KERKHOF

___________________________________________________________
clip_image001


___________________________________________________________

Het kerkhof rond de kerk van Zuurdijk is misschien wel het mooiste van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).
Op de westkant, de oostkant en vooral de zuidkant zijn heel veel rijke grafzerken te zien.
De bekende Zuurdijkster boerengeslachten zijn er allemaal terug te vinden: Torringa, Zijlma, Huizing, Hekma, Bos, Loots en nog veel meer. Op de grafzerken zijn  prachtige symboliek aangebracht. Elke boerderij had recht op “grafsteden“.
Opmerkelijk is dat er langs het toegangpad naar de begraafplaats (de zuidkant van het kerkhof) weinig grafzerken zijn.
Aan de Oostzijde van de kerk zijn er welgeteld 9 grafzerken. Van de bewoners van de boerderij “Huizingheem” zijn slechts 3 grafstenen aanwezig. Het is mogelijk dat de vroegere bewoners van “Huizingheem” geen grafzerken wilden dan wel de geplaatste zerken verwijderd zijn.

De noordkant is vrijwel leeg. Eén grafzerk van molenaar Jacob Ennes Kamphuis. Verder niets.
Het was de ‘koude’ kant, van het kerkhof, voor de neringdoenden, boerenarbeiders, de armelui.
Toch is bij de ontstaansgeschiedenis van Zuurdijk de rol van de boerenarbeiders onmisbaar geweest. Maar op het kerkhof vinden we van deze groep mensen niets meer terug, want zij hadden geen geld voor een mooie steen. Van de houten grafpalen die sommigen nog gehad hebben, rest niets meer.

We krijgen bij rondleidingen vaak de vraag: ‘waarom liggen hier geen mensen begraven?’, het antwoord is ‘Ze liggen er wel, maar er was geen geld om dat zichtbaar te houden!.’

Daarom zijn we blij en trots op de steen voor de vader en moeder van Armhoes Joapke!