Kerkhof Graf 56 Elisabeth Eijes

In bewerking

___________________________________________________________

Kerk Graf 1: grootmoeder Hilje Eijes en stiefgrootvader Hindrik Hindriks van Ulms de Oude
Kerk Graf 3: vader Eije Roelfs en moeder Sara Hendriks
Kerk Graf 4: broer Roelf Eijes
Kerk Graf 4: schoonzuster Everdina Oudeman
Kerk Graf 5: nicht Kunna van Kammen
Kerkhof Graf 41: aangehuwd neef Hendericus Warendorp Jannes Torringa
A145: achterneef Roelf Eijes Torringa

___________________________________________________________

Elisabeth Ejes, ~ 04-11-1770 Zuurdijk, † 09-09-1837 Winsum, 66 jaar, huis No 21 x 1790 Zuurdijk Jan Tijmens van den Ham, ~ 25-06-1769 Ee  (provincie Vriesland), † 09-06-1836 Winsum, 67 jaar, huis No 22.

Zij woonden na hun huwelijk eerst op Freeburg en vanaf 1793 in Winsum.
Bevolking Winsum 1811:
Eijes, Elizabeth, * 25-10-1770, Landbouwer, Winsum, inschrijving 1793 vanuit Zuurdijk 
Timens, Jans, * 29-06-1769, Land:, Winsum, inschrijving 1793 vanuit Zuurdijk

Deze ansicht (1905-1910) zit in de collectie van de Beeldbank Groningen.
In de tuin is zichtbaar de sokkel waarop een stenen hond staat. 

De oorspronkelijke foto is meerdere keren gebruikt om aan te geven waar de in 1918 op afbraak verkochte boerderij van Jan Tijmens en Elizabeth Eijes stond: op de hoek Hoofdstraat/Stationsweg. De boerderij werd ook aangeduid als: Elema’s boerderij.
Hendrikus Elema was de laatste huurder van de eigenaresse Hilje Rogaar-Torringa.

___________________________________________________________

Naar Boerderij Numero 22 | Hoek Hoofdstraa/Stationsweg 

___________________________________________________________

De grafsteen voor Elisabeth Eijes heeft gekost f 145,00
De grafsteen voor Jan Tijmens heeft in totaal 157,70 gekost: zerk 41,00, het hakken van de 470 letters 23,70, de lijst en het wapen 93

DTB Zuurdijk 1770: Den 4 Novembr Elisabeth Ejes Dr van Eje Roelfs & Sara Hindriks
Vernoemd naar haar grootmoeder Elisabeth, gehuwd met Hindrik Hindriks van Ullms, de Oude

DTB Den Ham en Fransum 1790: Den 12 September uitgekondigt het huwelijk tusschen de Eersame Jan Tijmens van Ee in Vriesland en de eerbare Jonge dogter Elisabet Eijes van Suurdijk, waarvan attestatie is afgegeven

Ouders Jan: Tijmen Jans x Jantje Alberts Douwema/Douma
Aangevers overlijden Jan, Huis Nº 22: Jannes Roelfs Jabinga, 71 jaar, zonder beroep en Pieter Wiebes Doorenbos, 36 jaar, koopman, wonende beide Winsum, naburen
Ouders Elizabeth: Eije Roelfs x Sara Hindriks
Aangevers Elizabeth, Huis Nº 21: Berend Gerrits Klok, uurwerkmaker van beroep en Aldert Jans Alderts, 35 jaar, kastelein, wonende beide Winsum, naburen


 
Het zegel van Jan Tijmens:
voorzijde initialen: J J 
Achterzijde wapen linksboven: A
Achterzijde wapen linksonder: hond met halsband
Achterzijde wapen rechts: 3 klaverbladen

Het wapen staat ook op de grafsteen, met dien verstande dat het hond meer op een paard lijkt!

Zie verder voor Jan TijmensFamilie Tijmens.

___________________________________________________________
Ter gedachtenis van
ELIZABETH EIJES
in leven landbouwerscue te Winsum
en aldaar overleden den 9 September
1837 in den ouderdom van bij-
na 67 Jaren & weduwe van
JAN TYMENS
met wien zij 26 jaren in
den Echt verenigt is geweest
en rust onder deze steen

Wee wie van alle menschenkind'ren
Kan ooit God zijnen raad verhind'ren
Geheel ons lot is Zijn hand
Zijn wenk toch doet ons adem halen
Zijn wenk doet ons ten grave samen
Zijn wil, Zijn raad houdt eeuwig stad
Liggende steen, gescheurd.
Boven een ovaal. Midden een gekroond wapenschild met links drie klavers onder elkaar, rechts de letter A met daaronder een klaver
De letter A is merkwaardig. In de voor en achternaam komt geen A voor


Groninger Courant 05-07-1836

Ter gedachtenis
van den Landbouwer
JAN TYMENS,
geboren den 29 April 1769 te Ee in Vriesland
en overleden den 9 Junij 1836 te Winsum, na
eene echtvereniging van ruim 46 jaren met
ELIZABETH EIJES
nalatende deszelfs echtgenoote en
rust onder dezen steenDe afgebroken boerderij te Winsum (hoek Stationstraat) van Jan Tijmens en Elizabeth Eijes

___________________________________________________________

Het huwelijk van Jan Tijmens en Elizabeth Eijes was niet bepaald goed.
In de huwelijksvoorwaarden was bepaald dat bij kinderloos overlijden de langstlevende vruchtgebruik zou krijgen, maar dat is nog geen teken van een slecht huwelijk?

Op zijn sterfbed heeft Jan Tijmens nog een testament gemaakt.
Voor hem stond het vast dat zijn echtgenote zich niet mocht bemoeien met de begrafenis.
In zijn testament beschrijft Jan Tijmens dat hij op het Kerkhof van Den Ham begraven wil worden
. Niet bepaald vreemd, want in de kerken mocht niet meer begraven worden, tenzij er een uitzondering was.
Echter de grafzerk van Jan Tijmens ligt niet op het kerkhof, maar in de vloer van de toren. Blijkbaar kon toch een uitzondering voor hem gemaakt worden?

Voor Everdina Oudeman werd ook een uitzondering gemaakt, maar voor haar dochter Elizabeth Eijes niet.

De Boedelbeschrijving en verdeling van de nalatenschap van Jan Tijmens verliep stroef. Elizabeth Eijes dreigde te stoppen met de beschrijving, schuldeisers   kwamen tijdens de beschrijving voor hun rechten op. Protest werd aangetekend namens de minderjarige Roelf Eijes Torringa, als erfgenaam van zijn oudmoeij Elizabeth Eijes. Door Elizabeth Eijes werd zelfs geprocedeerd over de verlenging van de termijn waarbinnen zij moest besluiten haar helft in de gemeenschap  te aanvaarden

___________________________________________________________

Familie Tijmens 
25-08-1790 Huwelijkscontract Jan Tijmens en Elisabeth Eijes
1836 Testamenten Jan Tijmens
23-06-1836 Data akten Boedelbeschrijvingen Nalatenschap Jan Tijmens  
20-10-1836 Vonnis Regtbank Procedure Elisabeth Eijes tegen Tijmen Tijmens betreffende verlenging van een termijn
14-02-1838 Verdeling 
gemeenschappelijke goederen Erven Jan Tijmens en Elisabeth Eijes
Terug naar Graven Kerkhof