A021 A022 Frouwke Voet-Benes 1886) Garmt Voet (1894)

___________________________________________________________

geen grafsteen

Garmt (Kornelis’) Voet, landbouwer boerderij “Heuvelheem” (1856 – 1889), * 27-10-1816 Vliedorp, huis no 67, † 19-12-1894 Kloosterburen, 78 jaar x 18-10-1854 Ulrum Frouwke (Jans) Benes, * 05-09-1830 Hornhuizen, huis no 67, † 04-02-1886 Zuurdijk, 55 jaar

Garmt Voet kocht de boerderij “Heuvelheem” van Menno Renekes Koning en verkocht deze aan Jacob Spiets
Getuigen geboorteaangifte Garmt: Derk Jans de Boer, 41 jaar, landbouwer, wonende Niekerk en Jacob Lammerts Dijkstra, 32 jaar, landbouwer, wonende Niekerk
Getuigen geboorteaangifte Frouwke: Jan Jans Timmer, 34 jaar, winkelier, wonende Hornhuizen en Luitje Willems Schaver, 32 jaar, timmerman, wonende Warfhuizen 
bruidegom 37 bruid 24 jaar
Getuigen huwelijk: Luitje Jans Siersema, 50 jaar, dagloner; Jan Huizinga, 33 jaar, broodbakker; Anneko Tillema, 26 jaar, zonder beroep; Maarten van Dijken, 26 jaar, koopman, alle wonende Ulrum

Ouders bruidegom: Kornelis Hendriks Voet, landbouwer Ikemaheerd Hornhuizen) en De Hoogte (Houwerzijl) x Abeltje Garmt Zuidema
Ouders bruid: Jan Jurriens Benes, schipper x Elizabeth Bartelds Wieringa
Aangevers overlijden Frouwke: Renne Rus, 34 jaar, schoenmaker, wonende Zuurdijk en Klaas Lap, 50 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden Garmt: Derk Vos, 36 jaar, daglooner, wonende Kloosterburen en Popko Haak, 36 jaar, daglooner, wonende Kloosterburen 

Diaconie:

1886
9 Febr. Bij ter aardebestelling van Frouwke Benes echtgenoote van G. Voet    3   33
9 Febr. Voor ’t zwart laken van G. Voet                                                            f              50
1894
24 Dec. ’94 Bij de teraardebest. van G. Voet                                                   f         1   60
24 Dec. ’94 Voor ’t zwart laken van Erven Voet                                               f              50

Jan Zijlma noteert in “De Marne”:

1874: Te Zuurdijk in September eene van Groningen afkomstige longzieke koe, bij G. Voet afgemaakt zijnde, werden de beide overblijvende koeien van dien landbouwer door de boeren van dat dorp aangekocht en direct gedood

___________________________________________________________

Kinderen Voet-Benes:
1. Abeltje (Garmts) Voet, * 28-01-1855 Houwerzijl x 12-02-1880 Leens Eije Jan (Pieters) Beukema, verwer, * Ulrum

Emigratie?
Bruidegom 23 bruid 25 jaar
Ouders bruidegom: Pieter Beukema, veldwachter x Geertruida Dijkstra

2. Elizabeth (Garmts) Voet, * 04-06-1856 Zuurdijk, † 14-07-1864 Zuurdijk, 8 jaar

Getuigen geboorteaangifte Abeltje: Hendericus Torringa, 38 jaar, landbouwer (Dijkstede), wonende Zuuridjk en []
aangevers overlijden Abeltje: Jan Jeltes, 45 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en Gerko Abbring, 38 jaar, landbouwer (Dijkstede), wonende Zuurdijk

3. Jantje (Garmts) Voet, huishoudster, * 20-10-1858 Zuurdijk, † 04-12-1891 Houwerzijl, 33 jaar x 28-05-1884 Ulrum Gerrit (Henderikus) Mengers, timmerman, * Vliedorp

Bruidegom 40 bruid 25 jaar
Ouders bruidegom: Henderikus Gerrits Mengers x Martje Jans Bos
Getuigen geboorteaangifte Jantje: Jan Jeltes, 39 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en []

