Rij 7 Graf ? Jacob Jacobs Bos en Hiske Meinderts Bentema

In bewerking

___________________________________________________________

Rij 7 Graf ? ouders Jacob Jans Bos x Trijntje Cornellis Cocks/Koks
Rij 7 Graf 20 kleinzoon Jakob Jans Bos 1849
Rij 7 Graf 21 schoondochter Trijntje Jans Boer 1848
Rij 7 Graf 22 schoondochter Bouwiena Sijtsma 1838
Rij 7 Graf 23 zoon Jan Jakobs Bos 1871
Rij 7 Graf 24 achterkleinzoon Jan Jacob Bos 1872
Rij 7 Graf ? kleindochter Lucretia (Jans) Bos 1839
Rij 7 Graf ? levenloos kleinkind – (Jans) Bos, 1844
___________________________________________________________

Jacob Jacobs Bos, landbouwer boerderij “Kernwerd” (?1892-1800), “Almaheerd” (1800-1809) en “Bosheuvel” (1809-1818), * 25-03-1756 Zuurdijk, † 18-11-1818 Zuurdijk, 62 jaar, huis no 31, boerderij “Bosheuvel“, nalatende vrouw en drie kinderen x 1789 Hiske Meinderts (Bentema), ~ 14-10-1764 Westergeest, † 10-05-1829 Zuurdijk, 62 jaar, huis No. 31, boerderij “Bosheuvel“, nalatende drie kinderen

Jacob Jacobs Bos wordt ook aangeduid met Jacob Jans Bos
DTB Zuurdijk 1756: Den 2 April Jacob Jacobs Soon van Jacob Jans Bos en Trijntje Cornellis Koks 

Aangevers overlijden Jacob J. Bos: Jacob Roelfs Hazekamp, 24 jaar, bakker, wonende Zuurdijk en Derk Pieters Hoeksema, 26 jaar, schoolmeester, wonende Zuurdijk, als geburen van de overledene
Aangevers overlijden Hiske: Evert Hendriks Schreuder, 44 jaar, kuiper, wonende Zuurdijk en Reneke Melles Koning, 36 jaar, winkelier, wonende Zuurdijk, naburen
Ouders Jacob Jacobs Bos: Jacob Jans Bos x Trijntje Cornelis Cocks/Koks
Ouders Hiske: Meindert Sakes x Grietje Louws
Aangevers overlijden Hiske: Evert Hendriks Schreuder, 44 jaar, kuiper en Reneke Melles Koningm 36 jaar, winkelier, beiden wonende te Zuurdijk 

13-11-1789 Wehe, Zuurdijk en Nijenklooster huwelijkscontract 734/839 folio 134
Bruidegomszijde:
Liefke Jacobs Bos, zuster, e.v. Jan Harms; Jan Harms, zwager
Allerdina Jacobs Bos, zuster, e.v. Melle Meertens; Melle Meertens, zwager
Cornelis Jacobs Bos, broer
Harm Niemeijer, zwager
Jan Jacobs Bos, halfbroer, e.v. Antje Ites; Antje Ites, aangetrouwde halfzuster
Trijntje Jacobs Bos, zuster e.v. Harm Roelfs; Harm Roelfs, zwager, e.v. Trijntje Jacobs Bos, legitimus tutor over zijn onmondige kinderen
Bruidszijde:
Grietje Lauwes, moeder
Diewerke Meinderts, zuster e.v. Beerent Fokkes; Beerent Fokkes, zwager
Trijntje Meinderts, zuster
Claaske Meinderts, zuster

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Kinderen Jacob Jacobs Bos x Hiske Meinderts Bentema:

  1. Trijntje Jacobs Bos(ch), ~ 21-03-1790 Zuurdijk, † 03-01-1852 Houwerzijl, 61 jaar x 02-04-1815 Ulrum Roelf Jans Sikkens, schoenmaker, ~ 23-03-1788 Vliedorp, † 27-01-1847 Houwerzijl, 58 jaar

DTB Zuurdijk 1790: Den 21 Meert Trijntjen Jacobs Dr van Jacob Jacobs Bos & Hitske Meinders
Ouders Trijntje bij doop: Jacob Jacobs Bos x Hitske Meinders  
Ouders Trijntje bij overlijden
: Jacob Jans Bos x Hitske Meinderts Bentema

Moeder Hiske tekende als: Hijske Mijnders Bentma 

Ouders Trijntje bij huwelijk: Jacob Jans Bos, landbouwer x Hiske Meinderts Bentema
Ouders Roelf: Jan Roelf Sikkens x Martje Pieters
Bruidegom 26 bruid 26 jaar

  1. Grietje (Jacobs) Bos, ~ 21-04-1793 Oldehove, † voor 13-10-1799

Ouders: Jacob Jans Bos x Hiske Mannes

  1. Jacob Jans (Jacobs) Bos, ~ 12-10-1794 Oldehove, † 15-06-1812 Zuurdijk, 17 jaar, huis No. 31, Bosheuvel, landbouwerszoon

Ouders: Jakob Bos x Hiske Meinders
Aangevers overlijden: Louwe Meinderts Bentema, 39 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Jan Roelfs Hazekamp, 25 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk, als volle oom en gebure van den overledene

  1. Meindert (Jacobs) Bos, ~ 01-02-1798 Zuurdijk, † 16-03-1804 Ulrum

Ouders: Jakob Bos x Hiske Meinders
DTB Ulrum: den 16 Maart is gestorven een zoontje van Jacob Bos en Hiske Meinderts (genaamd Meindert:) laat na vader en moeder etc

  1. Grietje (Jacobs) Bos, ~ 13-10-1799 Zuurdijk, † 15-06-1838 Winsum, 38 jaar, huis no 42 x 17-07-1824 Leens Jarg Jans Pettinga, kantoorbediende, * 10-11-1800 Obergum

bruidegom 23 bruid 27 jaar
Ouders: Jakob Bos x Hiske Meinders
Ouders bruidegom: Jan Wijtzes Pettinga, deurwaarder x IJke Jargs
Getuigen huwelijk: Louwe Meinders Bentema, 51 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, oom bruid; Jan Jacobs Bos, 21 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, broeder bruid; Roelf Klasens Faber, 39 jaar, ijzersmid, wonende Wehe; Luitje Elles Marrenga, 32 jaar, gemeente ontvanger gemeente Leens, wonende Wehe 

  1. Jan (Jacobs) Bos, * 06-07-1803, ~ 17-07-1803 Ulrum x I Bouwina Jenes Sijtsma x II Trijntje Jans Boer

Rij 7 Graf 23
Ouders: Jacob Bos x Hiske Meinderts

  1. Meinderdina (Jacobs) Bos, * 08-5-1808, ~ 05-06-1808 Ulrum, † ?

Ouders: Jacob J. Bos x Hiske Meinderts

___________________________________________________________

Ouders Hiske Meinderts Bentema:

Meindert Sakes, huurboer in Westergeest (Frl) en Bosheuvel x 28-09-1755 Kollum Grietje Louws
Meindert woonde bij huwelijk te Westergeest en Grietje te Kollum
Het is waarschijnlijk dat Meindert op advies van Marten Aedsges Teenstra in 1778 naar Zuurdijk gekomen is. Door het beklemrecht werd de huurder, anders dan in Friesland, beschermd.
De boerderij Bosheuvel werd gekocht van de Erven Jacob Jans Bos, gehuwd met Trijntje Jacobs en Trijntje Cornelis Koks.

___________________________________________________________

Terug naar Rij 7