Kerkhof Rij 1 Graf 6 Itje Ennes Torringa-Bazuin (1859)

In bewerking

___________________________________________________________

A109 kleinzoon Roelf Eije Torringa (1902); A110 zoon Eije Torringa (1915); A112 kleindochter Catrine Ritzema-Torringa (1911)
A145 echtgenoot Roelf Eijes Torringa (1885)
A141 zoon Enno Torringa (1922) schoondochter Hilligjen Ritzema; A143 kleinzoon Jacob Geudinus Ritzema Torringa (1903)
Graf 8 dochter Kunna Torringa (1870); Graf 7 zoon Hendrikus Torringa (1865); Graf 5c zoon Eije Torringa (1856); Graf 5b zoon Cornelis Torringa (1855); Graf 5a dochter Cornelia Torringa (1851); Graf 5 zoon Enno Torringa (1849)
___________________________________________________________

Itje Ennes Bazuin, * 17-01-1823 Klein Garnwerd, † 23-05-1859 Hayemaheerd, Ewer, Zuurdijk, 36 jaar x Roelf Eijes (Hendrikus) Torringa, landbouwer op Hayemaaheerd, * 06-07-1824 Stoepemaheerd, Zuurdijk, des morgens 3 uur, † 03-09-1885 Hayemaheerd, Ewer 17, Zuurdijk, 61 jaar, des morgens 3 uur

Het huwelijk was geen “verstandshuwelijk“, maar een huwelijk uit liefde. In alle geschriften en publicaties werd Itje beschreven als een boerendochter van eenvoudige komaf, ondanks het feit dat Geert Reinders “de Enter” haar overgrootvader was.

Bruidegom 23 bruid 24 jaar
Getuigen huwelijk: Cornelis Ennes Bazuin, 32 jaar, houtkoper, wonende Middelstum, broeder bruid; Berend van Julsingha, 40 jaar, broodbakker, wonende Wehe; Jacob Warterbolk, 31 jaar, ontvanger dezer gemeente, wonende Wehe; Jan Doorenbos, 26 jaar, medicinae doctor, wonende Wehe

Ouders bruidegom: Henderijkus Jannes Warendorp Torrenga, landbouwer x Kunna Roelfs van Kammen
Ouders bruid: Enne Ennes Bazuin, rentenier x Jantje Hendriks van Zijl
Getuigen geboorteaangifte Itje: Jan Kornelis Elema, 48 jaar, landbouwer, wonende Klein Garwerd en Jan Dijksterhuis, 36 jaar, boekverkoper, wonende Winsum
Aangevers overlijden Itje: Jan Zijlma, 35 jaar, zonder beroep, wonende Zuurdijk, bekende en Harm Jansen, 32 jaar, hovenier, wonende Zuurdijk, bekende  

  

Rouwbrief van Roelf Eijes Torringa aan zijn zwager Henricus Warendorp Tebbens, gehuwd met Hilje Bazuin:

den 23 Mei 1859.

Geachte Zwager!

Ik heb den voor mij zoo treurigen pligt te vervullen U.Ed. den dood van mijne geliefde echtgenoote Itje Ennes Bazuin te kennen te geven.

Zij overleed hedennacht omstreeks 11 uren, na eene ongesteldheid van bijna 4 weken, in den nog bloeyenden leeftijd van ruim 36 jaren en laat mij, uit eene reine huwelijksvereeniging van slechts 12 jaren, 4 kinderen na, die nog zo zeer het toeverzigt eener lieve moeder behoeven.

Diep bedroefd staar ik met dezen, met haren grijzen vader, hare eenige zuster en aangehuwden broeder op het voor mij zo onuitsprekelijk dierbaar overschot neer.

Dat de goede hemelsche Vader ons in deze sterke dien treurigen slag met gelatenheid en onderwerping te dragen.

Ik houd mij volkomen verzekerd, dat gij in de smart over dit verlies met mij zult deelen en veroorloof mij te noemen.

Uw diepbedroefde zwager
R.E. Torringa 

___________________________________________________________Er staat IETJE in plaats van ITJE
Ter gedachtenis van
IETJE ENNES BAZUIN
echtgenoote van Roelf Eijes Torringa
geboren te Klein - Garnwerd den 17 Januarij 1823
en overleden te Zuurdijk den 23 Mei 1859
Bijzonderheden: licht gescheurd, liggende steen
Tekening: boven een stralenkrans, daaronder opgeslagen boek op een zuil met een vrouwenfiguur

___________________________________________________________

Kinderen Torringa Bazuin:

 1. Kunna (Roelfs) Torringa, * 28-01-1848 Zuurdijk, † 08-03-1870 Zuurdijk, 22 jaar x 29-06-1868 Leens Jan Klaassen (Klaas’) de Cock, landbouwer, * Warffum | Graf 8
 2. Enno (Roelfs) Torringa, * 1849 Zuurdijk, † 28-07-1849 Zuurdijk, 7 weken 2 dagen | Graf 5
 3. Cornelia (Roelfs) Torringa, * 05-07-1851 Zuurdijk, † 26-07-1851 Zuurdijk, 3 weken |Graf 5a
 4. Henderikus/Hendericus (Roelfs) Torringa, * 11-02-1853 Zuurdijk, † 12-01-1865 Zuurdijk, 11 jaar | Graf 7
 5. Enno (Roelfs) Torringa, landbouwer, * 29-01-1854 Zuurdijk, † 05-06-1922 Groningen, 68 jaar x 19-02-1877 Baflo Hillegjen (Jakobs) Ritzema, * Den Andel | A159
  Getuigen geboorteaangifte Enno: Jan Zijlma, 29 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Jacob Waterbolk, 38 jaar, gemeente ontvanger, wonende Wehe
 6. Cornelis (Roelfs) Torringa, * 03-02-1855 Zuurdijk, † 07-05-1855 Zuurdijk, 3 maanden | Graf 5b
 7. Eije (Roelfs) Torringa, * 18-07-1856 Zuurdijk, † 16-08-1856 Zuurdijk, 4 weken | Graf 5c
 8. Eije (Roelfs) Torringa, * 11-10-1857 Zuurdijk, † 18-02-1915 Zuurdijk, 57 jaar | A110
 9. – (Roelfs) Torringa, * † 11-04-1859 Zuurdijk, levenloos, vrouwelijk geslacht
  Aangevers: Roelf Eijes Torringa, 3, landbouwer, wonende Zuurdijk en Harm Jansen, 32 jaar, hovenier, wonende Zuurdijk
___________________________________________________________

Ouders Itje Ennes Bazuin:
Enne Ennes Bazuin, * 1788 Klein Garnwerd, ~ 19-10-1788 Garnwerd-Oostum, † 14-11-1869 Winsum, 81 jaar, huis 22 x Jantje Hindriks van Zijl, ?1788 Aduarderzijl, † 11-10-1857, 69 jaar, huis 22

 

Aangevers overlijden Jantje: Adolf Muller, 60 jaar, daglooner, wonende Winsum, geen bloedverwant en Pieter Ebels Drewes, 34 jaar, winkelier, wonende Winsum, geen bloedverwant
Aangevers overlijden Enne: Jakob Willems van Weerden, 55 jaar, landbouwer, wonende Winsum, geen bloedverwant en Simon Joosten van Ham, 49 jaar, koopman, wonende Winsum, geen bloedverwant
Ouders Enne Pieters Bazuin x Hieke Geerts Reinders, landbouwers Klein Garnwerd
| Hijke Geerts was een dochter van Geert Reinders
Ouders Jantje: Hendrik Gerlofs x Itje Ites, landbouwers, wonende Bellingeweer
Ouders Hieke Geerts Reinders: Geert Reinders x Angenietje Klaassen
Naar Familie van Zijl

___________________________________________________________

 
In geel aangegeven de boerderij van Enne Ennes Bazuin
Blauw omcirkeld: vanaf 1832 Klaas Luitjens Dijkhuis
Zwart omcirkeld: Geert Reinders x Angenietje Klasen, vanaf 1786 zijn zoon Klaas Geerts Reinders
Rood omcirkeld (Tijum): vanaf 1786 Geert Reinders x Grietje Pieters

___________________________________________________________

Kinderen Enne Ennes Bazuin x Jantje Hindiks van Zijl:

 1. Hijke/Hieke Ennes Bazuin, * 27-07-1812 Garnwerd, huis No 26, † 04-12-1833 Klein Garnwerd, 21 jaar, huis No 5

Ouders: Enne Ennes Basuin x Jantie Hendriks Zijlema
Getuigen geboorteaangifte: Hilje Clasen, 53 jaar, daglonersche, woonagtig Garnwert, gebuur en Metti Jans, 40 jaar, arbeidersche, woonagtig Garnwert, gebuur
Aangevers overlijden: Klaas Luitjens Dijkhuis, 50 jaar, landbouwer (huis no 6 en geboren Zuurdijk) en Albert Jans Oosting, 42 jaar, landbouwer, beide wonende Klein-Garnwert, naburen

2. Kornelis (Ennes) Bazuin, landbouwer, houtkoper, * 04-02-1815 Obergum, huis No 72, † 07-04-1851 Middelstum, 36 jaar x 03-11-1838 Baflo Korneliske Reinders van Dijk, * 31-12-1815 Eenrum, † ?