4. Kornelis (Garmts) Voet, * 17-10-1862 Zuurdijk, † 27-04-1942 Groningen, 79 jaar, bejaardenhuis x 22-05-1889 Leens Catharina (Jans) Bos, * 07-02-1866 Leens, † 17-05-1938 Groningen, 72 jaar

Bruidegom 26 bruid 23 jaar
Ouders bruid: Ouders bruidegom: Jan Bos, wagenaar x Katharina Noordhof
Vader Garmt Voet heeft volgens de huwelijksakte als beroep: kastelein te Wehe

Getuigen geboorteaangifte Kornelis: Jan Simons Jeltes, 43 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en []
Aangever 
overlijden Catharina: Sijbren Jellema, 43 jaar, directeur van het verzorgingshuis, wonende Groningen 

5. Elizabeth (Garmts) Voet, * 23-10-1865 Zuurdijk, † 21-07-1917 Leens, 51 jaar x 22-05-1889 Leens Sijger (Jans) Bos, schilder, * 22-08-1863 Leens, † 25-05-1930 Zuidlaren (Dennenoord), 66 jaar

Bruidegom 25 bruid 23 jaar
Ouders bruidegom: Jan Bos, wagenaar, voerman x Katharina Noordhof
Vader Garmt Voet heeft volgens de huwelijksakte als beroep: kastelein te Wehe
Getuigen geboorteaangifte Sijger: Johannes Pheifer, 45 jaar, daglooner, wonende Leens en Derk Meijer Wolthuis, 34 jaar, landbouwer, wonende Leesn 
Getuigen geboorteaangifte Elizabeth: Gerko Abbring, 39 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk (Dijkstede) en [] 
Sijger Bos hertrouwde op 19-07-1919 te Middesl;tut met Geertje Bos, * Gasselte, gescheiden van Jan Weering, dochter van Christiaan Bos x Antje de Wijs

6. Germina (Garmts) Voet, huishoudster, * 07-03-1868 Zuurdijk, † 20-07-1899 Eenrum, 31 jaar x 29-05-1895 Kloosterburen Menno (Luitjes) Smit, slager, landgebruiker, * 27-10-1863 Pieterburen, † 17-02-1944 Hoogkerk, 80 jaar

Bruidegom 31 bruid 27 jaar
Ouders bruidegom: Luitje Smit, kastelein x Bouwina Groenveld
Getuigen geboorteaangifte Germina: Gerko Abbring, 42 jaar, landbouwer, wonende Zuuridjk en Oewe van Duinen, 57 jaar, onderwijzer, wonende Zuurdijk
Menno hertrouwde op 29-04-1909 te Eenrum met Aaltje Bootsman, weduwe van Berend Borgman, dochter van Pieter Bootsman, landgebruiker x Korneliske Soldaat 

7. Sieger (Garmts) Voet, bakker te Groningen, * 08-11-1871 Zuurdijk, † 06-03-1949 Groningen, 77 jaar x 28-01-1915 Groningen Antje (Simons) Kuiper, * 20-10-1868 Harkstede, † 24-03-1947 Groningen, 78 jaar

Getuigen huwelijk: Lubbertus Harmannus Bosma, 49 jaar, zonder beroep, wonende te Groningen, zwager bruid ; Pieter Reigersberg, 47 jaar, sigarenmaker, wonende te Groningen;
Bruidegom 43 bruid 46 jaar, weduwe Anne Albertus van der Wal

Getuigen geboorteaangifte Sieger: Hendrik Dijkinga, 40 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en []
Ouders bruid: Simon Jans Kuiper, timmerman x Taakje Jans Groenema
Getuigen geboorteaangifte Antje: Jan Jans Groenema, 59 jaar, landbouwer en Jakob Wierts Smit, 49 jaar, daglooner, beiden wonende te Slochteren
Aangever overlijden Antje: Georg Pieter Deuling, 61 jaar, leedaanzegger, wonende te Groningen   

___________________________________________________________

Terug naar Vak A
Terug naar huidige indeling