Rij 1 Graf 60 Harm Wiersma Riettema (1809)

in bewerking


Graf 57 grootvader Klaas Ebels (1808)
Graf 58 halfbroer Hannes Hiddes Rytema (1800)
Graf 59 vader Eise Wiersema (1803)
Graf ? moeder Grietje Klaassens


Harm (Eisses) Wiersema, ~ 16-03-1798 Zuurdijk, †  01-07-1809 Zuurdijk, 10 ½ jaar

DTB Zuurdijk 1799: Dito Een zoon gedoopt van Eisso Wiersema en Grietje Klaassens genaamd Harm Wiersema
DTB Zuurdijk 1809: Den 4 van Hooimaand aangegeven het Lijk van Harm Eisses Wiersema, zoon van Grietje Klaassens, wedw Eisso Wiersema, te Zuurdijk aldaar overleden den 1 van Hooimaand, oud 10 ½ jaar nalatende deszelfs moeder

 

Ter gedachtenis
van HARM WIERSEMA
RIETTEMA
zoon van EISSE WIERSEMA
en GRIETJE KLAASSEN

Hij werd geboren
den 16 Maart 1798
en overleden alhier
den 1 Juli 1809

Wat is o mensch, dit aardsche leven
Zoo vol van onrust en verdriet
Een schaduw, die geen rust kan geven
Een droom vol zorgen anders niet
Meent gij hier 't waar Geluk te vinden
o sterfling denk dan aan uw Graf:
Denk aan den Dood van uw vrinden
't Vliegt heen, al wat deeze aard u gaf
Zoek dan bij God in Gods genade
Het heil, 't welk de aard niet geven kon
Dan strekt u dood noch graf tot schade
Daar Jezus dood en hel verwon.

Bijzonderheden: Gescheurd. Liggende steen.
Tekening: bovenste tekstdeel in een lauwerkrans.
Tussen de tekstdelen een olielamp op een zuiltje met aan beide zijden takken.
Links en rechts boven het onderste tekstdeel zonnebloemen.
Opmerking: A. Pathuis: Groninger Gedenkwaardigheden, nr 4589.


Terug naar Rij 1 Kerkhof