E013 E014 Elizabeth Duinkerken Jan Pruis

Grafsteen: geen

Kerkhof Noordzijde? – (Jans) Pruis (1872)
Kerkhof Noordzijde? – (Jans) Pruis (1875)
Kerkhof NoordzijdeF? – (Jans) Pruis (1875)
Kerkhof Noordzijde: broer Harm Pruis
A012 A013
neef Ties Pruis x Saartje Zwart
A032 A033
zuster Janna Pruis x Adolf Schaap
A034 A035
 zuster Aaltje Pruis x Jan Dijkstra
C038 schoonzuster Antje Dijkstra
F? – (Jans) Pruis (1882)
G039 achterneef Harm Pruis
H087 H088 zoon Jacob Pruis x Renske Beintema
F055 kleindochter Trientje Pruis

ouders Jan Harms Pruis x Roelfje Alberts Oosterhof

___________________________________________________________


Jan (Jans) Pruis, boerenknecht, * 19-03-1846 Maarslag, † 11-01-1931 Zuurdijk, 84 jaar x 30-11-1871 Leens Elizabeth (Jakobs) Duinkerken, dienstmeid, * 10-02-1846 Kloosterburen, † 28-02-1929 Zuurdijk, 83 jaar

Bruidegom 25 en bruid 25 jaar
“verklarende de moeders van de comparanten niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd”
Ouders Jan Pruis: Jan Harms Pruis, kuiper x Roelfke Alberts Oosterhof, dagloonersche
Ouders Elisabeth Duinkerken: Jakob Meints Duinkerken x Bouwke Sietzes de Vries, dagloonersche
Aangever overlijden Jan Pruis: Remmert Schaap, 33 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk
Aangevers overlijden Elizabeth: Gerrit Hoogholt, 52 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Remmert Schaap, daglooner, wonende te Zuurdijk 

 

___________________________________________________________

Terug naar Vak E
Terug naar huidige indeling

___________________________________________________________

Kinderen Pruis-Duinkerken

  >

 1. Roelfien (Jans) Pruis, * 09-01-1872 Zuurdijk, † 27-03-1952 Groningen, 80 jaar x 26-04-1900 Leens Karel Lodewijk van der Kleij, broodbakker, * Emmen

Bruidegom 33 en bruid 28 jaar
getuigen huwelijk: Gijsbertus Matthijs van der Kleij, 64 jaar, zonder beroep, wonende te Pieterburen, vader van de bruidegom;
Klaas Haan, 25 jaar, voerman, wonende te Zuurdijk
Karel woonde bij huwelijk in Vierhuizen []
De ouders Pruis-Duinkerken waren op 30-11-1871 getrouwd!
Roelfien was 1 van een tweeling
Aangevers geboorte Roelfien: Menne Landstra, 42 jaar, verver, wonende te Zuurdijk en Simon Meijer, 32 jaar, dagloner,
wonende te Zuurdijk

 1. – (Jans) Pruis, levenloos, vrouwelijk geslacht, * † 09-01-1872 Zuurdijk

Kerkhof Noordzijde?
getuigen geboorteaangifte: Menne Landstra, 42 jaar, verver, wonende te Zuurdijk en Simon Meijer, 32 jaar, daglooner,
wonende te Zuurdijk

 1. Klaas (Jans) Pruis, dienstknecht, * 25-09-1873 Zuurdijk, x 21-05-1896 Leens Berendje (Roelfs) Valkema, * Ulrum

Bruidegom 22 en bruid 25 jaar
Getuigen huwelijk:
Getuigen geboorteaangifte Klaas: Lammert Brandes, 23 jaar, timmerman, wonende te Zuurdijk en []

 1. – (Jans) Pruis, levenloos, mannelijk geslacht, * 12-08-1875 Zuurdijk; 1 van een tweeling

1 van een tweeling
Kerkhof Noordzijde?
getuigen aangifte: Reinder Moes, 40 jaar, timmerman, wonende te Zuurdijk, bekende en Enne Bansema, 43 jaar,
timmerman, wonende te Zuurdijk

 1. Jan (Jans) Pruis, * Zuurdijk, * 12-08-1875 Zuurdijk, † 17-08-1875 Zuurdijk, 5 dagen

1 van een tweeling
Kerkhof Noordzijde?
getuigen geboorteaangifte: Reinder Moes, 40 jaar, timmerman, wonende te Zuurdijk, bekende en Enne Bansema, 43 jaar,
timmerman, wonende te Zuurdijk
aangevers overlijden: getuigen geboorteaangifte: Reinder Moes, 40 jaar, timmerman, wonende te Zuurdijk, bekende en 
Enne Bansema, 43 jaar, timmerman, wonende te Zuurdijk

 1. Boutje (Jans) Pruis, * 29-11-1876 Zuurdijk, † 31-07-1961 Groningen, 84 jaar x Jogchum Haan

Getuigen geboorteaangifte Boutje: Enne Bansema, 44 jaar, timmerman, wonende te Zuurdijk en []
Kerkboek 1877: Mei: Bij de dorpsbediening der kinderen van G. Zijlma en J. Pruis 1,10

 1. Jan (Jans) Pruis, daglooner, * ? 1879 Zuurdijk x 17-05-1906 Leens Andrieske Modderman, * 04-08-1882 Ulrum

Bruidegom 27 en bruid 23 jaar
getuigen huwelijk: Jakob Pruis, 22 jaar, dienstknecht, wonende te Zuurdijk, broeder van den bruidegom
Aangevers geboorte Jan: Reinder Moes, 40 jaar, timmerman, wonende te Zuurdijk en []
Ouders Andrieske: Jan Modderman x Annechien Hofman

 1. – (Jans) Pruis, levenloos, vrouwelijk geslacht, * 15-06-1882 Zuurdijk

Vak F?
getuige geboorteaangifte: Pieter Bulthuis, 35 jaar, kleermaker, wonende te Zuurdijk

 1. Jacob (Jans) Pruis, dienstknecht, * 14-09-1883 Zuurdijk, † 14-10-1976, 93 jaar x 28-03-1907 Leens Renske (Abrahams) Beintema, dienstmeid, * Brantgum, † 15-10-1966 H087 H088

bruidegom 23 en bruid 20 jaar
getuigen huwelijk: Jan Beintema, 21 jaar, daglooner, wonende te Leens []
ouders bruid: Abraham Jans Beintema x Hiltje Sijtzes Sijtsma
getuigen geboorteaangifte: Pieter Bulthuis, 36 jaar, kleermaker, wonende te Zuurdijk [] 

___________________________________________________________

Terug naar Vak E
Terug naar huidige indeling