jaar, kastelein, Jan Luit, 34 jaar, voerman en Berend Alberts, 39 jaar, veldwachter, alle getuigen wonende te Wehe
Bruidegom II 36 bruid II 26 jaar | bruid Zielma, zich noemende Zijlma

Ouders bruid I: Hendrik Jans Zielma, zich noemende Zijlma, landbouwer x Hilje Geuchiens Hopma, landbouwersche 
Getuigen geboorteaangifte Annetta: Olchert Ipes van Louten, 35 jaar en Arend Ables Bos, 33 jaar, beide dagloners, wonende Zuurdijk
Aangevers Annetta: Jan Zijma, 60 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk (‘t Huis Ewer), broeder en Derk van der Kamp, 52 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk [] verklarende Arend Abels Bos zijnen naam niet te kunnen tekenen, als hebbende geen schrijven geleerd

___________________________________________________________

       

___________________________________________________________


In het wapen wel 3 vogels, maar geen water |Grafsteenhouwer: L. Faber

___________________________________________________________

  Volgens de familieoverleveringen is dit het borrelglas van Roelf Eijes Torringa sr. De maat is gelijk aan een huidig borrelglas

___________________________________________________________

Archief Familie Torringa 1676 – 1889) \ Archieftoegang 484
In 1934 schonk mevrouw Itje Toxopeus-Torringa, wonende te Groningen door bemiddeling van B. W. Siemens te Houwerzijl een aantal stukken, welke na de ordening en beschrijving bleken in rechtstreeks of voor een groot deel in zijdelings verband te staan tot de Familie Torringa, welke  de boerderijen “Hayemaheerd“, “Stoepemaheerd”, “Freeburg”, “Doornbosheerd” en “Nieuw Ewer” te Zuurdijk heeft bewoond. Toen de heer Roelf Eijes Torringa, boerderij “Hayemaheerd” in 1885 overleed, zijn de stukken nog enige tijd op de boerderij bewaard gebleven totdat ze werden overgebracht naar de boerderij “Kooyenburg” van Schelte Toxopeus gehuwd met een dochter van R.E. Torringa genaamd Itje Torringa. Toen deze boerderij niet langer door het echtpaar Toxopeus-Torringa bewoond werd, ontfermde de heer Siemens zich over de verzameling en met toestemming van Itje Torringa, die inmiddels weduwe was geworden, werd ze overgebracht naar het rijksarchief in Groningen. Er worden nog steeds stukken toegevoegd.
___________________________________________________________

Reizen
Van Roelf Eijes zijn 3 reizen bekend, waarvan 2 door hem beschreven zijn:
07 – 20 mei 1842: Rondreis door Nederland
03 – 21 juni 1856 Reis naar Noorwegen
De 3reis was een rond- en studiereis door Engeland van 05 – 17(?) juni 1868, waarbij in Liverpool afscheid werd genomen van de organisator, Willem Beukma, die doorreisde naar zijn familie in Noord-Amerika.
Roelf Eijes en Willem Beukma waren tot 1835 buurjongens van elkaar geweest. Roelf Eijes woonde op de boerderij “Stoepemaheerd” en Willem Beukma op “Castor“. In 1835 emigreerde Wilem met zijn vader Klaas Jans Beukma, zijn broers en zuster naar  Noord-Amerika.
Willem Beukma heeft de rondreis door Engeland beschreven in 2 brieven van 14-06-1868 en 15-06-1868 en reisverslag.
De reisgenoten van de 3e reis waren:
Willem Beukma (1819 – 1893), Klaas Borgman (1816 – 1876) van Oud-Bocum te Kloosterburen en diens zoon Ipe Borgman (1852 – 1873), Jan Zijlma (1824 – 1907) van “‘t Huis Ewer” te Zuurdijk en Hendericus Warendorp Tebbens (1823 – 1899) van “Oldeheem” te Niekerk en Roelf Eijes Torringa (1824 – 1885) van “Hayemaheerd” te Zuurdijk.
Willem Beukma en Klaas Borgman waren neven.
Hendericus Warendorp Tebbens was gehuwd met Hilje Ennes Bazuin, die een zuster was van Itje Ennes Bazuin, de 1eechtgenote van Roelf Eijes. Zij waren zwagers en bovendien neven. Rena Jannes Torringa, de moeder van Hendericus Warendorp Tebbens was een zuster van Hendericus Warendorp Jannes Torringa, de vader van Roelf Eijes Torringa.
Jan Zijlma was een broer van Annetta Geuchina Zijlma, de 2eechtgenote van Roelf Eijes en tevens zijn buurman.
In alle geschriften en publicaties over Roelf Eijes Torringa, Hendericus Warendorp Tebbens en Jan Zijlma is nimmer de reis naar en door Engeland vermeld.

