Kerkhof Graf 49 50 Harmannus Wibbens Doornbos Geertruid Heines Ellens

___________________________________________________________

Graf 51 zoon Arien Doornbos
B044
dochterMartje Doornbos † 1941
B045 zoon Kornelis Doornbos † 1933
B046 dochterHeilina Doornbos † 1913
B098 kleinzoon Geerdinus Doornbos  

___________________________________________________________
 

Geertruid (Heines) Ellens, ~ 25-11-1810 Warfhuizen, † 16-11-1892 Zuurdijk, 82 jaar, boerderij “Doornbosheerd” x 14-08-1837 Baflo Harmannus Wibbens Doornbos, landbouwer boerderij “Doornbosheerd” Zuurdijk, * 02-02-1804 Saaxumhuizen, † 31-08-1852 Zuurdijk, 48 jaar, boerderij “Doornbosheerd”

Geertruid heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ook na 1877 begraven te worden op het kerkhof
B
ruidegom 33 bruid 26 jaar
Bij huwelijk was Harmannus zonder beroep
Getuigen huwelijk: Cornelis Jakobs Reitsema, 59 jaar, landbouwer, wonende Saaxumhuizen, aangehuwde oom des comparants; Anthonius Beckering, 46 jaar, Vrederechter van het Kanton Winsum, wonende Baflo; Arien Louwes Bentema, 39 jaar, landbouwer, wonende Baflo; Elle Heines Ellens, 29 jaar, zonder beroep, wonende Warfhuizen, broeder der bruid
Ouders Harmannus: Arien Rentjes Doornbos, landbouwer Saaxumhuizen, x 22-05-1803 Heilina Wibbens
Ouders Geertruid: Heine Ellens x I Geertruid Jacobs x II Martje Jacobs Vonk
Grootmoeder Harmannus: Geertruid Douwes
Grootvader Harmannus: Harmannus Wibbens, landbouwer Startenhuizen
Aangevers overlijden Harmannus: Abel Hindriks Kooi, 42 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, nabuur en Nicolaas Bolt, 25 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden Geertruid: Jacob Loots, 65 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Enno Torringa, 38 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk

Volgens de tekst van de grafsteen van Harmannus zijn in Graf 49 ook begraven:
Arien (Harmannus) Doornbos, * 21-05-1841 Zuurdijk, † 15-11-1842 Zuurdijk, 1 jaar 5 maanden
Arien (Harmannus) Doornbos, * 03-06-1843 Zuurdijk, † 20-11-1843 Zuurdijk, 5 maanden

kerkhof graf 49 doornbos harmannus 2 kopieTer
gedachtenis van
HARMANNUS WlBBENS
DOORNBOS
Landbouwer te Zuurdijk
Geb. te Saaxumhuizen 9
Febr 1804, gehuwd 14 Aug.
1837, overl. 31 Aug. 1852,
en twee voor hem overl. kin
deren wordt deze steen
gewijd, door zijn weduwe
GEERTRUID HEINES
ELLENS
en vijf kinderen.

Bijzonderheden: liggende steen.
Tekening: tekst in een oroboro op een zwart verheven zuil; daarboven een bol.

kerkhof graf 50 ellens geertruid kopieTer gedachtenis van
GEERTRUID
HEINES ELLENS
sedert 1852, weduwe van
HARMANNUS
WIBBENS DOORNBOS.
Geb. te Warfhuizen 16 Nov.
1810. Overl. te Zuurdijk
16 Nov. 1892.

Bijzonderheden: liggende steen.
Tekening: als steen 49 steen.
___________________________________________________________

1852 Kerkboek:
Sept Ontvangen van de Wedw H.W. Doornbos voor het gebruik van het zwarte laken 3,00
4 Septemb Door afwezigheid van ’t Boek, uit de Bekken ontvangen van de Begravenis van H: W: Doornbos 18,47

1892 Diaconie:
21 Nov. Bij de teraardebestelling van Wed H.W. Doornbos 18,02
21 Nov. Voor ’t zwart laken van erven Doornbos

___________________________________________________________

Terug naar Graven Kerkhof

___________________________________________________________

Kinderen Doornbos-Ellens

  1. Heilina (Harmannus) Doornbos, * 21-05-1838 Maarhuizen, † 26-01-1913 Zuurdijk, 74 jaar, boerderij “Doornbosheerd”

Getuigen geboorteaangifte: Jakob Hendriks Ellens, 25 jaar, landbouwer, wonende Maarhuizen en Ulfert Luitjes Wiersum, 27 jaar, landbouwer, wonende Baflo
Aangevers overlijden: Willem Loots, 55 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk (Ewer 3) en Djurre Siccama, 28 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk (Freeburg)

  1. Heino (Harmannus) Doornbos, * 16-11-1839 Maarhuizen, † 1917 USA x 03-03-1868 Usquert Stientje Derks Bouwman, * 09-10-1844 Usquert, † 14-02-1923 Groningen, 78 jaar

1896 Staat van landverhuizers (RAG toegang 800/inventarisnummer 5549) 1896 emigratie vanuit Warffum naar Noord-Amerika, 57 jaar
ouders Stientje: Derk Rijpkes Bouwman x Aagtje Oosterhuis
Getuigen geboorteaangifte: Jakob Heines Ellens, 26 jaar, landbouwer, wonende Maarhuizen en Ulfert Luitjes Wiersum, 28 jaar, landbouwer, wonende Baflo

  1. Arien (Harmannus) Doornbos, * 21-05-1841 Zuurdijk, boerderij “Doornbosheerd”, † 15-11-1842 Zuurdijk, 1 jaar 5 maanden, boerderij “Doornbosheerd”

Getuigen geboorteaangifte: Geert Louws Bentema, 37 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Harm Klassens Timmer, 24 jaar, timmerman, wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden: Geert Louws Bentema, 38 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, nabuur en Abel Hendriks Kooi, 32 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, nabuur

  1. Arien (Harmannus) Doornbos, * 03-06-1843 Zuurdijk, boerderij “Doornbosheerd”, † 20-11-1843 Zuurdijk, 5 maanden, boerderij “Doornbosheerd”

Getuigen geboorteaangifte: Hendrik Jans Zijlma, 44 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en []
Aangevers overlijden: Geert Louws Bentema, 39 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, nabuur en Abel Henriks Kooi, 33 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk

  1. Arien (Harmannus) Doornbos, * 06-08-1845 Zuurdijk, boerderij “Doornbosheerd”, † 27-05-1869 Zuurdijk, 23 jaar, boerderij “Doornbosheerd”

Getuigen geboorteaangifte: Abel Hendriks Kooi, 35 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en []
Aangevers overlijden: Jan Zijlma, 45 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Nicolaas Bolt, 41 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk

  1. Kornelis (Harmannus) Doornbos, landbouwer boerderij “Doornbosheerd”, * 02-01-1848 Zuurdijk, † 19-01-1933 Groningen, 85 jaar, ziekenhuis

Getuigen geboorteaangifte Kornelis: Abel Hindriks Kooi, 37 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Albert Nicolaas Bolt, 51 jaar, landbouwer, wonende Leens

  1. Martje (Harmannus) Doornbos, * 05-02-1850 Zuurdijk, boerderij “Doornbosheerd”, † 19-10-1941 Wagenborgen, 91 jaar x 13-04-1874 Leens, gescheiden 24-06-1881, Nicolaas Huisman, steenbakker, * 29-12-1844 Jukwerd, † 18-12-1917 Delfzijl, hij hertrouwde 30-04-1886 Bouwke Benhuis

Getuigen geboorteaangifte Martje: Abel Hindriks Kooi, 39 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en []
Getuigen huwelijk: Heino Doornbos, 34 jaar, landbouwer, wonende Warffum, broeder der bruid; Cornelis Doornbos, 26 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk
echtscheiding ingeschreven 24-06-1881 Delfzijl, vonnis 27-05-1881 rechtbank Groningen:
Martje Doornbos, zonder beroep, regtens woonplaats hebbende te Uitwierde, doch werkelijk verblijf houdende ten huize van Geertruid Heines Ellens, weduwe
van Harmannus Wibbens Doornbos, van beroep landbouwster, wonende te Zuurdijk, “en zulks op grond van kwaadwillige verlating door haar Martje Doornbos, zijne echtgenote jegens comparant gepleegd”

___________________________________________________________

Kinderen Heine (Elles) Ellens, bakker te Warfhuizen

x I Geertruid Jacobs
1. Elle (Heines) Ellens, ~ 26-03-1797 Warfhuizen, † ?
x II Martje (Jacobs) Vonk
2. Corneliske (Heines) Ellens, ~ 21-09-1800 Warfhuizen
3. Corneliske/Korneliske (Heines) Ellens, ~ 1801 Warfhuizen, † 27-08-1838 Maarhuizen, 37 jaar, Huis nr 3
4. Grietje (Heines) Ellens, ~ 24-04-1803 Warfhuizen, 02-09-1879 Warfhuizen, 76 jaar
5. Trienje (Heines) Ellens  x 11-05-1827 Leens Enne Jans Huizing, landbouwer “Huizingheem“,

Getuigen huwelijk: Jacob Luitjes Dijkhuis, 31 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, halfbroeder bruidegom; Lammert Luitjes Dijkhuis, 28 jaar landbouwer, wonende
Zuurdijk, halfbroeder bruidegom; Sijmon Petrus Rietema, 26 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, aangehuwde halfbroeder bruidegom; Lammert Elles Ellens,
50 jaar, bakker, wonende Leens, oom bruid.
Trienje en Enne waren neef en nicht.
Enne Jans Huizing is zoon van Trijnje /Trienje (Jacobs) Vonk en Jan Ennes Huizing.
Trienje Vonk huwde in 1793 Luitje Klaassens en in 1803 met Jan Ennes Huizing.
Luitje Klaassens huwde in 1792 met Geertruid Jans, die weduwe was van Eije Frides, landbouwer Huizingheem te Zuurdijk;
Eije Frides was een neef van Hilje Eijes, van Hayemaheerd, weduwe van Roelf Onnes, later gehuwd met Hindrik Hindriks van Ulms (de Oude)
Trijnje/Trienje (Jacobs) Vonk, Martje (Jacobs) Vonk, Geertruid (Jacobs) (Vonk) waren dochters van Jacob Cornellis en Corneliske Cornellis, landbouwers
Het Blau Binhuis te Warfhuizen.

