C021 C022 Hiektje Wierenga Jan Balkema

___________________________________________________________

D109 D110 dochter Klazina Balkema schoonzoon Egge Oostema

___________________________________________________________

Jan (Jans) Balkema, * Marum 17-11-1822, † 26-05-1921 Zuurdijk, namiddags 7 uur, 98 jaar x 08-10-1857 Oldehove Hijktje (Willems) Wieringa, * 10-10-1836 Oldehove, † 21-12-1915 Zuurdijk, voormiddags half 1, 79 jaar,

Ouders Jan Balkema: Jan Willems Balkema x Froukje Jans Boerema
Aangevers overlijden Hijktje: Harm Reitsma, 48 jaar, timmerman, wonende te Zuurdijk; Klaas van der Horn, 35 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk
Aangevers overlijden Jan: Jan Koning, 31 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk; Pieter Sibma, 27 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk
Ouders Hijktje: Willem Harms Wieringa, verver x Elizabeth Jans Wolthuis

c021 balkema jan hiektje wierenga graf 

  


___________________________________________________________

Diaconieboek inkomsten:
24 Dec. 1915 Bij de teraardebestelling van vrouw J. Balkema ……… 93
Voor t gebruik van ’t zwart laken ……………………………………………………. 50
30 Mei ’21 Bij de teraardebestelling van J. Balkema …………………… 1 15
30 Mei ’21 Voor ‘t zwart laken ………………………………………………………..1 00

Diaconieboek uitgaven:

2 Dec. ’15 Aan J. Balkema (bijstand belasting) …………………………….. 2 50
6 Jun. 1916 Aan J. Oosterhuis een wagen lange turf (J.Balkema) . 5 00
30 Aug. 1915 Aan J. Balkema ………………………………………………………… 3 00
1 Sept. 1915 Voor J. Balkema (schoenen) …………………………………….. 4 25
24 Juli 1916 Aan Jan Balkema onderstand …………………………………10 00
31 Aug. 1916 Aan J.Oosterhuis een wagen lange turf
(voor J. Balkema) ………………………………………………………………………….. 6 00
22 Nov. 1916 Aan J.de Boer winkelwaren voor J.Balkema ……….15 54 5
9 Dec. Aan W.Tent te Ulrum 2 rekeningen (voor J.Balkema) ….. 21 00
26 Jun. 1917 Aan G. v.d. Maar een wagen turf met verloon
voor J. Balkema ……………………………………………………………………………12 75
26 Mei 1917 J. Balkema een pak bedstroo …………………………………. 2 00
1 Februari ’18 Voor J. Balkema grondbelasting ………………………… 3

___________________________________________________________

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling

Kinderen:

 1. Jan (Jans) Bolkema/Balkema, * 06-02-1858 Oldehove, † 16-06-1930 Groningen 72 jaar, wonende te Wehe
 1. Elizabeth (Jans) Bolkema/ Balkema, * 04-11-1859 Oldehove, † 18-11-1859 Oldehove, 14 dagen
 1. Elizabeth (Jans) Bolkema/ Balkema, * 25-01-1861 Oldehove, † 08-01-1944 Hoogkerk, 82 jaar x 07-11-1887 Leens Egge (IJzebrand ) Oostema, schipper, * 17-01-1860 Warfhuizen, † 29-05-1918 Zuurdijk, 58 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk
  D110 D111

Aangevers overlijden Egge Oostema: Jan de Boer, 45 jaar, winkelier, wonende te Zuurdijk; Stephanus Jacobus Wildervanck, 42 jaar, secretarie-beambte, wonende te den Hoorn
Ouders Egge: IJzebrand Oostema, daglooner x Klasien Borgman
Vader IJzebrand Oostema, daglooner, weduwnaar, wonende te Fulton, staat Illinois, in Noord Amerika
Getuigen huwelijk: Jan Buiring, 68 jaar, kuiper; Jacob Dijkstra, 40 jaar, timmerman; Luitje Koiter, 38 jaar, koopman; Foppe Jan Bakker, 54 jaar, veldwachter; allen wonende te Wehe

 1. . Willem (Jans) Balkema, * 04-08-1863 Oldehove, † 11-11-1865 Oldehove, 2 jaar
 1. Frouwke (Jans) Balkema, huishoudster, * 01-11-1867 Zuurdijk, † 14-05-1920 Bedum, 52 jaar x 06-03-1908 Baflo Ouwe (Pieters) Dijkema, landbouwer, * 03-11-1864 Onderdendam, wonende Den Andel, † 28-11-1947 Groningen, 83 jaar

ouders Ouwe: Pieter Dijkema x Ludewe Stuit
Ouwe (Pieters) Dijkema, arbeider, huwde 30-05-1903 Bedum Wobbina Laninga, * 19-01-1872 Bedum, † 10-04-1904 Bedum en 01-02-1919 Noorddijk Lutske Horn * 10-01-1897 Bedum, † 31-07-1941Bedum, 44 jaar; Ouwe was toen beurtschipper
Aangevers Frouwke: vader Jan Balkema; Jan Straatman, 31 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk; Berend Albers, 46 jaar, veldwachter, wonende te Wehe
Getuigen huwelijk: Jan Bakker, 58 jaar, verver, wonende te Baflo; Tjibbe Sennema, 44 jaar, koperslager, wonende te Baflo; Pieter Welt, 42 jaar, landbouwer, wonende te Baflo; Kornelis Jolman, 35 jaar, veldwachter, wonende te Baflo

