D103 brief overlijden Eilke van Straten

Hieronder staat een brief die Ulfert Huizinga heeft geschreven aan zijn zwager Kornelis van Straten en schoonzuster Korneliske Schaaf-van Straten in Amerika naar aanleiding van het overlijden van zijn schoonzusje Eilke van Straten
(Deze brief staat op: www.dirkhuizinga.nl)

Het is een letterlijke weergave van de brief, veel leestekens werden er in die tijd niet gebruikt[1].

 

Houwerzijl den 25 Juni 1900

 

Geliefde Broeder en Zuster

Door deze letteren berichten wij u dat zuster Eilke[2] het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld

zij is zondag den 24 Juni overleden

veel heft zij hier geleden op aarde

zwaar heft zij hier op aarde de gevolgen der zonde ondervonden, maar wij hopen dat zij thans van alle lijden is bevrijd en dat zij bij den Heer en Heiland moge verkeren om hem ongestoord te dienen en eeuwege zaligheid te genieten alhoewel zij niet veel verstand had laatste jaren en geen verslag van hun geloof kon geven antwoorde zij toch wanneer haar gevraagd werd wat zij van haar zelven dacht dat haar hoop en verwachting op Jezus was en daar zij in haar leven ook altijd heft getoond dat zij Gods volk lief had daar zij altijd graag had dat Gods volk haar bezocht en met en voor haar bad en zij nooit geen lust heeft betoont in den dienst der wereld maar wel in de dienst der Heeren zoo mogen wij niet anders gelooven en hopen op grond van Gods woord dunkt ons of zij is niet verloren gegaan

zij heeft in de laatste drie week eerst een maal of vijf bloed overgegeven en in de laatste dag of drie gaf zij van dat verzwollen goed op
docter zeide zij had een aderzwel aan de longen

zij is heel zacht uitgegaan zoodat zij geen benauwdheid tegen de dood heeft geleden
moeder kan haar verlies noch al goed dragen
zij zegt zij is altijd vragende geweest dat het den Heere mocht behagen Eilke eerder weg te nemen dan haar zelven
nu het ook alzoo is geschied moet en wil zij stil zijn zegt zij en zij hoopt dat de Heere haar daarin moge ondersteunen
vader is op t oogenblik meer bedrukt
het is haar kind en vleesch
kan geen vleesch missen en wanneer wij geen hulp en sterkte bij den Heere zoeken zijn wij zwak maar ik denk moeder zal wel veel wenst krijgen want anders had zij handen vol werk en nu is al haar werk weg.

Overigens zijn wij hier altijd hebben ze hier lasten des lichaam en dan hebben zij daar weer wat te worstelen maar zij zijn toch altijd noch op de beenen en doen haar werk

Jan Z…… van Vierhuizen heeft het met zijn neus te doen tegenwoordig het is als of zijn neus dicht groeit van binnen dan krijgt hij een spanning in het hoofd boven den oogen
nu moet hij zich in zijn neus opspuiten en dan loopt het hem weer te keel uit.

Ekke van Straten[3] zijn vrouw Martje staat ook niet best die heeft al een hele tijd gesukkeld
het staat tegenwoordig zoo slecht dat Ekke is al dagen bij haar ’t huis.

Ja broeder zoo gaat het hier op aarde zoo heeft ieder huis zijn kruis
het uitnemend van ons leven is noch moeite en verdriet

wij schrijven alleen aan u broeder en zuster als gij dan zoo goed wilt wezen en zorgen dat Ooms en Tantes bericht krijgen van Eilkes dood

nu zal ik maar weer eindigen wij hadden al naar een brief van u uitgezien maar wij hebben op ons laatste brief noch geen ontvangen
moeder wilde u beiden en uwe kinderen graag op portret en gij moest ook iederen keer eens schrijven hoe het met uwe kinderen ging dat had gij de laatste keer niet gedaan en ook wat vruchten gij in uw tuin verbouwd word nu van ons allen gegroet.

Vader en moeder broeders en zusters.

U Huizinga[4] G van Straten en kinderen


Terug naar D103 Eilke van Straten

 

[1] Vindplaats: http://www.dirkhuizinga.nl/genealogie-data/51.html

[2] Eilke (Klaas’) van Straten, * 17-03-1871 Ewer, Zuurdijk, † 24-06-1900 Ewer; graf D 103 Zuurdijk

[3] Ekke van Straten † 09-08-1900 en Martje Wieringa † 12-07-1900 | Ekke was een zoon van Geert van Straten en Tunske Duiswinkel | Ekke was een neef van Eilke en Grietje Huizinga-van Straten

[4] Ulfert Huizinga en Grietje van Straten