A023 Jantje Fennema-Borgman

___________________________________________________________

Jantje (Jans) Borgman, * 08-10-1876 Eenrum, † 23-12-1929 Groningen, 53 jaar x 12-05-1906 Eenrum Jan (Heeres) Fennema, dagloner, zetboer, landbouwer, veehouder te Hoogkerk, verzekeringsagent te Groningen in 1940, * 19-04-1881 Ternaard, † 29-05-1957 Groningen, 76 jaar

Jan (Heeres) Fennema hertrouwde op 18-04-1935 Groningen met Lijsbeth Miedema, 20-06-1894 Harlingen, † 09-01-1967 Groningen
Jan was zetboer op ’t Huis Ewer, Ewer 5
Bij zijn huwelijk woonde hij in de Westpolder
Ouders Jantje: Jan Borgman, daglooner x Frouwke Bolhuis
Getuigen geboorteaangifte Jantje: Jan Bolhuis, 38 jaar, veldwachter, wonende Eenrum en Fokke Kruizinga, 24 jaar, broodbakker, wonende Eenrum
Aangevers overlijden Jantje: Willem van der Laan, 24 jaar, stoker, wonende Groningen en Taeke Henstra, 49 jaar, klerk, wonende Groningen Bruidegom
Ouders Jan: Heere Jans Fennema, arbeider x Janke Klazes Wiersma
Getuigen geboorteaangifte Jan: Wopke Sijwerts Postuma, 69 jaar, veldwachter, wonende Ternaard en Jan Jans Sijbenga, 29 jaar, bakker, wonende Ternaard
Aangevers overlijden Jan: Johannes Kats, leedaanzegger, 64 jaar, wonende Groningen
Getuigen huwelijk o.a. Martinus Borgman, broer der bruid, 31 jaar, daglooner, wonende te Pieterburen en Boele Borgman, broer der bruid, 23 jaar, daglooner, wonende te Uithuizen.
“verklarende de vader des bruidegoms geen schrijven te hebben geleerd”

 

a023 fennema borgman

Op 02-07-2018 werden het graf van Jantje bezocht door kleinkinderen, achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen uit Canada, Ontario?
(Frouwkina Jantje Bird-Fennema, afstammelingen van Jan Martinus Fennema x Baukje Snip?)

 

a0231930 04 09 fennema aardappelenadvertentie NvhN 1930

___________________________________________________________

kinderen:

  1. Heero Jan (Jans) Fennema, betonwerker, * 16-04-1907 Zuurdijk, † 15-06-1985 Alphen aan den Rijn, 78 jaar x 03-04-1935 Oldehove Baukje (Jans) Snip, * * 06-09-1907 Doezum, † 27-01-1976 Alphen aan den Rijn, 68 jaar

Bruidegom 27 bruid 27 jaar | bruidegom wonende Hoogkerk bruid Oldehove 
Getuigen huwelijk: Willem Snip, 33 jaar, landarbeider, wonende Oldehove en Tieke Snip, 30 jaar, vrachtrijder, wonende Elede, broeder bruid 
Ouders bruid: Jan Snip, landarbeider x Grietje Huizenga
Aangever geboorte Baukje: Tietje de Vries, 55 jaar, arbeidster, wonende Doezum [] de vader door afwezigheid verhinderd de aangifte in persoon te doen
Getuigen geboorteaangifte Baukje: IJpe Hofstee, 46 jaar, arbeider, wonende Opende en Geert Drost, 31 jaar, arbeider, wonende Opende [] verklarende de comparante niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd
Getuigen geboorteaangifte Heero: Willem Loots, 49 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk (Ewer 3) en Albert Smit, 35 jaar, gemeente veldwachter, wonende te Wehe 
Vader dagloner 

  1. – Fennema, * † 29-10-1909 Zuurdijk, mannelijk geslacht, levenloos

Graf ?
Tweeling
aangevers: Freerk Huizinga, 31 jaar, daglooner, wonende te Houwerzijl en []
Vader daglooner 

  1. Jan (Jans) Fennema, * 29-10-1909 Zuurdijk, † 17-05-1910 Zuurdijk, 6 maand

Graf ?
Tweeling
Aangevers geboorte: Freerk Huizinga, 31 jaar, daglooner, wonende te Houwerzijl en []
Vader dagloner
Aangevers overlijden: Klaas Loots, 45 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk (Ewer 3) en Anne van der Weide, 36 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk
Vader landbouwer 

  1. Jan Martinus (Jans) Fennema, expeditieknecht, * 13-02-1911 Ewer (Zuurdijk), † 1949, 37 jaar x 13-11-1940 Amersfoort Tijtje (Geerts) van Gennip, * 05-11-1912 ‘t Zandt

a023 1911 fennema jan martinus geb
Bruidegom 29 bruid 28 jaar | bruidegom en bruid wonende Amersfoort
Getuigen huwelijk: Mannus Johannes van Asselt, 44 jaar, brievenbesteller, wonende Amersfoort en Lijsbeth Miedema, 46 jaar, zonder beroep, wonende Groningen
Ouders Tijtje: Geert van Gennip, koopman x Katrina van Kalker 
Getuigen geboorteaangifte Tijtje: Jan Staal, 39 jaar, kleermaker, wonende ‘t Zandt en Tijs Ruben, 33 jaar, veldwachter, wonende ‘t Zandt 
Getuigen geboorteaangifte Jan: Willem Loots, 53 jaar, landbouwer (Ewer 3), wonende te Zuurdijk en Stephanus Jacobus Wildervanck, 34 jaar, secretarie-beambte, wonende te Wehe
Vader landbouwer
Geëmigeerd in 1949 naar Collingwood, Ontario, Canada? (Christian reformed )

  1. Janke (Jans) Fennema, * 22-07-1912 Zuurdijk, † 1951 in Canada, 38 jaar

Aangevers: Klaas Loots, 47 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk (Ewer 3) en Stephanus Jacobus Wildervanck, 36 jaar, secretarie-beambte, wonende te Den Hoorn
Getuigen geboorteaangifte Janke: Stephanus Jacobus Wildervanck, 38 jaar, secretariebeambte, wonende Den Hoorn en Kornelis de Roo, 27 jaar, kastelein, wonende Wehe 
Vader landbouwer  

  1. Martinus Jan (Jans) Fennema, * 25-09-1914 Zuurdijk, † 1958

Getuigen geboorteaangifte Martinus: Stephanus Jacobus Wildervanck, 38 jaar, secretariebeambte, wonende Den Hoorn en Kornelis de Roo, 27 jaar, kastelein, wonende Wehe 
Vader landbouwer 

___________________________________________________________

Terug naar Vak A
Terug naar huidige indeling