5. Elle (Heines) Ellens, reder, ~ 03-04-1808 Warfhuizen, † 14-02-1879 Ulrum, 70 jaar x 07-12-1854 Ulrum Teetje Jurjens Dijksterhuis, ~ 04-11-1804 Godlinze, † 18-11-1861 Ulrum, 57 jaar; zij was weduwe van Pauwel Barelds Roelfsema, onderwijzer Warfhuizen; haar vader Jurjen Popkes Dijksterhuis was eveneens onderwijzer

Hij was in 1854 landbouwer. Tevens was hij reder. Na zijn overlijden kocht zijn neef Kornelis (Harmannus) Doornbos uit de nalatenschap het schip “Zuurdijk”. Andere schepen droegen de naam: Zwaantje Dost, Zuurdijk, Grietje Ellens, Dieuwerke, Cornelia Roelfina, Eendracht, Zwaantje.

6. Geertruid (Heines) Ellens, ~ 25-11-1810 Warfhuizen, † 16-11-1892 Zuurdijk, 82 jaar,boerderij “Doornbosheerd” x 14-08-1837 Baflo Harmannus Wibbens Doornbos, landbouwer Doornbosheerd Zuurdijk, * 02-02-1804 Saaxumhuizen, † 31-08-1852 Zuurdijk, 48 jaar, boerderij “Doornbosheerd”

bruidegom 33 en bruid 26 jaar
Bij huwelijk was Harmannus zonder beroep
getuigen huwelijk: Cornelis Jakobs Reitsema, 59 jaar, landbouwer, wonende Saaxumhuizen, aangehuwde oom des comparants; Anthonius Beckering, 46 jaar, Vrederechter van het Kanton Winsum, wonende Baflo; Arien Louwes Bentema, 39 jaar, landbouwer, wonende Baflo; Elle Heines Ellens, 29 jaar, zonder beroep, wonende Warfhuizen, broeder der bruid
ouders Harmannus: Arien Rentjes Doornbos, landbouwer Saaxumhuizen, x 22-05-1803 Heilina Wibbens
grootmoeder vaderszijde van Harmannus: Geertruid Douwes
grootvader moederszijde van Harmannus: Harmannus Wibbens, landbouwer Startenhuizen

7. Jacob (Heines) Ellens, * 13-05-1813 Warfhuizen, † 13-09-1897 Zuidhorn, 84 jaar

x I 02-04-1845 Winsum Derktje Pieters Hopma, * 14-09-1816 Schillingeham, † 14-01-1855 Maarhuizen, 48 jaar

Derktje Pieters Hopma was een dochter van Pieter Bartelds Hopma en Aafke Jans Swaagman

x II 8-10-1859 Baflo Sibenje (Aries) Bentema, * 10-11-1829 Baflo, † 24-10-1904 Zuidhorn, 74 jaar

Sibenje Bentema was een dochter van Aries Louwes Bentema en Hilje Harms Wijk
Aries Louwes Bentema was een zoon van Louwe Meinderts Bentema en Geertruid Aries Brommersma/Brongersma, landbouwers Bosheuvel en Doornbosheerd

8. Trientje (Heines) Ellens, * 08-09-1816 Warfhuizen, † 26-07-1846 Warfhuizen, 30 jaar x 29-04-1841 Leens Jurjen (Louwes) Boer, landbouwer Het Blau Binhoes te Warfhuizen, * 27-08-1815 Warfhuizen, † 23-01-1871 Warfhuizen, 55 jaar

Hij hertrouwde 07-01-1858 Oldehove met Catharina Jacoba Büchli

9. Lammert (Heines) Ellens, landbouwer Hummersmaheerd, * 24-02-1819 Warfhuizen, † 28-09-1904 Den Hoorn, 85 jaar x 20-05-1857 Winsum Zwaantje Sijbolts, * 12-04-1826 Maarhuizen, † 18-11-1900 Den Hoorn, 74 jaar

bruidegom 38 bruid 31 jaar
Ouders Zwaantje: Sybolt Meertens Sybolts x Trijntje Alderts Ripperda

Van deze tak stammen onder meer af de families De Waard-Westerhuis, Westerhuis-Torringa, Mansholt-Westerhuis, Lindenbergh-Westerhuis, Louwes-Westerhuis, Mansholt-Lindenbergh, Glas-Lindenbergh 

___________________________________________________________

Terug naar Graven Kerkhof