Avondmaalsbeker Zuurdijk

___________________________________________________________

Meester J.S. van Weerden schrijft in Zuurdiek mien Dörpke:

Naast blòk en bekken mouten nòg nuimd wòrden ‘t oavondsmoalsstel, ‘n zulveren mooi graveerde beker oet ± 1650, met ‘n Zweedse munt (Karel IX) ien boom, en doarbie geurende antieke Delftse bòrden, ain grote en twij klaainern.
Doarnoast bennen ien 1918 tinnen bekertjes aanschaft; de grode beker is dou boeten gebruuk stelt, der wazzen lu dij hygiënische beswoaren tegen ‘t gebruuk van ain gemainschoppelke beker haren. 
Dizze kostbare antieke beker staait op Nachtmoalsdag nòg aaltied as symbool van ainegheid midden tussen zien klaaine tinnen còllega’s en de mooie Delftse bòrden op de swoare Oavendmoalstoavel. 

___________________________________________________________

Meester Van Weerden houdt het op Delfts aardewerk, terwijl het in werkelijkheid Chinees porselein is.
De kleine avondmaalsbekertjes zijn in 1974 overgedragen aan de Stichting Oud Groninger Kerken.

De zilveren beker en de borden bevinden zich thans in het Groninger Museum.

   

 

 

 

 

 

Objectnummer: 2007.0308, Avondmaalsbeker (uit kerk Zuurdijk), zilver
Vervaardiger: onbekend
Vervaardiging periode: 17e eeuw
Datering: 1625 – 1699
Afmetingen: hoogte 18 cm, diameter 11,55 cm, diameter 9 cm

Beschrijving: Avondmaalsbeker, met doornenrand en Zweedse munt in bodem, zilver afkomstig uit de kerk van Zuurdijk. Versierd met zes ridder- en vrouwenfiguren in 17e-eeuwse kledij. Drie van deze, boven, in ovalen waartussen drie groepen vruchten.
De munt in de bodem is een zilveren daalder van Karel IX koning van Zweden.

___________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectnummer: 2007.0347; Chinees bord (groot) (uit kerk Zuurdijk)
Materiaal: porselein
Afmetingen:  hoogte 3.3 cm, diameter 28.2 cm

___________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectnummer: 2007.0348; Chinees bord (kleiner) (uit kerk Zuurdijk)
Beschrijving: Bord op verzonken voetring met korte schuine rondgebogen wand en vrij brede liggende rand. Bruine liprand. Versierd in onderglazuur-blauw met op het plat in dubbele cirkel een ommuurde tuin. Rechts in de muur rond raam met rotsje. In het midden van de muur een pilaar met rechts daarvan een bamboetak en links een kersenbloesemtak. Op de rand, tussen bruine liprand en dubbele cirkel, afhangende bamboetakken, lotusbloemen en druiventrossen. Achterzijde: twee takken. Voetring biscuit.
Materiaal: porselein
Afmetingen: hoogte 3.5 cm, diameter 22.8 cm

___________________________________________________________

 

Het tweede kleine bord is identiek aan het andere kleine bord.

 

Objectnummer 2007.0348

 

 

 

 

___________________________________________________________

Het is niet geheel onwaarschijnlijk dat de drie borden afkomstig zijn van de boerderij Hayemaheerd.
Roelf Eijes (van Kammen) en Everdina Oudeman bezaten volgens Van Lennep en Hoogendorp in 1823 veel porselein.
De avondmaalstafel was ook door haar en haar schoonzoon H.W.J. Torringa geschonken. En bij een tafel horen toch ook borden?

___________________________________________________________

16 April 1909 vergadering van den Kerkeraad ‘s avonds 7 uur ten huize van de Wed. Clason.
[]
Door den praeses worden nu de ingekomen brieven voorgelezen, []
De andere brief hield in een schrijven van de Gezondheids commissie, die op hygienischen grond het gebruik van een beker bij het Avondmaal afkeurt.
Deze zaak wordt wel besproken, maar eene beslissing wordt niet genomen.
[]

___________________________________________________________

Dinsdag 28 November 1918 Vergadering van Kerkvoogden en Notabelen der Ned Herv Gemeente te Zuurdijk ten huize van de Wed Datema:
[]
Als punt 6 kwam aan de orde de invoering van kleine avondmaalsbekertjes. Deze zullen door de kerkvoogdij worden aangeschaft, indien de lidmaten besluiten, den grooten gemeenschappelijke beker af te schaffen en gaarne willen overgaan tot het gebruik van kleine bekertjes.
[]
Dan maakt de heer C. Doornbos nog een opmerking over het spuwen in de kerk, waardoor de vloer in de kerk er op sommige plaatsen en op sommige tijden een zeer onaesthetisch aannzien krijgt. Hij hoopt, dat de kerkgangers deze opmerking ter harte zullen nemen.

___________________________________________________________

Tingieter H. Amsing en zijn vader uit Groningen maakten sinds jaar en dag tinnen bekertjes. Dit model werd door hen genoemd: “wijnbekertje“.
Zou dit soort bekertjes ook in Zuurdijk gebruikt zijn, tezamen met een bijpassende tinnen kan?

___________________________________________________________

Eise Clason heeft bij zijn komst naar Zuurdijk het huidige café met doorrit gebouwd. Daarvoor tapte de schoolmeester aan huis de jenever.
Popko Datema werd de opvolgende eigenaar, die op zijn beurt opgevolgd werd door zijn weduwe Ubeldina Datema-Ritzema.

 

___________________________________________________________

Terug naar Kerkgebouw