 1. Willem (Jans) Balkema, boerenknecht, * 04-11-1870 Leens, † 27-11-1954 Sauwerd, 84 jaar x 19-05-1898 Leens Anje (Jans) Koning, dienstmeid, * 07-02-1874 Onderdendam, † 26-11-1967 Sauwerd

Ouders Anje: Jan Koning, dagloner Moeder Manna Oosterveld, dagloonster
Aangevers geboorte Willem: vader Jan Balkema; 47 jaar, daglooner, wonende te Leens; Jakob van Dijk, 36 jaar, daglooner, wonende te Leens; Foppe Jan Bakker, 37 jaar, veldwachter, wonende te Wehe
Getuigen huwelijk: Haaje Bolt, 36 jaar, zonder beroep, wonende te Wehe; Rutgert de Boer, 35 jaar, veldwachter, wonende te Wehe; Jelle Walstra, 27 jaar, daglooner, wonende te Wehe; Gerrit Vos, 27 jaar, gemeentebode, wonende te Wehe
“met uitzondering van de moeder van den bruidegom, die verklaarde niet te kunnen tekenen, als hebbende zulks niet geleerd”

 1. Geertruida (Jans) Balkema, * 03-02-1873 Zuurdijk, † 21-02-1935 Groningen, 62 jaar x 25-03-1899 Leens Klaas (Jans) Rozenberg, sluisknecht, houtbewerker, * 21-10-1863 Groningen, † 11-09-1949 Groningen, 85 jaar

Klaas Rozenberg, eerder weduwnaar van Maria Boer, † 01-07-1898 Zoutkamp
Vader Jan Rozenberg Moeder Trijntje Mulder
Aangevers geboorte Geertruida: vader Jan Balkema, 50 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk; Jan Schaap, 33 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk; Foppe Jan Bakker, 40 jaar, veldwachter, wonende te Wehe
Getuigen huwelijk: Rutger de Boer, 36 jaar, veldwachter, wonende te Wehe; Gerrit Vos, 28 jaar, wonende te Wehe; Klaas Haan, 24 jaar, zonder beroep, wonende te Zuurdijk; Jan Gerard Legro, 23 jaar, secretarie-beambte, wonende te Wehe
Voorkind van Geertruida: Jantina Balkema, * 10-06-1896 Zuurdijk, voormiddags 3 uur, † 11-08-1896 Zuurdijk, des namiddags 10 uur, 9 week
Aangevers geboorte: (grootvader) Jan Balkema, 73 jaar, dagloner, wonende te Zuurdijk; getuige (oom) Egge Oostema, 36 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk; Jan Japenga, 25 jaar, gemeentebode, wonende te Wehe
“hetwelk is geboren in tegenwoordigheid van den aangever
Aangevers overlijden Jantina: Eilko van Straten, 25 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk; Jan Dijkstra, 23 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk
“ongehuwd dochtertje van Geertruida Balkema, dagloonster, wonende te Zuurdijk, zijnde de vader onbekend
15 Aug.’96 Bij ter aardebestelling van ’t kind van Trientje Balkema …. f 00 52
15 Aug. ’96 van dezelfde voor ’t zwart laken …………………………………… f 00 25
Begraven Zuurdijk; grafmummer ?

 1. Anko (Jans) Balkema, wegwerker, * 23-07-1875 Zuurdijk, † 06-05-1957 Winsum, 81 jaar x

I 15-05-1901 Ulrum Trientje (Hendriks) Huizinga, dienstmeid, * 12-06-1880 Houwerzijl, † 27-03-1920 Groningen

Aangevers geboorte Anko: vader Jan Balkema, 52 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk; Jan Schaap, 35 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk; Foppe Jan Bakker, 40 jaar, veldwachter, wonende te Wehe
Ouders Trientje: Hendrik Huizinga, timmerman en Barbara Brugman
Getuigen 1e huwelijk: Arend Lamer, 42 jaar, schoenmaker, wonende te Ulrum; Albert Groothuis, 40 jaar, fabrieksmedewerker, wonende te Ulrum; Tjibbe Posthuma, 48 jaar, wegarbeider, wonende te Ulrum; Pieter Beukema, 23 jaar, bode, wonende te Ulrum
“door comparanten, getuigen en ons geteekend, met uitzondering van de ouders des bruidegoms, die verklaren hun namen niet te kunnen teekenen als hebbende zulks niet geleerd.”

II 27-10-1921 Warffum Eike (Harms) Blaauw, * 11-10-1876 Wittewierum, † 02-05-1964 (begraafplaats Moscowa te Arnhem)

Ouders Eike: Harm Hendrik Blaauw en Witske Laning

 1. Anje (Jans)Balkema , * 27-01-1881 Zuurdijk, voormiddags, 11 dagen, † 07-02-1881 Zuurdijk

Aangevers geboorte Anje: vader Jan Balkema, 57 jaar, wonende te Zuurdijk; Roelf Beving, 38 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk; Foppe Jan Bakker, 48 jaar, veldwachter, wonende te Wehe
Aangevers † Anje: Hindrik Vroom, 49 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk; Mozes Bonda, koopman, 57 jaar, wonende te Wehe
Begraven Zuurdijk; grafnummer ?

___________________________________________________________

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling