A012 A013 Ties Pruis Saartje Pruis-Zwart

___________________________________________________________

Kerkhof Noordzijde onbekend vader Harm Pruis
A032 A033
tante Janna Pruis x Adolf Schaap
A034 A035  tante Aaltje Pruis x Jan Dijkstra
C038  moeder Antje Dijkstra x Harm Pruis 
E013 E014
oom Jan Pruis x Elizabeth Duinkerken
F055  achternicht Trientje Pruis
H087 H088 neef Jacob Pruis x Renske Beintema
G039
zoon Harm Pruis
Grootouders Jan Harms Pruis x Roelfje Alberts Oosterhof

___________________________________________________________

Ties (Harms) Pruis, stoker, arbeider, * 17-08-1867 Zuurdijk, † 07-08-1928 Groningen, 60 jaar, in het ziekenhuis x 25-05-1901 Ulrum Saartje (Jakobs) Zwart, dienstmeid, * 11-03-1874 Zoutkamp, † 11-08-1945 Groningen, 71 jaar, ziekenhuis?

            Getuigen geboorteaangifte Ties: Jan Balkema, 45 jaar, dagloner, wonende te Zuurdijk []
            Bij huwelijk bruidegom 33 jaar en bruid 27 jaar
            “de moeder der bruid, die verklaart haren naam niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd.”
            Ouders Ties Pruis: Harm Pruis x Leens Antje Dijkstra
            Ouders Saartje Zwart: Jakob Zwart, schipper x Aafke Buis

 

 

 

a012 a013 pruis zwart kopie  a012 pruis ties overl NvhN 12-12-1938

 

Vergadering Kerkeraad 27-06-1933

De vorm van ondersteuning en ‘t bedrag ten bate van Wed. Ties Pruis, wordt aan de Diakenen overgelaten.

Diaconiekasboek:

1933
Maart 2 Wed. T. Pruis 2 H L eierkool
Oct. 12 Wed. T. Pruis 1 wagen turf                                                                                                  11 –
Nov 30 Wed. T. Pruis 7 weken à f 2.50                                                                                             17 50
Dec. 15 Wed. T. Pruis 2 week à f 2.50                                                                                              5 –
1934:
Jan. 5 Wed. T. Pruis-Zwart 3 w. ondersteuning                                                                                7 50
Mrt. 20 Wed. T. Pruis-Zwart 6 w. onderst. à f 2.50                                                                           15 –
Juli 21 Voor Wd T. Pruis-Zwart 12 weken ondersteuning à f 2.50                                                    30 00
Nov 24 Voor Wed T. Pruis-Zwart 8 weken ondersteuning à f 2.50                                                     20 00
Dec 29 Voor Wed T. Pruis-Zwart 5 weken ondersteuning à f 2.50                                                     12 50
1935
Febr. 2 Wed. T. Pruis-Zwart vijf weken onderst à 2.50                                                                     12 50
Febr. 16 Wed. T. Pruis-Zwart twee weken onderst à 2.50                                                                 5
[]
Maart 13 Wed. T. Pruis-Zwart zes weken onderst à 2.50                                                                   15
Mei 24 Wed. T. Pruis-Zwart acht weken onderst à 2.50                                                                    20
Juli 20 Wed. T. Pruis-Zwart acht weken onderst à 2.50                                                                    20
Sept. 14 Wed. T. Pruis-Zwart acht weken onderst à 2.50                                                                  20
Nov. 9 Wed. T. Pruis-Zwart acht weken onderst à 2.50                                                                     20
Nov. 28 T. v.d. Steeg, twee wagens turf                                                                                            21 10
Dec. 7 Wed. T. Pruis-Zwart vier weken onderst à 2.50                                                                      10
1936
Jan. 18 Wed. T. Pruis-Zwart 6 weken onderst à 2.50                                                                        15
Mei 25 Wed. T. Pruis-Zwart 6 weken onderst à 2.50                                                                         15
Juli 4 Wed. T. Pruis-Zwart zes weken onderst à 2.50                                                                        15
Sept. 26 Wed. T. Pruis-Zwart 12 weken onderst à 2.50                                                                     30
Nov. 21 Wed. T. Pruis-Zwart 8 weken onderst à 2                                                                            16
Dec. 31 Wed. T. Pruis-Zwart 6 weken onderst à 2                                                                            12
1937
Jan 16 Wed. T. Pruis-Zwart 2 weken onderst à 2                                                                              4
Maart 27 Wed. T. Pruis-Zwart tien weken onderst à 2                                                                      20
Juni 5 Wed. T. Pruis-Zwart tien weken onderst à 2                                                                           20
Juli 17 Wed. T. Pruis-Zwart zes weken onderst à 2                                                                           12

