D127 Bieuwke Modderman-Batema

Geen grafsteen

C058 vader Michiel Batema
C059 broer Arend Batema
C060 moeder Jantje Batema-Garenkoper
C057 dochter Jantje Modderman
G062 G063 dochter Maria Kloosterman-Modderman

Eilko Modderman, daglooner, boerenknecht, * 19-11-1849 Vliedorp, † 31-03-1893 Zuurdijk x 17-05-1877 Leens Bieuwke (Michiels) Batema, dienstmeid, * 21-06-1849 Zuurdijk, † 14-09-1922 Zuurdijk, 73 jaar

Bruidegom 27 en bruid 27 jaar
Getuigen huwelijk [] Jacob Vonk, 23 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk []
Ouders Bieuwke: Michiel Arends Batema, daglooner x Jantje Hendericus Garenkoper
Getuigen geboorteaangifte: Jurrien Theodoricus Koning, 32 jaar, kuiper, wonende Zuurdijk en Enne Jacobs Jacobs Tammens, 24 jaar, dienstknecht, wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden Bieuwke: Harm Barteld Meijer, 45 jaar, kleermaker, wonende Zuurdijk en Jacob Gelsema, 22 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk
Aangever geboorte Eilko: Ida Christina Frederika Du Bois, 47 jaar, vroedvrouw, wonende te Ulrum
Getuige geboorteaangifte: Klaas Klaassens de Boer, 34 jaar, landbouwer, wonende te Vliedorp
Eilko werd erkend bij het huwelijk van zijn moeder Maria Por(r), naaister, op 25-0691851 met Jan Remees Modderman
Aangevers overlijden Eilko: Eppo Jan Boneschanscher, 40 jaar, hoofdonderwijzer, wonende Zuurdijk en Evert Koning, 43 jaar, kuiper, wonende Zuurdijk

Terug naar Vak D
Terug naar huidige indeling

Kinderen Eilko (Jans) Modderman, x Bieuwke (Michiels) Batema

 1. Maria (Eilko’s) Modderman, * 24-02-1878 Houwerzijl, † 03-08-1962 Winsum, 84 jaar x 11-10-1899 Ulrum Tjeerd (Rienks) Kloosterman, daglooner, landarbeider, * Oudwoude, † 07-12-1943 Assen, 71 jaar
  G062 G063

       bruidegom 27 en bruid 21 jaar
       ouders Tjeerd: Rienk Kloosterman, daglooner x Siebrigje Zijlstra

 1. Mechiel (Eilko’s) Modderman, boerenknecht, kweeker, * 04-08-1880 Zuurdijk, † 21-02-1940 Zuidlaren, 59 jaar x 25-04-1908 Ulrum Geertje (Jakobs) Staal, * Vierhuizen, † 26-12-1947 Groningen, 68 jaar

bruidegom 27 en bruid 28 jaar
ouders Geertje: Jakob Staal, daglooner x Menstje Batema
getuigen geboorteaangifte Mechiel: Jacob Vonk, 26 jaar, wonende Zuurdijk en []

 1. Jan (Eilko’s) Modderman, boerenknecht, * 26-10-1884 Zuurdijk , † ? x 19-05-1910 Leens Pieterke (Jans) Modderman, dienstmeid, * 10-04-1887 Leens, † ?

bruidegom 25 en bruid 23 jaar
ouders bruid: Jan Modderman, daglooner x Annechien Hofman
getuigen geboorteaangifte Jan: Luurt Achterhof, 44 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk

 1. Jantje (Eilko’s) Modderman, * 01-04-1887 Zuurdijk, † 11-08-1906 Zuurdijk, 19 jaar
  C057 geen grafsteen

     getuigen geboorteaangifte: Marten Oostema, 23 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en []
     aangevers overlijden: Geert Poel, 55 jaar, schoenmaker, wonende Zuurdijk en Reinder Nederhoed, 40 jaar grofsmid, wonende Zuurdijk

Terug naar Vak D
Terug naar huidige indeling

Kinderen Maria (Eilko’s) Modderman, * 24-02-1878 Houwerzijl, † 03-08-1962 Winsum, 84 jaar x 11-10-1899 Ulrum Tjeerd (Rienks) Kloosterman, daglooner, * Oudwoude, † 07-12-1943 Assen, 71 jaar
G062 G063

 1. Alberdina (Tjeerds) Kloosterman, * 12-01-1900 Houwerzijl, x 15-06-1922 Ulrum Rink van der Velde, * Houwerzijl
 2. Siebrigje (Tjeerds) Kloosterman, * 21-07-1901 Houwerzijl x 26-02-1931 Leens Gerrit Jan (Hendriks) Wormmeester, chauffeur, * Garnwerd
 3. Rink (Tjeerds) Kloosterman, * 16-025-1903 Zuurdijk
 4. Michiel (Tjeerds) Kloosterman, * 1904?, † 26-01-1963 Groningen, 49 jaar x Jakoba van Dijk
 5. Eilko (Tjeerds) Kloosterman, * 05-02-1906 Zuurdijk x 16-04-1932 Oldehove Harmien Ida Busscher, *
 6. Jan (Tjeerds) Kloosterman, * 02-03-1909 Zuurdijk
 7. Jantje (Tjeerds) Kloosterman, * 01-01-1912 Zuurdijk
 8. Tjisse (Tjeerds) Kloosterman, * 01-08-1915 Zuurdijk, geboorteakte niet gevonden, † 06-08-1915 Groningen, 6 dagen (ziekenhuis)

