F030 Harmke Sjoukje Voos († 1940)

___________________________________________________________

Harmke Sjoukje (Folkerts) Voos, * Zuurdijk, † 20-12-1940 Zuurdijk, 20 maanden

Aangever: Remmert Schaap, 43 jaar, landarbeider, wonende Zuurdijk

geen grafsteen

Ouders:
Folkert (Jacobus’) Voos, landarbeider, klompenmaker, caféhouder, * 09-06-1904 Pieterburen, † 30-10-1971 Winsum, 71 jaar x 25-09-1926 Kloosterburen Grietje (Abels) Nauta, * 14-02-1906 Molenrij, †

Bruidegom 22 bruid 20 jaar
Moeder bruidegom: Sietje Huizinga
Folkert is erkend bij het huwelijk op 05-03-1910 van Stientje Huiizinga en Jacob Voos, landarbeider 
Ouders bruid: Abel Nauta, daglooner x Geertruida Diephuis

In 1939 werd Folkert gemobiliseerd. Op een gegeven moment werd hem meegedeeld dat er een nieuwe luitenant uit Zuurdijk was aangesteld. Zijn naam was Jaap de Waard.
Folkert zei: “Dat bestaait nait. Ik woon zulf op Zuurdiek en dei kerel kin ik nait”.
Op 1 mei 1939 was Jacob de Waard op de boerderij Hayemaheerd gekomen. Op 24 Aug 1939 ontving hij het bericht voor de mobilisatie en ‘s avonds vertrok hij naar Winschoten.
Op 28 augustus 1939 werd de mobilisatie afgekondigd.
In die tijd werd op een dorp  een nieuwe boer altijd “neiboer” genoemd. Ieder wist wie er dan bedoeld werd.
De reactie van Folkert was achteraf bezien dus niet zo vreemd.

f030 folkert voos adv 1971

___________________________________________________________

Sietse Voos, broer van Harmke, werd later caféhouder op Zuurdijk. Hij was de opvolger van Ritze Hellinga.

Lammert Voos, een neef van Harmke, is zanger, dichter en schrijver.
Lammert heeft een blues geschreven over Zuurdijk: “Zuurdiekster Blues“.

In zijn boeken en gedichten verwijst hij zo nu en dan naar Zuurdijk en de begraafplaats.
Met “Malterfoske” uit 2018 kreeg hij landelijke bekendheid.

___________________________________________________________

Terug naar Vak F
Terug naar huidige indeling