___________________________________________________________

Terug naar Vak A
Terug naar huidige indeling

Kinderen Pruis-Zwart:

 1. Harm (Harms) Pruis, timmerman, * 26-11-1901 Zuurdijk, † 04-10-1949 Zuurdijk, 47 jaar x 05-06-1930 Kloosterburen Martje (Jacobs) Posthuma, * Kloosterburen G039

Aangever overlijden: Remmert Schaap, 52 jaar, wonende te Zuurdijk
Bij huwelijk bruidegom 28 jaar en bruid 24
Getuigen: Janna Posthuma, 29 jaar, wonende te Wehe, zuster der bruid en Jan Pruis, 24 jaar, huisschilder, wonende te Groningen, broeder van den bruidegom
Ouders Martje: Jacob Posthuma, arbeider x Grietje Buikema

 1. Jakob (Harms) Pruis, * 17-03-1904 Zuurdijk
 2. Jan (Harms) Pruis, huisschilder, * 26-04-1906 Zuurdijk,

 

Kinderen Harm (Jans) Pruis- Antje Dijkstra

 1. Thijs (Harms) Pruis, * 15-08-1864 Zuurdijk, † 21-09-1864 Zuurdijk, 8 maand
 2. Roelfien (Harms) Pruis, * 09-05-1865 Zuurdijk

Aangevers geboorte: Mennes Landstra, 36 jaar, verver, wonende te Zuurdijk

3. Ties (Harms) Pruis, * 19-08-1867 Zuurdijk † 07-08-1928 Groningen x 25-05-1901 Ulrum Saartje (Jakobs) Zwart, dienstmeid, * 11-03-1874 Zoutkamp, † 11-08-1945 Groningen,  A012 A013

      Aangevers geboorte: Jan Balkema, 45 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Jan Aardema, 47 jaar, daglooner, wonende te Warfhuizen

 1. Grietje (Harms) Pruis, * 31-12-1870 Zuurdijk

Aangevers geboorte: Oewe van Duinen, 59 jaar, hoofdonderwijzer, wonende te Zuurdijk

 1. Jan (Harms) Pruis, * 08-01-1872 Zuurdijk x 18-05-1892 Ulrum Martha Timmer, * 18-03-1871 Zuurdijk (Ewer 9?)

Bij huwelijk bruidegom 20 jaar en bruid 21 jaar
Aangever geboorte Jan: Grietje van der Veen, 54 jaar, dagloonersche, wonende te Zuurdijk [] des avonds in haar bijzijn te acht uur [] zijnde de vader door ziekte verhinderd deze aangifte te doen. []
Getuigen aangifte geboorte Jan: Jan Dijkstra, 33 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Jan Pruis, 25 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk
En is deze akte na voorlezing, door de comparante getuigen en ons onderteekend met uitzondering van comparante en eerstgenoemde getuige, die verklaarden zulks niet te hebben geleerd.
Ouders Martha Timmer: Albert Timmer x Hilje de Graaf
Getuigen geboorteaangifte Martha: Klaas van Straten, 43 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk (Ewer 11?)
De aangifte werd gedaan op 20-03-1871. Op 17-03-1871 werd geboren Eilke van Straten, dochter van Klaas van Straten. Albert Timmer was getuige bij haar  geboorteaangifte.

Terug naar Vak A
Terug naar huidige indeling

Jan Harms Pruis, daglooner, inlandsch kramer, kuiper, koopman, * Maarslag, † 16-06-1864 Maarslag, 53 jaar x 07-04-1836 Leens Roelfje Alberts Oosterhof, ~ 03-11-1805  Zuurdijk, † 15-02-1873 Warfhuizen, 66 jaar

Bruidegom 25 jaar en bruid 30 jaar
Bij de huwelijks akte werd gewettigd Aaltje, * 15-08-1834 Maarslag
De wederzijdse ouders verklaarden: niet te kunnen schrijven, als hebbende zulks niet geleerd
Ouders Jan Harms Pruis: Harm Berends Pruis x Janna Roelfs
Ouders Roelfje: Albert Roelfs Oosterhof, dagloner, ~ Breede, † 24-01-1827 Zuurdijk, 52 jaar, Huis No 3, nalatende 4 kinderen  x Jantje Wolters Meijer | Aangevers overlijden Albert Roelfs: Rijpke Jans Beukema, 46 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Jakob Luitjes Dijkhuis, 31 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk 

Kinderen Pruis-Oosterhof:

 1. Aaltje (Jans) Pruis, winkelierster, * 15-08-1834 Maarslag, † 07-03-1917 Zuurdijk, 82 jaar x 26-12-1861 Leens Jan (Tijs’) Dijkstra, boerenknecht, winkelier, * Burum, † 14-02-1919 Zuurdijk, 81 jaar | A034 A035

aangevers overlijden Aaltje: Klaas van der Horn, 36 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Gerrit Boogholt, 40 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk
aangevers overlijden Jan Dijkstra: Willem Meijer, 48 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Harm Meijer, 42 jaar, kleermaker, wonende te Zuurdijk
Bij het huwelijk van haar moeder werd Aaltje gewettigd
Bruidegom 24 en bruid 27 jaar
Huwelijks Akte: verklarende de comparanten de ouders des Bruidegoms en de moeder der Bruid niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd
Ouders Jan Dijkstra: Tijs Dijkstra, daglooner x Grietje Feenstra

 1. Albert (Jans) Pruis, * 14-01-1837 Maarslag, † 13-09-1871 Wehe, 34 jaar x 20-05-1861 Leens Martje van Putten, dienstmeid, * 20-01-1935 Leens, † 16-08-1905 Wehe, 70 jaar

bruidegom 24 jaar en bruid 26
verklarende de moeders van comparanten niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd
ouders Martje van Putten: Ewolt Omges van Putten, daglooner, schoenmaker x Anje Ekkes Beukema, dagloonersche

 1. Harm (Jans) Pruis, * 11-06-1839 Maarslag, † 20-01-1872 Zuurdijk, 32 jaar x 26-10-1863 Leens Antje Dijkstra, dienstmeid, dagloonersche, * Burum, † 09-02-1922 Zuurdijk, 81 jaar

begraven Zuurdijk C038
aangevers overlijden Harm: Fokke Haan, 53 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk, bekende en Warner Elema, 37 jaar, koopman, wonende te Zuurdijk, bekende
Fokke Haan verklaarde niet te kunnen tekenen “zulks niet te hebben geleerd”.
bruidegom 24 en bruid 23 jaar
Verklarende de Bruid, hare ouders en de moeder des Bruidegoms, hunne namen niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd
Aangever overlijden Antje: Aaldrik Evenhuis, 34 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Jan van der Zweep, 27 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk
Ouders Antje Dijkstra: Tijs Jans Dijkstra x Grietje van der Veen

 1. Jantje (Jans) Pruis, * 25-08-1841 Maarslag, † 06-01-1929 Leens, 87 jaar x 29-04-1865 Winsum Antoon (Jacobs) Reeker, landbouwersknecht, * 25-03-1838 Sauwerd

bruidegom 27 en bruid 23 jaar
behalve de moeder van de echtgenoote, welke verklaarde haar naam niet te kunnen schrijven, als zulks niet hebbende geleerd
ouders: Jacob Antoon Reeker, daglooner x Kornelia Sikkes

 1. Jan (Jans) Pruis, boerenknecht, * 19-03-1846 Maarslag, † 11-01-1931 Zuurdijk, 84 jaar x 30-11-1871 Leens Elisabeth (Jakobs) Duinkerken, dienstmeid,  E013 E014

bruidegom 25 en bruid 25 jaar
verklarende de moeders der comparanren niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd
ouders bruid: Jakob Meints Duinkerken x Bouwke Sietzes de Vries, dagloonersche
aangever overlijden Jan Pruis: Remmert Schaap, 33 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk

 1. Janna (Jans) Pruis, dienstmeid, * 13-04-1849 Maarslag, † 11-12-1925 Zuurdijk, 76 jaar x 19-11-1868 Leens Adolf (Jans) Schaap, boerenknecht, * Warfhuizen, † 24-02-1932 Zuurdijk, 88 jaar | A032/A033

bruidegom 25 en bruid 19 jaar
verklarende de moeders van comparanten niet te kunnen teekenen als hebbende zulks niet geleerd
ouders Adolf Schaap: Jan Jans Schaap x Grietje Adolfs Siekman
aangevers overlijden Janna Pruis: Klaas Koning, 25 jaar, daglooner en Jan Dekkinga, 24 jaar, daglooner, beiden wonende te Zuurdijk
aangever overlijden: Jacob Pruis, neef van den overledene, 48 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Reint Jan Danhof, 26 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk

Terug naar Vak A
Terug naar huidige indeling

Kinderen Jan Dijkstra – Aaltje Pruis

 1. Grietje (Jans) Dijkstra, dienstmeid, * 28-01-1862 Zuurdijk, † 09-07-1927 Leens, 65 jaar x 22-05-1884 Leens Kornelis van Dijk, dienstknecht

