A060 A061 Marinus Wierenga Janna Anetta Reitsma

A032 A033 grootouders Adolf Schaap x Janna Pruis
A062 A063 zoon Jan Wierenga schoondochter Jantje Meerstra
C076 C077 oom Jan Schaap x Grietje Smit
G020 G021 nicht Janna Schaap x Jacob Albert Land
H089 H090 tante Trientje Schaap x Klaas Boonstra

1956 interview Harm Reitsma en moeder Grietje Schaap

___________________________________________________________

Janna Anetta (Harms) Reitsma, * 10-02-1893 Zuurdijk, † 08-06-1987 Ulrum, 94 jaar, Asingahof x 27-04-1918 Ulrum Marinus (Teo’s) Wierenga, daglooner, * 29-10-1893 Ulrum , † 28-12-1978 Zuurdijk, 85 jaar, Hoofdweg 56

Getuigen geboorteaangifte Janna: Jan Pruis, 30 jaar, daglooner, wonende Wehe en Luitje Koiter, 43 jaar, koopman, wonende Wehe

bruidegom 24 bruid 25 jaar
Getuigen huwelijk: Tjeerd de Vries, 47 jaar, veldwachter, wonende Ulrum en Hendericus Meihuizen, 30 jaar, zonder beroep, wonende Ulrum
verklarende de moeder der bruid geen schrijven geleerd
Ouders bruid: Harm Reitsma, timmerman x Grietje Schaap
Ouders bruidegom: Teo Wierenga, daglooner, fabriekswerker, fabrieksarbeider x Grietje Helder

 

    

 


Op de grafsteen staat Annetta. In de geboorteakte Anetta

 

Kerkboeken Zuurdijk:
1935 Dec. 31 T. v/d Steeg, geleverde melk M. Wierenga                                39            82
1935 Dec. 31 T. v/d Steeg, 1 wagen turf M. Wierenga                                     50            42
1936 Juli 28 T. v/d Steeg, geleverde melk aan M. Wierenga                           29            10
1936 Juli 28 T. v/d Steeg, 3 wagens turf: 4 Febr. M. Wierenga
en S. Gelsema 2                                                                                                    31            60

25-08-1926 Kerkeraad:
Bij de rondvraag wijst diaken Anneijes er op, dat zekere Wierenga zijn kinderen wel in de Herv. Kerk gedoopt zou willen zien – de vrouw is Gereformeerd, maar door andere opvatting van Zondag en Winkelsluiting dan de Gereformeerde Kerkeraad is ze afgesneden.
Ds. Bloemhoff zegt, als er verder op die menschen wat zedelijken levenswandel betreft, niets is aan te merken, hij gaarne de kinderen zal doopen.
De vergadering zal een en ander nog eens bespreken en als de broeders niets ten nadeelen der familie Wierenga hooren, kan de Kerkeraad er toe overgaan om doopsbediening toe te laten op 2 Januari 1926 – als de consulent de dienst waarneemt.

 

Kinderen:

  1. Teo Wierenga, † ca 19-05-1992 Courtenay (Canada)  x J. Plekkeringa  

2. Grietje (Marinus’) Wierenga, * 11-10-1921 Zuurdijk x D. Bosma

3. Jan (Marinus’) Wierenga, * 29-05-1927 Zuurdijk x Jantje Meerstra (A062 A063)

4. levenloos kind * † 27-08-1929 Zuurdijk, mannelijk geslacht

5. Reena Aurelia (Marinus’) Wierenga, * 30-07-1932 Zuurdijk x G. de Roo

Aangevers: Marinus Wierenga, 35 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Johannes van Kalker, 36 jaar, gemeente veldwachter, wonende Wehe

 

___________________________________________________________

Terug naar Vak A