___________________________________________________________

Bouldag
‘t Was aan peerden tou. Oetvaailer wees n  beste vosroen aan en Boer Törrengoa haar ‘t hoogste bod.
Törrengoa was hail slim riek, moar hai mos toch n börg hemmen, net zo goud as n ander.
“Wel is joen börg!” vroug oetvaailer.
Jaan Soldoat!”
Elk wis wel, dat dei gain loezege cent bezat, moar Jaan 
wer börg.
Tweide peer kwam aan bod. Jaan Soldoat bood net zoo laank, dat e hong!
“Wel is dien börg, Jaan?” vroug oetvaailer.
Törrengoa!” zee Jaan.
“Den ze’k hom vot moar betalen, netoares” zee Törrengoa, “moar nou gain tweede moal weer baiden, Jaan hur!”
(Jan Boer: Nog n gapsel)

___________________________________________________________

Westpolder

Roelf Eijes Torringa sr erfde van zijn oudtante Elizabeth Eijes, weduwe van Jan Tijmens, land en kwelder te Vierhuizen.
Elizabeth Eijes had al eens een gewaagd toestemming te krijgen voor bedijking, doch dit plan liep op niets uit.
Hendricus Warendorp Jannes Torringa gelukte het een gedeelte van het bezit in te dijken onder de naam  “Torringapolder“. De in die polder gebouwde boerderij kreeg later de naam: “Westerhalm“.

Na de indijking van de Westpolder werd door Roelf Eijes Torringa in 1875 de huidige boerderij “Torum” gebouwd. De bouwkosten van deze boerderij waren hoger dan de overige boerderijen in de Westpolder.
Roelf Eijes Torringa liet de kalkrijke metselspecie niet aanlengen met zoute/brakke water uit de Westpolder, maar haalde zoeter water uit het “binnenland”. Dit nu had tot gevolg dat bij de doorbraak van de zeedijk in 1877 de gebouwen van “Torum” veel minder schade opliepen dan de andere boerderijen.
Mede gezien het grote bezit aan kwelder werd hij in het eerste polderbestuur gekozen.

04-12-1873 Staats Courant 

De dijkdoorbraken op 20-03-1874 en 31-01-1877 hebben blijkbaar grote indruk op Roelf Eijes Torringa gemaakt.
In 1882 verkocht hij “Torum” aan Derk Roelfs Mansholt (de grootvader van de landbouwvoorman Sicco Mansholt). Van Derk Roelfs Mansholt kan niet gezegd worden dat hij het gevaar van een dijkdoorbraak niet kende. Zijn echtgenote Aaltje Dijkhuis was “bij toeval” in de Westpolder op bezoek bij haar vader toen de dijken doorbraken!
De boerderij “Westerhalm” werd door Roelf Eijes Torringa niet verkocht, blijkbaar vertrouwde hij die dijk wel?

Naar verluidt zou hij gezegd hebben: Mijn kinderen zullen geen natte voeten krijgen en daarom verkoop ik!

Geuchien Zijlma, zwager van Roelf Eijes Torringa, en landbouwer op de boerderij “‘t Ganzehuis” schreef in zijn herinneringen aan de dijkdoorbraak van 30-01-1877:
Toen reeds dacht ik, als het goed gaat, verkoop ik de plaats. Zulk een zorg wil ik nooit weer doorstaan. [] Hoe zeer heb ik moeten boeten voor de onvoorzichtige koop in 1874.

Naar Boerderijen “Torum” en “Westerhalm

___________________________________________________________

Deelnames Draverijen

Boerderij Hayemaheerd

Familie Torringa 4e Generatie
Terug naar Vak A