D126 Bernardus Sijtsma

geen grafsteen

Bernardus (Foekes) Sijtsma, * 14-02-1854 Hantumhuizen, 66 jaar, daglooner, † 04-11-1920 voormiddags 11 uur, 66 jaar, wonende te Zuurdijk

Aangevers: Ties Pruis, 53 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk; Tjeerd Kloosterman, 58 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk

Ouders:
Foeke Bernardus Sijtsma, * 13-07-1823 Oosternijkerk, † 18-08-1858 Oostdongeradeel x 14-05-1853 Westdongeradeel Baukje Jacobs de Vries, wonende te Holwerd, * 13-11-1823 Hantumhuizen, † 11-02-1922 Westdongeradeel

d126 bernardus sijtsma

De overlijdensaangifte geeft aan 04-11-1920 en als naam Bernardus Sijtsma

Jan Balkema jr geeft op 03-11-1920 en als naam Meinardus Sijtzema

Op 17-11-1920 zou Jan Balkema sr 98 jaar worden.

Jan (Jans) Bolkema/Balkema (jr), * 06-02-1858 Oldehove, † 16-06-1930 Groningen 72 jaar, wonende te Wehe

Vader Jan Bolkema/Balkema (sr) Moeder Hijktje Wieringa C021 C022Terug naar Vak D
Terug naar huidige indeling