Terug naar Vak D
Terug naar huidige indeling

 

In bewerking:

Kinderen Jan (Eilko’s) Modderman, boerenknecht, * 26-10-1884 Zuurdijk x 19-05-1910 Leens Pieterke (Jans) Modderman, dienstmeid, * 10-04-1887 Leens

Emigratie?

 1. Buwina (Jans) Modderman, * 23-05-1912 Zuurdijk
 2. Jan (Jans) Modderman, * 15-06-1914 Zuurdijk

 

Cornelis Arends Batema, * Vierhuizen, † 09-07-1847 Niekerk, 44 jaar x 09-11-1835 Leens Geertje Roelfs Kamphof

     Ouders Cornelis: Arend Klasens Batema x Mentsje Jans

Kinderen Batema-Kamphof:
Arend (Cornelis’) Batema, * 17-03-1836 Niekerk, † 18-07-1907 Niekerk, 71 jaar
Roelf (Cornelis’) Batema, * 20-04-1840 Leens, † 16-09-1861 Niererk, 21 jaar
Menstje (Cornelis’) Batema, * 27-11-1844 Leens,† 18-12-1930 Ulrum, 86 jaar x 21-11-1878 Ulrum Jakob Staal
         Kind: Geertje Staal x Mechiel Modderman

Arend Klasens Batema, * Hornhuizen, † 25-05-1855 Leens x Ment(s)je Jans (Batema)

Naamsaanneming Kloosterburen 15-01-1812 Batema:
Arend Klasen te Kloosterburen / Zoons: Klaas Arends, Cornelis Arends, Reinje Arends, / Dochter: Hilje Arends
Arend Klasens Batema, in 1805 landbouwer Kloosterburen x Menstje Jans Batema
Landbouwer Grote Baat, Munnikeweg 3, Kloosterburen GN 1991 blz 397
Menstje Jans was eerder gehuwd met Jan Sirks
Menstje Jans verkocht in 1816 met haar dochter de boerderij aan Reinje Freerks Feddema
Ouders Menstje: Jan Cornellis x Hilje Cornellis
Getuigen huwelijk bruidegom: Sirk Aljes, vader en Jacob Cornellis, oudneef en voormond over bruidegoms onmondige broer

Menstje Jans x 18-08-1792 Pieterburen Jan Sirks

Getuigen bruidegomszijde: Sirk Aljes, vader en Jacob Cornellis, oudneef en voormond over bruidegoms onmondige broer
Getuigen bruidszijde: Jan Cornellis, vader x Hilje Cornellis

 

Kinderen Arend Klazen x Menstje Jans:
Reintje Arends (Batema), ~ 12-11-1809 Hornhuizen, * 05-10-1809 Kloosterburen
Jakob Arends Batema, boereknegt, * Leens, † 30-01-1831 Leens, 17 jaar
Cornelis Arends Batema, *? x 1803? Geertje Roelfs Kamphof

 

 

Sirk Aljes, van Eenrum x 17-06-1759 Pieterburen Jantjen Jakobs, van Wierhuizen
Sirk Aljes, van Broek, weduwnaar van Jantjen Jacobs x 22-11-1761 Pierburen Bietje Jans, van Eenrum
Sirk Aljes, wonende te Broek, weduwnaar van Bietje Jans x 14-08-1768 Pieterburen Jantjen Klaassen, van Eenrum

Huweljkscontract 28-07-1768 Groningen (toegang 735 Inv 322, folio 52)
Getuigen bruidegomszijde: Alje Reints, vader; Claas Aljes, broer; Gruitje Eppes, aangetrouwde zuster; Jan Uges, voormond; Claas Aljes voogd; Hajo Hindriks
Getuigen bruidszijde: Isebrant Clasen, stiefvader; Grietje Jacobs, volle moeder; Gerrit Clasen, volle broer; Pieter Riewerts, zwager; Anje Claassen, zuster

 

 

meerten fransen x 1769 geertje/Grietje wibbes; zij hertrouwde 1769 Lue Jans

Merten Fransen, van Ulrum x 18-12-1745 Den Andel Grietje Wibbes, van Den Andel

1770 Lue Jans droeg aandeel over aan zijn 5 stiefkinderen

tot 1785 mandelig en toen in handen van Arent Meertens, van Leens

x I 17-07-1785 Hornhuizen Ebel(t)je Jacobs, van De Broek

x II 06-01-1799 Hinderk(t)je Willems (Bakker), van Hornhuizen, * Mensingeweer?, † 21-06-1844 Hornhuizen (huis 75), 71 jaar, dagloonster, eerder weduwe van Jan Pieters (Batema), dochter van Willem Bakker x Martje Pieters

huwelijkscontract 31-12-1798 Hornhuizen

bruidegomszijde: Wibbe Meertens, volle broer; Anje Pieters, aangetrouwde zuster, vrouw van Wibbe Meertens; Koene Duirts, zwager

bruidszijde: Klaas Sijwerts, stiefvader en sibbe voogd; Jelte Pieters, voormond; Kornellis Jans, vreemde voogd over bruidegoms voorkinderen

Jan Pieters(Batema), van Hornhuizen x 22-11-1789 Hindrikje Willems (Bakker), van Leens, van Schouwerzijl

1813 kinderen Bakker verkochten aan Jan Writzers Beukema x Grietje Pieters Bronkema

dit zouden zijn:

Luikje Jans (Batema), † 05-05-1811 Hornhuizen, 32 jaar x Eijlke Geerts (Tammens); geen kinderen

Successie: Jan Cornelis, vader; Uge Jans, volle broeder; Jan Jans, volle broeder; Menstje Jans volle zuster

Menstje Jans (Batema) x I 18-08-1792 Pieterburen Jan Sirks x II19-01-1798 Ulrum Arent Klaassen (Batema), * Pieterburen, † 25-09-1825 Leens, 59 jaar;

Ouders Jan Sirks: Sirk Aljes

Bruidegomszijde: Sirk Aljes, vader; Jacob Cornellis, oudneef en voormond over bruidegoms onmondige broer

Bruidszijde: Jan Cornellis, vader; Hilje Cornellis, moeder

Ouders Arent: Klaas Arents x Matje Jans

bruidegomszijde: Jacob Claasen, volle broer; J. Buiringe, dedigsman;

bruidszijde: Jan Cornellis, vader; Sirk Aljes, voormond; Jan Cornellis, sibbe voogd; E. De Cock, vreemde voogd over bruids voorkinderen bij wijlen Jan Sirks

Trientje Rieuwerts (Bronkema), x 13-12-1804 Ulrum Uge Jans (Batema)

Kinderen Meerten Fransen x Geertje/Grietje Wibbes

Zij waren woonachtig Niekerk, Leens, Hornhuizen

Frans Meertens, ~ 12-03-1747 Niekerk Vliedorp
Frans Meertens, ~ 12-08-1752 Leens, tweeling
Wibbe Meertens, ~ 12-08-1752 Leens, tweeling
Arent Meertens, ~ 19-07-1754 Leens
Anje Meertens, ~ 28-02-1757 Leens
Wibbe Meertens, ~ 28-09-1760 Hornhuizen
Aaltje Meertens, ~ 25-11-1764 Hornhuizen, een van tweeling
Epke Meertens, ~ 25-11-1764 Hornhuizen, een van tweeling

Arent Meertens (Bou(w)man), * Leens, timmerman, † Donderdag 20-08-1826, huis no 75 Hornhuizen, 75 jaar x 06-01-1799 Hornhuizen  Hindertje/Hindrikje/Hinderkje Willems (Bakker),

Huwelijkscontract 31-12-1798 | toegang 734 Inv 222, folio 15
Bruidegomszijde: Wibbe Meertens, volle broer; Anje Pieters, aangetrouwde zuster, vrouw van Wibbe Meertens; Koene Duirts, zwager;
Bruidszijde: Klaas Sijwerts, stiefvader en sibbe voogd; Jelte Pieters, voormond; Kornellis Jans, vreemde voogd over bruidegoms voorkinderen
Zie GN blz 343 en 350

Arent Meertens, van Hornhuizen, weduwnaar Ebeltje Jakobs

Hindrikje Willems, van Hornhuizen, weduwe Jan Pieters

3 kinderen

Ouders Arent: Meerten Fransen x Grietje Wibbes, landbouwers te Leens

Aangevers overlijden:
Klaas Jannes Borgman, 31 jaar, daglooner, wonende Hornhuizen en Pieter Alberts Danhof, 30 jaar, broodbakker, wonende Hornhuizen, naburen

 

Kinderen Arent Meertens (Bouwman) x Hindrikje Willems (Bakker):

Naamsaanneming Hornhuizen 17-01-1812: Bouman:

Arend Meertens te Hornhuizen

Dochters: Grietje Arends, Anje Arends, Willemke Arends

 1. Grietje Arents, ~ 15-09-1799 Hornhuizen x 19-12-1819 Ulrum Gerben Roelfs Roelfsma, schippersknecht

            bruidegom 26 bruid 22 jaar; bruid woonachtig Zuurdijk

 1. Anje Arents Bouman, dienstmaagd, ~ 11-07-1802 Hornhuizen x 16-05-1825 Oldehove Jan Reinders Bolt, boerenknecht, * Oldehove
 2. Willemke/Willemtje Arends, dienstmeid, ~ 10-08-1806 Hornhuizen, † 07-03-1856 Westernieland, 49 jaar

 

Terug naar Vak D
Terug naar huidige indeling