Menu +

A145 Roelf Eijes Torringa sr ( † 1885)

Langdurig in bewerking

___________________________________________________________

Kerk 1 Betovergrootmoeder Hilje Eijes; Kerk 3 Overgrootouders Eije Roelfs en Sara Hendriks; Kerk 4 Grootouders Roelf Eijes en Everdina Oudeman; Graf 5: moeder Kunna Roelfs van Kammen
Kerkhof 3oud-oudoom Onne Roelfs
Kerkhof 5: zoon Enno Torringa; Kerkhof 5a: dochter Cornelia Torringa; Kerkhof 5b: zoon Cornelis Torringa; Kerkhof 5c: zoon Eije Torringa
Kerkhof 6: 1e echtgenote Itje Ennes Bazuin
Kerkhof 7
: zoon Henderikus Torringa; Kerkhof 8: dochter Kunna de Cock-Torringa; Kerkhof 9: zoon en dochter Henderikus en Hilje Torringa
Kerkhof 34: schoonvader Hendrik Jans Zijlma; Kerkhof Graf 33: schoonmoeder Hilje Geuchiens Hopma
Kerkhof Graf 40: stiefmoeder Antje Arends Torringa-de Graaf; Kerkhof Gaf 41: vader Hendericus Jannes Warendorp Torringa;
Kerkhof 56: oudtante Elizabeth Eijes
A109 kleinzoon Roelf Eije Torringa (1902) (monument); A110 zoon Eije Torringa (1915) (monument); A111 schoondochter Guidina Frouwbina Torringa-Zuidema (1948) (monument); A112 kleindochter Catrine Guidine Ritsema-Torringa (1911) (monument)
A127 kleindochter Annette Toxopeus; A128 A129 dochter Itje Toxopeus-Torringa schoonzoon Schelte Toxopeus; A130 A131 kleindochter Jantine Siccama-Toxopeus; A132 A133 kleindochter Annette Doyer-Toxopeus; A134 kleindochter Henderika Catharina Poll-Toxopeus
A135 achterkleindochter Jacoba de Waard-Siccama
A141 Enno Torringa (1922) monument; A142 Hilligjen Torringa-Ritzema (1927) monument; A143 Jacob Geudinus Ritzema Torringa (1903) monument; A144 kleindochter Hiekelina Geuchina Torringa
A146 2e echtgenote Annetta Geuchina Zijlma
A147 zoon Hendrik Torringa; A148 zoon Roelf Eije Torringa; A149 dochter Henderika Torringa
B001 B002 halfbroer Jannes Luitje Torringa schoonzuster Trientje Tebbens
B040 schoonzuster Hillegonda Henderika Zijlma-Zuidema
Familie Torringa 4e generatie (IV.1.1.)

___________________________________________________________

Roelf Eijes (Hendericus) Torringa, landbouwer op Hayemaheerd, * 06-07-1824 Stoepemaheerd, Zuurdijk, des morgens 3 uur, † 03-09-1885 Hayemaheerd, Ewer 17, Zuurdijk, 61 jaar, des morgens 3 uur

x I 22-07-1847 Leens Itje Ennes Bazuin,  * 17-01-1823 Klein Garnwerd, † 23-05-1859 Hayemaheerd, Ewer, Zuurdijk, 36 jaar

Kinderen Roelf Eijes Torringa en Itje Ennes Bazuin, zie: Kerkhof Graf 6

Het huwelijk met Itje Ennes Bazuin was geen “verstandshuwelijk”, maar een huwelijk uit liefde. In alle geschriften en publicaties wordt Itje beschreven als een boerendochter van eenvoudige komaf, ondanks het feit dat 
Geert Reinders “de Enter” haar overgrootvader was.

