GROEN

Meester van Weerdenpad
clip_image001[4]Meester van Weerden was 40 jaar schoolmeester ‘op Zuurdiek’. Hij was ouderling kerkvoogd, en degene die gezorgd heeft dat het Rohlfingorgel in de kerk kwam. Ook deed hij onderzoek naar de geschiedenis van De Marne, richtte met een groepje de Historische Kring De Marne op, en schreef ‘Zuurdiek, mien dörpke’, de geschiedenis van Zuurdijk, in het Gronings, met ook het boek Herinneringen oet mien jongenstied, van Geuchien Zijlma eraan toegevoegd.
Omdat Zuurdijk, behalve een Hoofdweg, de Moeshorn, Ewer, Vlakke Riet en tijden de ruilverkaveling de Kattenburgerweg geen straten waar straatnamen voor bedacht moesten worden toegevoegd kreeg is in 2010 bedacht het pad rond de noordkant van het dorp, aangelegd in de 80er jaren, het Meester J.S. van Weerdenpad te noemen.
Het naambordje werd, vooraf aan de ingebruikname na de restauratie van het orgel onthuld door de jongste dochter van Van Weerden, Tineke Niezink – van Weerden.
Het ‘dorpsbos’ omlijst het Meester van Weerdenpad.

Dorpsbos b(l)oeiender gemaakt
In de 80er jaren is in het kader van de ruilverkaveling bij Zuurdijk een dorpsbos aangelegd. De aanplant bestond voornamelijk uit dicht op elkaar en in rechte rijen geplante essen. Het groeide na verloop van tijd uit tot een bosje wat zich kenmerkte als een eentonig en stakerig essenbosje met verder weinig planten en dierenleven. Hier kwam in de afgelopen 10 jaar nog bij dat nog bij dat de dodelijke essentakziekte de kop op stak en een deel van de essen begon af te sterven.

Onder begeleiding en in samenwerking met Landschapsbeheer Groningen en gemeente de Marne heeft een aantal dorpsbewoners plannen bedacht en uitgevoerd om de kwaliteit van het dorpsbos te verbeteren. Dit gebeurde in het kader van de het project ‘ b(l)oeiende bosranden.

Variatie
In 2012 is een deel van de essen omgezaagd met als doel het bestaande essenbos uit te dunnen, zieke essen te verwijderen en ruimte te maken voor een geleidelijke bosrand. Vrijwilligers uit Zuurdijk hebben daarna honderden meidoorns, hondsrozen, lijsterbessen, Gelderse rozen en andere bomen en struiken aangeplant. Deze aanplant trekt in het voorjaar en de vroege zomer veel insecten aan, wat weer insectenetende vogels en vleermuizen lokt.

clip_image003De zeldzame spotvogel broedde dit jaar met 2 paartjes in het dorpsbos van Zuurdijk.
Spotvogels zijn insecteneters die een voorkeur hebben voor gevarieerd loofbos

Op een aantal plekken zijn iepen en walnoot geplant die tot alleenstaande monumentale bomen kunnen uitgroeien.

Bloeiende bosanemoon en daslook
In het oorspronkelijk essenbosje kwamen nauwelijks bloeiende kruiden voor. Daarom zijn op een aantal plekken door de vrijwilligers van Zuurdijk voorjaarsbloeiers ‘stinzenplanten’) aangeplant zoals de bosanemoon, winterakoniet, voorjaarshelmbloem en daslook.

clip_image006In het voorjaar bloeit nu Daslook in het dorpsbos van Zuurdijk. Niet alleen een prachtige bloem, maar ook een heerlijke plant om in de keuken te gebruiken

Groene kikkers
Aan het begin van het pad door het dorpsbos is een steile slootoever schuin afgegraven zodat een natuurvriendelijke oever ontstaat. Op deze oever begint veel riet op te komen waar vogels als blauwborst en bosrietzanger op af komen.
Halverwege het pad door het dorpsbos is een poel voor amfibieën en andere waterdieren aangelegd. Al in het tweede jaar na aanleg zaten er meerdere groene kikkers aan de rand van deze poel te kwaken.

Ransuilen en torenvalken
In een jong bos zijn er weinig holtes voor broedvogels. Daarom zijn een aantal nestkasten en broedmanden opgehangen. Direct na plaatsing werden de broedmanden al geaccepteerd door de ransuil.

clip_image009Ransuil in de oude Peereboom bij het atelier van Ben Steijn op Zuurdijk

Dit jaar heeft een paartje torenvalken succesvol jongen grootgebracht in de torenvalkenkast.

Vleermuizen
Voor de vleermuizen zijn speciale vleermuiskasten opgehangen. Al in het eerste jaar bleken ruige dwergvleermuizen deze kasten te gebruiken als balts- en paarverblijf. De mannetjes van deze vleermuis roepen de hele nacht door vanuit de kasten en lokken zo een kleine harem aan vrouwtjes bij elkaar.

clip_image012Ruige dwergvleermuizen in een vleermuiskast

In korte tijd is er dus al heel wat variatie ontstaan en de verwachting is dat dit de komende jaren nog verder zal toenemen.