Bij de ondertekening van de geboorteaangifte verklaarde Jan niet te kunnen tekenen “zulks niet te hebben geleerd”
Aangever overlijden Grietje, wonende te Zuurdijk: Jurrien Koning, 35 jaar, kuiper, wonende te Zuurdijk
Bruidegom 24 en bruid 22 jaar
Ouders Kornelis: Siert van Dijk, daglooner x Anna Bloem

 1. Jan (Jans) Dijkstra, * 13-08-1864 Zuurdijk, † 13-11-1872 Zuurdijk, 8 jaar
  Kerkhof Noordzijde

Getuigen geboorteaangifte Jan: Oewe Pieters van Duinen, 53 jaar, hoofdonderwijzer, wonende Zuurdijk en Reeuwert Blink, 34 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk
Bij de ondertekening van de geboorteaangifte verklaarde Jan niet te kunnen tekenen “zulks niet te hebben geleerd”
getuigen overlijden Jan: Simon Jolman, 30 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk, bekende en Jan Balkema, 49 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk, bekende

 1. Ties (Jans) Dijkstra, * 19-02-1867 Zuurdijk, † 05-10-1950 Zoutkamp, 82 jaar x 08-09-1892 Leens Jantje (Luurts) Achterhof, dienstmeid, * 04-07-1872 Zuurdijk, † 08-10-1944 Leens, 72 jaar

Getuige aangifte geboorte Ties: Rijpke Beukema, 28 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk “met uitzondering van comparant en eerstgenoemde getuige, die verklaarden zulks niet te hebben geleerd”
getuige aangifte geboorte Jantje: Reeuwert Blink, 42 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk
Bruidegom 24 en bruid 20 jaar
Ouders Jantje: Luurt Acherhof, daglooner en Grietje Moes, dagloonster
Verklarende de moeder van den bruidegom niet te kunnen tekenen, als hebbende zulks niet geleerd

 1. Jan (Jans) Dijkstra, daglooner, landarbeider, * 03-03-1873 Zuurdijk, † 18-11-1934 Groningen, 61 jaar, ziekenhuis x 05-04-1894 Leens Aaltje Overzet, * 17-02-1872 Leens, † 16-09-1946 Schouwerzijl, 74 jaar

Getuige aangifte geboorte Jan: Jannes Mensinga, 22 jaar, daglooner, gehuwd, wonende te Zuurdijk
Bruidegom 21 en bruid 22 jaar
De moeder van de bruidegom verklaarde “ niet te kunnen teekenen als hebbende zulks niet geleerd”.
Ouders Aaltje: Roelf Overzet, daglooner x Tunna Zijlema, dagloonster

Terug naar Vak A
Terug naar huidige indeling

Kinderen Ties Dijkstra – Jantje Achterhof

 1. Aaltje (Ties) Dijkstra, * 07-12-1892 Zuurdijk, † 22-12-1954 Groningen, 62 jaar, ziekenhuis x Jacob Postema, daglooner, * 27-08-1890 Zoutkamp

getuige geboorteaangifte Aaltje: Pieter van der Laan, 27 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk
Bruidegom 29 en bruid 27 jaar
Ouders bruid: Bernardus Postema, broodbakker x Hendrikje Mellema

 1. Grietje (Ties) Dijkstra, * 24-04-1894 Zuurdijk x 21-11-1914 Leens Johannes (Louwes) van der Lei, daglooner, * 28-01-1892 Ezinge

getuige geboorteaangifte Grietje: Rentje Kadijk, 29 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk
Bruidegom 22 en bruid 20 jaar
Ouders bruidegom: Louwe van der Lei, daglooner x Minke de Wit; zij woonden in 1903 te Warfhuizen

 1. Jan (Ties) Dijkstra, * 23-08-1895 Zuurdijk x 07-10-1920 Leens Martha Zweepe, * 14-09-1895 Leens

getuige geboorteaangifte Jan: Rentje Kadijk, 30 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk
Bruidegom 25 en bruid 25 jaar
Ouders bruid: Jakob Zweepe, daglooner x Geeske Valkema

 1. Luurt (Ties) Dijkstra, machinist, * 14-06-1897 Leens x 09-06-1927 Ulrum x Berendje (Gaeles) Postma, * 07-03-1898 Zoutkamp

getuige geboorteaangifte Luurt: Egge Oostema, 37 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk
Bruidegom 29 en bruid 29 jaar
Ouders bruid: Gaele Postma, aalvisscher x Aagtje Kruizinga

 1. Dirk (Ties) Dijkstra, * 16-06-1902 Zuurdijk, x
___________________________________________________________

Terug naar Vak A
Terug naar huidige indeling