Bruidegom 23 bruid 24 jaar
Getuigen huwelijk: Cornelis Ennes Bazuin, 32 jaar, houtkoper, wonende Middelstum, broeder bruid; Berend van Julsingha, 40 jaar, broodbakker, wonende Wehe; Jacob Warterbolk, 31 jaar, ontvanger dezer gemeente, wonende Wehe; Jan Doorenbos, 26 jaar, medicinae doctor, wonende Wehe

Ouders bruidegom: Henderijkus Jannes Warendorp Torrenga, landbouwer x Kunna Roelfs van Kammen
Ouders bruid: Enne Ennes Bazuin, rentenier x Jantje Hendriks van Zijl
Getuigen geboorteaangifte Itje: Jan Kornelis Elema, 48 jaar, landbouwer, wonende Klein Garwerd en Jan Dijksterhuis, 36 jaar, boekverkoper, wonende Winsum
Aangevers overlijden Itje: Jan Zijlma, 35 jaar, zonder beroep, wonende Zuurdijk (‘t Huis Ewer), bekende en Harm Jansen, 32 jaar, hovenier, wonende Zuurdijk, bekende  

x II 27-12-1860 Leens Annetta Geuchiena (Hendriks) Zijlma, * 08-07-1834 Vliedorp (‘t Gansehuis), des morgens om 8 uur, † 15-03-1884 Hayemaheerd, Ewer 17, Zuurdijk, 49 jaar, des avonds 5 uur

Kinderen Roelf Eijes Torringa en Annetta Geuchina Zijlma, zie A146
Bruidegom 36 bruid 26 jaar | bruid Zielma, zich noemende Zijlma

Getuigen huwelijk: Jan Doornbos, 40 jaar, medicinae Doctor, Hindrik Trox, 28 jaar, kastelein, Jan Luit, 34 jaar, voerman en Berend Alberts, 39 jaar, veldwachter, alle getuigen wonende te Wehe
Ouders bruidegom: Henderijkus Jannes Warendorp Torrenga x Kunna Roelfs van Kammen
Ouders bruid: Hendrik Jans Zielma, zich noemende Zijlma, landbouwer x Hilje Geuchiens Hopma, landbouwersche
Getuigen geboorteaangifte Roelf Eijes: Rijpke Jans Beukema, 43 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Jan Ennes Huizing, 59 jaar, landbouwer (Huizingheem), wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden Roelf Eijes: Jan Zijlma, 61 jaar, landbouwer (‘t Huis Ewer), wonende Zuurdijk, schoonbroeder en Klaas van Straten, 58 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk, Ewer 11
Getuigen geboorteaangifte Annetta: Olchert Ipes van Louten, 35 jaar en Arend Ables Bos, 33 jaar, beide dagloners, wonende Zuurdijk
Aangevers Annetta: Jan Zijma, 60 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk (‘t Huis Ewer), broeder en Derk van der Kamp, 52 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk [] verklarende Arend Abels Bos zijnen naam niet te kunnen tekenen, als hebbende geen schrijven geleerd

___________________________________________________________

       

___________________________________________________________


In het wapen wel 3 vogels, maar geen water |Grafsteenhouwer: L. Faber

___________________________________________________________

  Volgens de familieoverleveringen is dit het borrelglas van Roelf Eijes Torringa sr. De maat is gelijk aan een huidig borrelglas

___________________________________________________________

Van Roelf Eijes zijn 2 reizen bekend.
7 – 20 mei 1842: Rondreis door Nederland
3 – 21 juni 1856 Reis naar Noorwegen

___________________________________________________________

Bouldag
‘t Was aan peerden tou. Oetvaailer wees n  beste vosroen aan en Boer Törrengoa haar ‘t hoogste bod.
Törrengoa was hail slim riek, moar hai mos toch n börg hemmen, net zo goud as n ander.
“Wel is joen börg!” vroug oetvaailer.
Jaan Soldoat!”
Elk wis wel, dat dei gain loezege cent bezat, moar Jaan 
wer börg.
Tweide peer kwam aan bod. Jaan Soldoat bood net zoo laank, dat e hong!
“Wel is dien börg, Jaan?” vroug oetvaailer.
“Törrengoa!” zee Jaan.
“Den ze’k hom tot moar betalen, netoares” zee Törrengoa, “moar nou gain tweede moal weer baiden, Jaan hur!”
(Jan Boer: Nog n gapsel)
___________________________________________________________

Deelnames Draverijen

Boerderij Hayemaheerd

Familie Torringa 4e Generatie
Terug naar Vak A