A146 Annetta Geuchina Zijlma

langdurig in bewerking

___________________________________________________________

Kerkhof Graf 9: zoon Henderikus en dochter Hilje Torringa (1871) Kerkhof Graf 33 moeder Hilje Geuchiens Zijlma-Hopma; Kerkhof Graf 34 vader Hendrik Jans Zijlma; Kerkhof Graf 35 grootmoeder Trientje Meinderts Bentema; Kerkhof Graf 36 oom Meindert Jans Zijlma; Kerkhof Graf 37 tante Trijntje Hendriks Zijlma; Kerkhof Graf 38 schoonzuster Itje Zijlma-Dijkhuis

A128 A129 dochter Itje Toxopeus-Torringa schoonzoon Schelte Toxopeus; A145 echtgenoot Roelf Eijes Torringa srA147 zoon Hendrik Torringa; A148 zoon Roelf Eije Torringa jr; A149 dochter Henderika Torringa (1896)

B037 zuster Grietje Zijlma; B038 broer Jan Zijlma; B039 schoonzuster Hillegonda Zijlma-Zuidema; B040 broer Geuchien Zijlma; B041 broer Ludolf Hendrik Garmt Zijlma

___________________________________________________________

Annette Geuchina (Hendriks) Zijlma, * 08-07-1834 Vliedorp (‘t Gansehuis), des morgens om 8 uur, † 15-03-1884 Hayemaheerd, Ewer 17, Zuurdijk, 49 jaar, des avonds 5 uur

Getuigen huwelijk: Jan Doornbos, 40 jaar, medicinae Doctor, Hindrik Trox, 28 jaar, kastelein, Jan Luit, 34 jaar, voerman en Berend Alberts, 39 jaar, veldwachter, alle getuigen wonende te Wehe 

Bruidegom 36 bruid 26 jaar | bruid Zielma, zich noemende Zijlma
Ouders bruidegom: Henderijkus Jannes Warendorp Torrenga x Kunna Roelfs van Kammen
Ouders bruid: Hendrik Jans Zielma, zich noemende Zijlma, landbouwer x Hilje Geuchiens Hopma, landbouwersche
Getuigen geboorteaangifte Annetta: Olchert Ipes van Louten, 35 jaar en Arend Ables Bos, 33 jaar, beide dagloners, wonende Zuurdijk
verklarende Arend Abels Bos zijnen naam niet te kunnen tekenen, als hebbende geen schrijven geleerd
Aangevers overlijden Annette: Jan Zijma, 60 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk (‘t Huis Ewer), broeder en Derk van der Kamp, 52 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk []

Voor haar huwelijk met Roelf Eijes Torringa schreef Annette begin januari 1859 een brief aan haar broer Geuchien, die met Jannes Luitje Torringa een landbouwschool cursus volgden in Lingen

   

___________________________________________________________

 Grafsteenhouwer: L. Faber Houwerzijl

___________________________________________________________

linksboven Stralenkrans: Hemels licht duidt op de aanwezigheid van goddelijke of heilige personen
linksboven Vlinder:  Voor Christenen is de dood de overgang naar een beter leven, de overgang van een tranendal naar het hemelse koninkrijk
In het stervensuur breekt de ziel uit haar stoffelijk omhulsel zoals een vlinder uit een pop breekt en stijgt vrij op naar de hemel
midden Boek/Bijbel: Het opengeslagen boek duidt op de band van de overledene met de Bijbel, het boek des levens. Het is tevens een verwijzing naar het boek waarin alle daden opgetekend zijn
midden Zuil: ?
linksonder Schedel: de vergankelijkheid van het leven
rechts treurende man:  Personificatie van de rouw van de nabestaanden.
rechts palmtak in de hand van de treurende man: Attribuut van de vrede en overwinning
rechtsonder Toorts:  De omgekeerde (brandende) fakkel is het symbool van het gedoofde leven en attribuut van de dood

___________________________________________________________

Kinderen Torringa-Zijlma:

  1. Itje (Roelfs) Torringa, * 28-08-1861 Zuurdijk, Ewer, Hayemaheerd, † 22-05-1940 Zuurdijk, Ewer, Hayemaheerd, 78 jaar x 19-05-1884 Leens Schelte (Lambertus’) Toxopeus, landbouwer, * 26-03-1858 Tjamsweer,  † 15-08-1933 Groningen, 75 jaar

A128 A129
Getuigen huwelijk: Enno Torringa, 30 jaar, landbouwer, broeder bruid, wonende Zuurdijk; Eije Torringa, 26 jaar, landbouwer, broeder bruid, wonende Zuurdijk; Jan de Cock, 38 jaar, landbouwer, zwager bruid, wonende Hornhuizen (boerderij Onrust); Stephanus Louwes, 59 jaar, landbouwer, oom bruid, wonende Vliedorp
Bruidegom 26 bruid 22 jaar
Ouders bruidegom: Lambertus Pieters Toxopeus, landbouwer x Jantje Scheltes van Gennip Getuigen geboorteaangifte Schelte: Koert Hansen Mulder, 51 jaar, ijzersmid, wonende Appingedam en Herman Noordhoff, 38 jaar, bakker, wonende Appingedam
Aangevers overlijden Schelte: Jacob van der Wal, 52 jaar, boekhouder, wonende Groningen en Gerrit Herman Borghardt, 64 jaar, klerk, wonende Groningen
Getuigen geboorteaangifte Itje: Nicolaas Bolt, 33 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk (Ewer 3) en Albert Dob, 59 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen
Aangevers overlijden Itje: Geert Lukas Smidt, 37 jaar, leedaanzegger, wonende Groningen

Bevolking Leens Index 1884 vertrokkenI. Torringa naar Stedum, 25-06-1884

  1. Hendrik (Roelfs) Torringa, landbouwer Kooyenburg, * 29-12-1862 Zuurdijk, Ewer, Hayemaheerd, † 31-03-1888 Zuurdijk, Kooyenburg, 25 jaar, TBC

A147
Getuigen geboorteaangifte: Albert Egge Post, 46 jaar, medicijn Doctor, wonende Leens en Jan Hekma, 34 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden: Jan Zijlma, 64 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, oom en Michiel van Kampen, 56 jaar, landbouwer, wonende Wehe, bekende

  1. Everdina (Roelfs) Torringa, * 28-07-1864 Zuurdijk, Ewer, boerderij “Hayemaheerd”, † 26-04-1904 Davos, 39 jaar, TBC x 30-11-1892 Leens Bernhard Wilhelm (Bernhards) Siemens, kassier, burgemeester gemeente Zuidbroek (1897 – 1916), * 14-02-1861 Uithuizen, † 21-03-1917 Laag Soeren, 59 jaar

Na hun huwelijk en voor hun vertrek naar ‘s-Gravenhage woonden ze in het aan de Valge 8 te Leens 


Naar Siemens-Torringa 
Getuigen geboorteaangifte Everdina: Albert Egges Post, 48 jaar, medicinae doctor, wonende Leens en Berend Alberts, 43 jaar, veldwachter, wonende Wehe
 09-12-1885 Staats Courant
Geuchien Zijlma was voogd over Everdina Torringa en woonde in juridische zin bij haar voogd op de boerderij “Nieuw Zeeburg”.
Getuigen huwelijk: Pieter Georg Siemens, 42 jaar, predikant te den Andel, broeder bruidegom; Eije Torringa, 35 jaar landeigenaar, te Zuurdik, halfbroeder bruid; Schelte Toxopeus, 34 jaar, landeigenaar te Zuurdijk; Hendrik Jacob Noosten, 29 jaar, arts, te Leens
Bruidegom 31 bruid 28 jaar | bruidegom wonende te Zuidhorn, bruid te Leens
Ouders bruidegom: Bernhard Wilhelm Siemens, arts x Anje Bonthuis 

  1. Hilje (Roelfs) Torringa, * 09-03-1866 Zuurdijk, Ewer, Hayemaheerd, † 05-05-1871 Zuurdijk, Ewer, Hayemaheerd, 5 jaar

Kerkhof Graf 9
Getuigen geboorteaangifte: Nicolaas Bolt, 38 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Jan van Julsingha, 24 jaar, zonder beroep, wonende Wehe
Aangevers overlijden: Nicolaas Bolt, 43 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, bekende en Marten van Straten, 40 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk, bekende

  1. Henderika (Roelfs) Torringa, * 22-08-1867 Zuurdijk, Ewer, Hayemaheerd, † 12-07-1896 te Scheveningen, 28 jaar en aldaar wonende 

A149
Ouders: Roelf Eijes Torringa, 43 jaar x Annetta Geuchina Zijlma
Getuigen geboorteaangifte: Geuchien Zijlma, 24 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Berend Alberts, 46 jaar, veldwachter, wonende Wehe
Aangever overlijden: Bernhard Wilhelm Siemens, 35 jaar, behuwd broeder van de overledene en Engelbertus Heilbron, 52 jaar, beiden zonder beroep, beiden wonende ‘s-Gravenhage.

  1. Henderikus  (Roelfs) Torringa, * 29-04-1869 Zuurdijk, Ewer, Hayemaheerd, † 27-04-1871 Zuurdijk, Ewer, Hayemaheerd , 1 jaar 11 maanden

Kerkhof Graf 9.
Getuigen geboorteaangifte: Louwe Bolt, 35 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Jacob Waterbolk, 53 jaar, gemeenteontvanger, wonende Wehe 
Aangevers overlijden: Geuchien Zijlma, 28 jaar, landbouwer, wonende Houwerzijl, oom van den overledene en Nicolaas Bolt, 43 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, bekende

  1. Roelf Eije (Roelfs) Torringa, landbouwer Hayemaheerd, * 05-12-1870 Zuurdijk, Ewer, Hayemaheerd, † 01-11-1888 Menton, TBC

A148
Getuigen geboorteaangifte Roelf Eije: Nicolaas Bolt, 43 jaar, landbouwer (Ewer 3) en Jacob Waterbolk, 54 jaar, burgemeester, wonende Wehe
Ook Roelf Eije jr leed aan TBC en was ter genezing in Menton
Hij was leerling van de Rijkslandbouwschool te Wageningen cursus 1886/1887 

  1. Kunna (Roelfs) Torringa, * 24-12-1872 Zuurdijk, Ewer, boerderij “Hayemaheerd“, † 26-07-1916 Midwolde, 43 jaar, TBC x 04-04-1906 Leens Renne Lammert (Lammerts) Dijkhuis, luitenant ter zee eerste en tweede klasse,  burgemeester van Leek, * 05-09-1869 Vierhuizen, † 25-06-1935 ‘s-Gravenhage, 65 jaar, Wassenaarseweg 137

Naar Dijkhuis-Torringa 

 


Kunna Torringa
was in 1897 lid van de Zuurdijkster Rederijkerskamer M.I.N.E.R.V.A.
Van Kunna Torringa is een verhaal op rijm bewaard, waarin beschreven wordt het bezoek van een boer en boerin aan de Stad Groningen, waar de boer in een kroeg door een wichtje bestolen werd van zijn “geldpuut
Verloofd in augustus 1905

Van hun huwelijk is een groepsfoto gemaakt

Bruidegom 36 bruid  33 jaar | bruidegom wonende Amsterdam, bruid Leens, Hoofdstraat 23
Renne woonde op 25-01-1901 in Alkmaar bij de Wed Goedhart aan de hoofdgracht 63a; op 01-08-1901 ging hij wonen bij zijn vader
Getuigen huwelijk: Lammert Heldrings Dijkhuis, 67 jaar, lid van Gedeputeerde Staten, wonende Ulrum, vader bruidegom; Geuchien Zijlma, 63 jaar, lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende Westpolder, oom bruid; Schelte Toxopeus, 48 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, zwager bruid; Willem Helprig Dijkhuis, 35 jaar, zonder beroep, wonende Ulrum, broeder bruidegom
Ouders bruidegom: Lammert Heldrings Dijkhuis, landbouwer, lid gedeputeerde staten provincie Groningen x Eilina Dijkhuis
Getuigen geboorteaangifte Renne: Wilhelmus Muller Tebbens, 49 jaar, rentenier, wonende Niekerk en Jan van Julsingha, 27 jaar, gemeente secretaris, wonende Ulrum
Getuigen geboorteaangifte Kunna: Nicolaas Bolt, 45 jaar, landbouwer (Ewer 3) en Jacob Waterbolk, 56 jaar, burgemeester, wonende Wehe
Aangevers overlijden Kunna: Geert Oosterhuis, 44 jaar, gemeentesecretaris, wonende Midwolde en Ruurd Ames de Groot, 44 jaar, gemeenteopzichter, wonende Midwolde
Renne hertrouwde met op 17-06-1919 te Leek Anna Margaretha Tigchelaar, verpleegster, * 22-12-1884 Harlingen, † 03-08-1980 Weesp
Bevolking Leens Index 1892 aangekomen:
K en H Torringa van Ulrum, 03-05-1892

  1. Hilje (Roelfs) Torringa, * 01-09-1874 Zuurdijk, Ewer, Hayemaheerd, †12-12-1958 Amsterdam, Stadionkade 10, begraven Heemstede x 25-11-1897 Leens Helenius (Petrus’) Rogaar, predikant, * 01-06-1873 Midwolde, † 21-01-1917 Amsterdam, 43 jaar, begraven Heemstede

Bruidegom 24 bruid 23 jaar | bruidegom wonende Midwolda bruid Leens
Getuigen huwelijk: Geuchien Zijlma, 55 jaar, landbouwer, wonende Westpolder, oom bruid; Schelte Toxopéus, 39 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, behuwd broeder bruid; Herman Philippus Rogaar, 26 jaar, zonder beroep, wonende Midwolda, broeder bruidegom; Hendrik Adrianus Hovenkamp, 24 jaar, zonder beroep, wonende Groningen
Ouders bruidegom: Petrus Josephus Rogaar, predikant x Riksja Edzes
Getuigen geboorteaangifte Helenius: Andreas Koops, 32 jaar, herbergier, wonende Midwolda en Marcus Jan Adriani Engels, 30 jaar, medicinale doctor, wonende Midwolda
Getuigen geboorteaangifte Hilje: Nicolaas Bolt, 47 jaar, landbouwer (Ewer 3) en Jacob Waterbolk, 58 jaar, burgemeester, wonende Wehe
Helenius was predikant te Roermond, Amsterdam (Vrije Gemeente)
Bevolking Leens Index 1897 vertrokken: Hilje Torringa naar Roermond, 25-11-1897 (= de trouwdag)

  1. Annette Henriette  (Roelfs) Torringa, * 04-04-1879 Zuurdijk, Ewer, Hayemaheerd, † 06-09-1879 Zuurdijk, Ewer, Hayemaheerd, 5 maanden

Getuigen geboorteaangifte: Marten van Straten, 48 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk (Ewer 11) en Jacob Waterbolk, 63 jaar, burgemeester, wonende Wehe
Aangevers overlijden: Marten van Straten, 48 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk (Ewer 11), bekende en Klaas van Straten, 52 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk, bekende

___________________________________________________________

Van links naar rechts: Hilje, Kunna, Everdina, Hendrik, Itje, Roelf Eijes, Henderika

___________________________________________________________

Bevolking Gemeente Ulrum:

inschr Naam geboren Huizing Van Naar
19-06-1889 Torringa, Everdina 28-07-1864 E no 88 Bk 90 Bk Leens 15-05-1889 ambtshalve afgeschreven
19-06-1889 Torringa, Kunna 24-12-1872 Leens 15-05-1889 [Hilversum]
19-06-1889 Torringa, Hilje 01-09-1874 Leens 15-05-1889
03-07-1889 Torringa, Henderika 22-08-1867 Leens 30-06-1889
07-05-1891 Torringa, Kunna 24-12-1872 Hilversum 04-05-1891 Leens 03-05-1892

___________________________________________________________

Terug naar Vak A