Bruidegom 23 bruid 22 jaar
Getuigen huwelijk: Franciscus Stuurman, 53 jaar, veldwachter, wonende Baflo; Lammert Ubels van Clooster, 45 jaar, landbouwer, wonende Rasquert; Allert Onnes Wolthuis, 40 jaar, broodbakker, wonende Baflo; Jan Stuurman, 38 jaar, schoolonderwijzer, wonende Tinallinge
Ouders Korneliske: Reinder Jans van Dijk, landbouwer x Trienje Rentjes Kadijk
Getuigen geboorteaangifte Kornelis: Eisse Jans Boer, 50 jaar, veldwagter, wonende Winsum en Jacob Berents, Dorenbosch, 70 jaar, potschipper, wonende Obergum

3. Enne Ennes (Ennes) Bazuin, * 18-12-1817 Garnwerd, huis No 18, † 13-10-1844 Klein Garnwerd, 26 jaar

Getuigen geboorteaangifte Enne: Kornelis Jannes Hazekamp, kleermaker, wonende Garnwerd en Jacob Harms Hutting, 55 jaar, schoolonderwijzer, wonende Garnwert 
Aangevers overlijden Enne: Albert Jans Oosting, 53 jaar, landbouwer, wonende Klein Garnwerd en Jan Klaassen Mulder, 34 jaar, landbouwer, wonende Klein Garnwert

4. Hindrik (Ennes) Bazuin, * 30-10-1819 Klein-Garnwerd, † 31-08-1823 Klein Garnwerd, 3 jaar, huis No 5

Getuigen geboorteaangifte: Jurjen Gerhards, 32 jaar, landbouwer, wonende Klein-Garnwerd en Jan Dijksterhuis, 32 jaar, schoolmeester, wonende Winsum 
Aangevers overlijden: Jan Eelkes Haan, 59 jaar, dagloner en Klaas Luitjens Dijkhuis, 37 jaar, landbouwer, wonende beide Klein Garnwert, naburen

5. Itje (Ennes) Bazuin, * 17-01-1823 Klein-Garnwerd x Roelf Eijes Torringa


6. Hendrika/Hendrike Ennes Bazuin, * 22-05-1825 Klein Garnwerd, † 08-06-1832 Klein Garnwerd, 7 jaar, huis No 5

Getuigen geboorteaangifte: Klaas Luitjens Dijkhuis, 39 jaar, landbouwer, wonende klein Garnwert en Jan Dijksterhuis, 38 jaar, boekverkooper, wonende Winsum
Aangevers overlijden: Klaas Luitjes Dijkhuis, 46 jaar, landbouwer en Jannes Pieters, Tjapkes, 31 jaar, dagloner, beiden wonende Klein Garnwerd

7. Hilje (Ennes) Bazuin,  * 15-06-1828 Klein-Garnwerd, † 05-12-1893 Niekerk, 65 jaar x 31-01-1850 Ulrum Hendericus Warendorp Tebbens, * 27-04-1824 Niekerk, huis no 11,  † 28-10-1899 Niekerk, 75 jaar

Bruidegom 25 bruid 21 jaar | bruid wonende Bellingeweer
Getuigen huwelijk: Wilhelmus Mulder Tebbens, 29 jaar, zonder beroep, wonende Niekerk, broeder bruidegom; Roelf Eijes Torrenga, 25 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, neef bruidegom en schoonbroeder bruid; Theodorus Johannes van der Leij, 32 jaar, zonder beroep, wonende Vierhuizen, neef bruidegom; Engberts Jacobs Rijtma, 60 jaar, landbouwer, wonende Ulrum, niet geparenteerd
Aangevers overlijden Hilje: Nanne Reiding, 56 jaar, daglooner, wonende Niekerk en Willem van Dijk, 53 jaar, daglooner, wonende Niekerk 
Ouders Hendericus: Albrechtus Elgersma Tebbens, landbouwer “Oldeheem” te Niekerk x Rena Torringa 
Getuigen geboorteaangifte Hendericus: Pieter Klasens de Vries, 55 jaar, daglooner, wonende Niekerk en Willem Jakobs Porr, 43 jaar, daglooner, wonende Niekerk 
Aangevers overlijden Hendericus: Hindrik Jelte Zijlma, 30 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, behuwd kleinzoon van den overledene en Willem van Dijk, 58 jaar, daglooner, wonende Niekerk
Ouders Hendericus: Albrechtus Elgersma Tebbens x Rena Torrenga

___________________________________________________________

Terug naar Kerkhof Noordzijde Rij 1

Terug naar Graven Kerkhof