A037 A038 A039 Jantje, Gerko en Pieter Abbring

Graven Abbring A037 A038 A039 A056 A057

___________________________________________________________

a039 abbring pieter gerko 1924 kopie      a038 abbring gerko pieter 1907 kopie               a037 abbring jantje 1935 kopie

A039 Pieter Gerrit Abbring       A038 vader Gerko Pieter Abbring     A037 Jantje Abbring
a057 abbring willem 1942 kopie        a055 abbring geertruida 1944 kopie

A057 Willem Abbring                   A055 Geertruida Abbring

Het grafonderhoud is afgekocht. De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Zuurdijk heeft de onderhoudsplicht tot 2020 (1945 + 75 jaar = 2020)

___________________________________________________________

Gerko (Pieters) Abbring, landbouwer “Dijkstede (GN 1991 blz 116), * 21-01-1826 Vierhuizen, † 26-11-1907 Zuurdijk, 81 jaar, A038 x 06-06-1855 Ulrum Kunna (Willems) Bosveld, * 22-06-1828 Vliedorp, † 08-07-1870 Zuurdijk, 42 jaar (van haar geen grafsteen op het Kerkhof of Begraafplaats)

aangevers overlijden 1870: Garmt Voet, 53 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk en Menne Landstra, 42 jaar, verwer, wonende te Zuurdijk
Diaconiekasboek 1870: Julij Bij de begravenis van de vrouw van Abbring                      3 62
aangevers overlijden 1907: Wicher Delfstra, 41 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Albert Smit, 35 jaar, veldwachter, wonende te Wehe
Gerko was zoon van Pieter Gerrits Abbring, winkelier x Jantje Rijpkes Beukema
Kunna (Willems) Bosveld was dochter van Willem Kornelis Bosveld en Aaltje Klasens Westerhuis, landbouwers op Waterloo
Gerko Abbring was een broer van Emke (Pieters) Abbring * 27-04-1823 Vierhuizen, † 15-08-1861 Zuurdijk, 38 jaar , Kerkhof 15 x 18-05-1859 Ulrum Johannes (Rijpke’s) Beukema, landbouwer Karpo, * 30-03-1823 Zuurdijk, † 13-04-1909 Leens, 86 jaar, B048

___________________________________________________________

Kinderen Abbring-Bosveld

 1. Jantje (Gerko’s) Abbring, * 14-10-1855 Vierhuizen, † 13-07-1935 Leens, 79 jaar, A037
 2. Aaltje (Gerko’s) Abbring, * 21-12-1856 Vierhuizen, † 09-01-1857 Vierhuizen, 19 dagen
 3. Pieter Gerrit (Gerko’s) Abbring, * 24-09-1859 Vierhuizen, † 05-12-1924 Zuurdijk, 65 jaar, A039
 1. Aaltje Abbring, * 20-02-1858 Vierhuizen, † 20-05-1860 Vierhuizen, 2 jaar
 2. Willem (Gerko’s) Abbring, * 28-10-1861 Vierhuizen, † 28-03-1942 Groningen, A057
 3. Aaltje (Gerko’s) Abbring, * 04-06-1863 Zuurdijk, † 28-12-1870 Zuurdijk, 7 jaar

aangevers overlijden: Garmt Voet[1], 54 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk en Menne Landstra, 42 jaar, verwer, wonende te Zuurdijk
Diaconieboek 1870: November[2] Bij de begravenis van ‘t kind van Abbring                      4 83 

[1] Landbouwer Heuvelheem 
[2] Dit zal een foutje zijn

 1. Klazina (Gerko’s) Abbring, * 01-01-1865 Zuurdijk, † 03-11-1946 Assen (begraven te Oostum) x 12-05-1898 Leens Eise (Jannes) Kits, landbouwer, * 03-07-1868 Oostum, † 20-04-1925 Oostum, 56 jaar, beiden begraven te Oostum
 1. Cornelis (Gerko’s) Abbring, * 05-03-1866 Zuurdijk, † 09-03-1866 Zuurdijk, 4 dagen

aangevers 1866 geboorte: Garmt Voet, 49 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk en Berend Alberts, 44 jaar, veldwachter, wonende te Wehe
aangevers 1866 overlijden: Jan Simons Jeltes, 47 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Garmt voet, 49 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk

 1. Geertruida (Gerko’s) Abbring, * 04-04-1867 Zuurdijk, † 27-08-1944 Leens, 77 jaar, A056

aangevers 1867 geboorte: Garmt voet, 50 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk en Pieter Beukema, 39 jaar, veldwachter, wonende te Ulrum

 1. Trientje (Gerko’s) Abbring, * 25-06-1869 Zuurdijk, † 04-07-1869 Zuurdijk, 9 dagen

     aangevers 1869 geboorte: Garmt Voet, 51 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk en Foppe Jans Bakker, 36 jaar, veldwachter, wonende te Wehe
    aangevers 1869 overlijden: Garmt Voet, 51 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk en Luurt Achterhof, 28 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk

___________________________________________________________

RAG 343 63 Kerkvoogdij kwitantie

Ontvangen van Mej. Klasina Abbring, weduwe van den Heer Eisse Kits, wonende te Slootdorp, Nieuw Sluisweg B 31, thans tijdelijk verblijf houdende te Wieringerwaard A 31, als eenigst erfgename van Mej. Geertruida Abbring, in leven zonder beroep, laatst gewoond hebbende te Leens en aldaar overleden op 27 augustus 1944, de som van Drie duizend vijfhonderd gulden, f 3500,-.
Welk bedrag door genoemde erflaatster is gelegateerd aan de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Zuurdijk bij haar testament, 2 Juni 1944 verleden voor notaris A.H. Ages te Leens, in de navolgende bewoordingen:
Ik legateer aan de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Zuurdijk, eene som van Drie duizend vijfhonderd gulden in contanten, uit te keeren binnen acht maanden na mijn overlijden, zonder rente en vrij van successierechten en kosten, onder de last om gedurende vijf en zeventig jaren na mijn overlijden in een netten staat te onderhouden de graven op de begraafplaats te Zuurdijk van mijnen Vader, van mijne beide broeders Pieter Gerrit- en Willem Abbring, van mijne zuster Jantje Abbring en van mijzelven.
Onder het onderhouden van voormelde graven moet ook worden verstaan: het in goeden staat en stand houden van de daarop aanwezige of te plaatsen grafsteenen of monumenten en den onderbouw daarvan, het om het andere jaar opzwarten der opschriften, terwijl de grafbedekkingen twee maal in elk jaar en wel in de maanden April en October moeten worden schoongemaakt.

Zegge f 3500.- Zuurdijk september 1945

De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Zuurdijk heeft de onderhoudsplicht tot 2020 (1945 + 75 jaar = 2020)
Blijkbaar is de Hervormde Gemeente dit onderhoud vergeten dan wel geen reservering gemaakt met als gevolg dat het kapitaal op is?

___________________________________________________________

Naar Boerderij “Dijkstede”
Naar Vak A

Naar huidig indeling  
___________________________________________________________

Kinderen Pieter Gerrits Abbring, tot 1834 schipper, timmerman, winkelier en kastelein, daarna landbouwer op Midhalm I, † 03-09-1848 Vierhuizen x Jantje Rijpkes Beukema, † 23-07-1856 Vierhuizen, 68 jaar

 1. Clasina (Pieters) Abbring, * 18-02-1812 Ulrum, † 26-05-1888 Vierhuizen, 76 jaar
 2. Rijpke (Pieters) Abbring, * 04-05-1815 Ulrum , † 05-05-1815 Ulrum, 2 dagen
 3. Rijpke (Pieters) Abbring, landbouwer Midhalm I, * 26-10-1816 Ulrum, † 25-09-1893 Vierhuizen, 76 jaar x I 23-04-1856 Ulrum Klaaske Kolk, * 29-03-1823 Zoutkamp, † 14-06-1857 Zoutkamp x II 09-04-1870 Aaltje (Gerrits) Beukema, † 11-01-1891 Vierhuizen, 65 jaar

          Kind Cornelia (Rijpkes) Abbring, * 04-06-1857 Zoutkamp, † 03-01-1927 Ulrum x 04-05-1888 Ulrum Riepke Beukema

 1. Trijntje /Trientje(Pieters) Abbring, * 13-11-1819 Vierhuizen, † 26-11-1875 Vierhuizen, 56 jaar
 2. Emke (Pieters) Abbring * 27-04-1823 Vierhuizen, † 15-08-1861 Zuurdijk, 38 jaar , Graf Kerkhof nr 15, naast haar schoonouders Rijpke Beukema en Aaltje Torringa x 18-05-1859 Ulrum Johannes (Rijpke’s) Beukema, landbouwer Karpo, * 30-03-1823 Zuurdijk, † 13-04-1909 Leens, 86 jaar, B048

         aangevers overlijden Emke Abbring: Jan Huizing, 31 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk en Jan Hekma, 33 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk
         Johannes Beukema hertrouwde op 01-06-1865 Ten Boer Ettje (Johannes) Bolt, * 06-02-1829 Blijham, † 09-03-1910 Leens, 81 jaar, B049
         Johannes Beukema is zoon van Rijpke Jans Beukema (Kerkhof 16) x Aaltje Jannes Torringa (Kerkhof 16), landbouwers Karpo, Hoofdweg 8 Zuurdijk

 1. Gerko (Gerrits) Abbring, landbouwer “Dijkstede”, * 21-01-1826 Vierhuizen, † 26-11-1907 Zuurdijk, 81 jaar, Graf A038 x 06-06-1855 Ulrum Kunna (Willems) Bosveld, * 22-06-1828 Vliedorp, † 08-07-1870 Zuurdijk, 40 jaar, van haar geen grafsteen op het Kerkhof

         aangevers overlijden 1870: Garmt Voet, 53 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk en Menne Landstra, 42 jaar, verwer, wonende te Zuurdijk
          aangevers overlijden 1907: Wicher Delfstra, 41 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Albert Smit, 35 jaar, veldwachter, wonende te Wehe

___________________________________________________________

restauratie graven 2013

a038 abbring 2013 06 restauratie

___________________________________________________________

Naar Boerderij “Dijkstede”
Terug naar Vak A
Terug naar huidig indeling