C045 Catharina Maria Wieringa C046 Reinder Moes

___________________________________________________________

? graven ouders Geert Reints Wierenga en Menstje Pieters de Vries
C043 C044 zuster Grietje Moes, zwager Luurt Achterhof
C049 nicht Mentsje Wierenga

___________________________________________________________

Geen grafstenen

Reinder (Klaas’) Moes, timmerman, * 06-12-1834 Saaksum, † 31-01-1919 Zuurdijk, 84 jaar x 17-05-1866 Leens Catharina Maria (Geerts) Wieringa, * 11-04-1843 Zuurdijk, † 10-10-1891 Groningen, 48 jaar

Reinder en Catharina woonden van 1901 tot 1915 Hoofdweg 27
Bruidegom 31 en bruid 23 jaar
Ouders bruidegom: Klaas Moes, arbeider x Geeske Wolthuis
Getuigen geboorteaangifte: Evert Hendriks Schreuder, 56 jaar, kuiper, wonende Zuurdijk en Oewe Pieters van Duinen, 32 jaar, onderwijzer, wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden Reinder: Jan de Boer, 46 jaar, winkelier, wonende Zuurdijk en Jacob de Vries, 40 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk
Ouders bruid: Geert Reints Wierenga, dagloner, † 08-08-1870 Zuurdijk, 61 jaar x Mentsje Pieters de Vries, dagloonster, † 24-03-1885 Zuurdijk, 71 jaar
Getuigen huwelijk: Jacob Bonninga, 23 jaar, schipper, wonende Warfhuizen, neef van de bruid

c046 1914 01 08 moes r adv zilver c046 1913 12 23 moes r verkoop huis c046 1897 10 31 moes r verkoop huis leens

___________________________________________________________

Kind Reinder Moes x Catharina Maria Wieringa:

Mentsje (Reinders) Moes, modiste, * 14-06-1868 Stedum, † 06-10-1937 Groningen, 69 jaar x 04-05-1893 Leens Klaas (Mennes) Landstra, schilder, * 16-08-1866 Zuurdijk, † 30-03-1938 Groningen, 71 jaar

Getuigen geboorteaangifte bruidegom: Eise Clason, 36 jaar, timmerman, wonende Zuurdijk en []
Bruidegom 26 bruid 24 jaar

Getuigen huwelijk: Jan Haan, 64 jaar, koopman, wonende Zuurdijk []
Ouders bruid: Reinder Moes, timmerman x Catharina Maria Wierenga C045 C046
Zie voor Klaas Landstra: Steenhouwer Klaas Landstra

___________________________________________________________
 

Ouders Reinder Moes:
Klaas Roelfs Moes, boereknecht, ~ 01-02-1801 Ezinge, † 03-11-1858 Oldehove, 58 jaar x 19-05-1823 Oldehove Geeske Jans Wolthuis/Woldhuis, dienstmaagd, arbeidster, * Feerwerd, † 27-01-1844 Saaksum, 46 jaar

 1. Roelf (Klaas’) Moes, molenaarsknecht, * 13-08-1823 Saaksum, † 12-03-1882 Groningen, 58 jaar x 12-12-1846 Bedum Elisabeth (Jacobs) Groenewold, * Zuidwolde
 2. Anje (Klaas’) Moes, dienstmaagd, * 27-10-1826 Saaksum, † 06-06-1906 Oldehove x 17-11-1853 Oldehove Jakob Pieters (Pieters) Ronda, boereknecht, * Oldehove
 3. Geertje (Klaas’) Moes, * 28-01-1829 Saaksum, † 01-05-1832 Saaksum, 3 jaar
 4. Bouktje (Klaas’) Moes, dienstmaagd, * 02-10-1830 Saaksum x 28-12-1853 Oldehove Fokke Temmes Reitsema, boereknecht, * Niezijl
 5. Jan (Klaas’) Moes, * 29-11-1832 Saaksum
 6. Reinder (Klaas’) Moes, * 06-12-1834 Saaksum, † 31-01-1919 Zuurdijk, 84 jaar x 17-05-1866 Leens Catharina Maria (Geerts) Wierenga, * 11-04-1843 Zuurdijk, † 10-10-1891 Groningen
  C045 C046

Bruidegom 31 en bruid 23 jaar
Getuigen huwelijk: Jacob Bonninga, 23 jaar, schipper, wonende Warfhuizen, neef van de brui
Aangevers overlijden: Jan de Boer, 46 jaar, winkelier, wonende Zuurdijk en Jacob de Vries, 40 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk
Getuigen geboorteaangifte Catharina: Evert Hendriks Schreuder, 56 jaar, kuiper, wonende Zuurdijk en Oewe Pieters van Duinen, 32 jaar, onderwijzer, wonende Zuurdijk
Ouders bruid: Geert Reints Wierenga, daglooner x Mentsje Pieters de Vries, dagloonster
       

 1. Grietje (Klaas’) Moes, * 19-11-1841 Saaksum, † 02-10-1918 Zuurdijk x 04-02-1864 Leens Luurt (Derks) Achterhof, * Kloosterburen
  C043 C044
  ___________________________________________________________

Ouders Catharina Maria Wierenga:

Geert Reints (Reints) Wierenga, daglooner, * Leens, † 08-08-1870 Zuurdijk, 61 jaar x Mentsje Pieters (Pieters) de Vries, * Sauwert, † 24-03-1885 Zuurdijk, 71 jaar | Graven?

