1717 Kerstvloed journalen van Thomas van Seeratt

in bewerking

___________________________________________________________

Juni 1720:

De Scheelighamster Dijcken Zijn meest veerdig, en van buiten met groene Zooden belegt, maar van de Noord Pompe (: als Scheelighamster, Maar huijster

en Maarslagster Dycken, tot Winsumer Zijl mooten Zijn hoog 9 voet, buiten Dossering 24 voet, Cappe breet 7 voet binnen Doszering 24 voet.

De Warffhuijster Dijcken, als meede Zuijr Dijckster Dijcken, Zijn op veele plaatzen slegt in staat, smal ende steijl, mooten nae het Proviel van Scheeligham gemaakt werde ende word de Dijck van Zuijr=Dyck wel aen aengearbeidet []

Juli 1720:

14. In de Zuijr dijckster [Zuurdijk] Schouw hebben meede besteet Tien panden, ende de verdere Dijck pligtigen hebben belooft in 14 Daegen haare Dijcken te verveerdigen.

Augustus 1720

Den 4 September des Voormiddags ten 7 uire te beginnen tot Dijckom [Deikum] ten 9 uier
De Leenster [Leens] ende Hoornhuijster [Hornhuizen] Dijcken en 10 uire de Ulrummer [Ulrum] Dijcken
ten 11 uire de Vierhuijster [Vierhuizen] Dijcken, ende ten 1: uier de
Nieuwkerckster [Niekerk] ende Zuijrdijckster [Zuurdijk] Dijcken

Den 5 September des Morgens ten 6 uier te beginnen bij Houwersijl [Houwerzijl], De Zuijrdijckster [Zuurdijk] Dijcken, ten 8 uire De Warffhuijster [Warfhuizen]
ten 11 uire de Maarhuijsters [Maarhuizen] ende Maar Slaegster [Maarslag] Dijcken, tot Wetsinger Zijl, [Wetsingerzijl]
ende des Naemiddags ten 3 uire van Wetsinger Zijl [Wetsingerzijl] nae Wierumer [Wierum] Dijck, ende ten 6 uier van Wierum nae de Stadt.

Actum Groningen Tex vergaderingen Veneris den 16 Augustus 1720
Ter ordonantie den Heeren voorsegd

Augustus 1720

8. De Zuijr=Dijckster [Zuurdijk] Rolle is overge​geven, met Naemen van Eijgenaars, Meijers, Rooden ende voeten.

___________________________________________________________

Terug naar Kerstvloed 

___________________________________________________________