Bruidegom 33 bruid 28 jaar
Ouders bruidegom: Reint Remges x Anje Joosten Venhuis
Ouders bruid: Pieter Jakobs de Vries, landbouwer x Catharina Maria Jans Dijkhuis
Getuigen huwelijk: Jan Pieters de Vries, 27 jaar, zonder beroep, wonende Zuurdijk, broeder van de bruid
Aangevers overlijden Geert: Derk Haan, 37 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Klaas Hommes, 32 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden Menstje: Jan Pruis, 39 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Lammert Kramer, 34 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk

___________________________________________________________
 Kinderen Geert Reints Wierenga x Menstje Pieters de Vries:

 1. Catharina Maria (Geerts) Wierenga, * 11-04-1843 Zuurdijk x Reinder Moes C045 C046

Getuigen geboorteaangifte: Evert Hendriks Schreuder, 56 jaar, kuiper, wonende Zuurdijk en Oewe Pieters van Duinen, 32 jaar, onderwijzer, wonende Zuurdijk

 1. Willem (Geerts) Wierenga, kuiper, * 17-11-1846 Leens, † 31-05-1932 Leens, 85 jaar x 27-08-1881 Ulrum Kornelia (Hijlkes) Balk, * Ulrum, † 26-03-1933 Warfhuizen, 76 jaar
 1. Reinder (Geerts) Wierenga, timmerman, * 23-12-1850 Zuurdijk, † 19-10-1946 Ulrum, 95 jaar x 22-05-1875 Ulrum Teuna Harmanna (Wijbes) Postema, * 21-11-1849 Vierhuizen, † 05-05-1926 Ulrum, 76 jaar

Bruidegom 24 bruid 25 jaar
Ouders bruid: Wijbe/Wijbo Jacobs Postema, hoofdonderwijzer x Aaltje Bronkema
Getuigen huwelijk: Willem Wierenga, 28 jaar, kuiper, wonende Zuurdijk en []
Getuigen geboorteaangifte: Oewe Pieters van Duinen, 39 jaar, schoolonderwijzer, wonende Zuurdijk en []

___________________________________________________________

Roelf Klasen Moes, van Ezinge

x 14-10-1792 Saaksum Grietje Reinders (Naber), van Niehove

Kinderen:
1 Hendrik Roelfs (Roelfs) Moes, smidsknecht, * Ezinge x 14-05-1836 Aduard Geeske Harms (Harms) Klevering, dienstmeid, * Aduard
Bruidegom 31 en bruid 30 jaar
Ouders bruid: Harm Jan Klevering, arbeider x Jantje Jacobs, arbeidster
2 Jantje Roelfs (Roelfs) Moes, dienstmaagd, * Ezinge, † 19-01-1835 Noordhorn, 26 jaar
3 Jan Roelfs (Roelfs) Moes, arbeider, * 28-03-1815 Ezinge, † 12-08-1854 Saaksum, 39 jaar
x I 02-12-1837 Oldehove Maria Ruurds van der Ploeg, dienstmaagd, * Saaksum, † 03-10-1846 Oldehove, 28 jaar
Bruidegom 22 en bruid 20 jaar
Ouders bruid: Ruurd Jelles van der Ploeg, arbeider x Hendriktje Hendriks Stoepker, arbeidster, * Saaksum, † 11-02-1900 Oldehove, 85 jaar

x II 27-01-1849 Oldehove Grietje Stoepker, arbeidster, * Saaksum, † 11-02-1900 Saaksum, 85 jaar

Bruidegom 33 en bruid 34 jaar
Bruidegom weduwnaar Maria Ruurds van der Ploeg en bruid weduwe Enne Fokkes
Wettiging: Waaronder ook nog één afschrift van de acte van geboorte van één kind van het mannelijk geslacht genoemd Siewerd ingeschreven in de registers van den Burgerlijken Stand deze Gemeente onder dagteekening van den Elfde der maand Mei des Jaars achttien honderd acht en veertig en als geboren op de tienden der maand Mei des haars achttien honderd acht en veertig uit Grietje Hendriks Stoepker, welk kind de beide aanstaande Echtgenoten Bruidegom en Bruid in deze verklaren uit hun te zijn geboren, en mitsdien hetzelve erkennen voor hun kind, met verzoek dat van deze wettiging op den kant der geboorte acte zal worden melding gemaakt.
6 Een Koninklijk Besluit van dato den één en twintigsten October des jaars achtien honderd acht en veertig volgens welke den nodige dispensatie is verleend tot de voltrekking van het hiervoren bedoelde Huwelijk van Jan Roelfs Moes en Grietje Stoepker, halve Zuster van zijn overledene huisvrouw
Ouders bruidegom: Roelf Klaassens Moes x Grietje Reinders Naber
Ouder bruid: Hendriktje Hendriks Stoepker, arbeidster
Grietje Stoepker hertrouwde met Enne Fokkes Posthema 

___________________________________________________________

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling