Kerkhof Graf 3 Onne Roelfs

___________________________________________________________

kerkhof graf 3 onbekend             
Foto Schelto Dj. de Waard 2017     Foto website Groninger Kerken

De grafsteen wordt door de Werkgroep Grafschriftenprojekt alsvolgt omschreven:

Grafnummer 3: geen tekst
Leesbaarheid:  0 
Bijzonderheden: gescheurd 
Tekening: midden: een rond schild aan een kroon, links en rechts eronder bladeren.  

Op de website van de Stichting Oud Groninger Kerken wordt de grafsteen alsvolgt beschreven:

Kerkhof te Zuurdijk: Grafaanduiding: 3
Grafschrift: Geen tekst meer leesbaar
Iconografie: In het midden bevindt zich een rond schild zonder tekst, met daarboven een kroon. Onder en aan weerszijden is een bladguirlande afgebeeld
Zerk: Liggende steen (hardsteen); Afmetingen zerk: (lxbxh) 200x86x11
Type graf: Zandgraf
Staat van onderhoud: Gescheurd

___________________________________________________________

Op 4 november 2017 werd tijdens de natuurwerkdag na een regenbuitje duidelijk dat er toch enkele letters zichtbaar waren op de grafsteen.

 

___________________________________________________________

In het in 1910 uitgegeven boek “Grafschriften in Stad en Lande” wordt de grafsteen niet beschreven.
In het in 1977 uitgegeven boek “Groninger Gedenkwaardigheden” worden 2 in aanmerking komende grafstenen beschreven:

Pieter Pieters, † 25-04-1717, landbouwer Stoepemaheerd, Zuurdijk
De grafsteen werd in Groninger Gedenkwaardigheden beschreven
De grafsteen zou volgens H.J. Jansenius onder het gras te vinden zijn

Onne Roelfs, † 29-01-1782, landbouwer Hayemaheerd, Ewer, Zuurdijk
Er wordt niet vermeld dat de grafsteen onzichtbaar is 

___________________________________________________________

Op de werkdag van 21-04-2018 is – middels de in Engeland bekende techniek “brass rubbing” – getracht de versleten letters van grafsteen 3 zichtbaar te maken. Dit is ten dele gelukt. Het jaartal 1782,  29 Januarius en Onne Roelfs werden goed zichtbaar.
Het naamloze graf werd het graf van Onne Roelfs.

De tekst luidt volgens “Groninger Gedenkwaardigheden”:
1782, den 29 Januarius,
heeft de eersame ONNE ROELFS,
in leven woonachtig op
de Eewer onder Zuurdiyk, het
tydelijke met het eeuwige verwisselt
in den ouderdom van ruim
zeven [en veer]tig jaaren 

Wapen: Drie klaverbladen, 1 en 2
Het wapen en het vers konden niet zichtbaar gemaakt worden

___________________________________________________________

Onne Roelfs, landbouwer Hayemaheerd, ~ 25-12-1735, Zuurdijk, † 29-01-1782, Hayemaheerd, Ewer, Zuurdijk, 47 jaar

DTB Zuurdijk 1735: De 25 xbr
Kind: Onne Roelf
Vader: Roelf Onnes
Moeder: Hilje Ejes
Het jaartal 1736 heeft betrekking op de doop van Jan Douwes 

Zie voor de ouders: Roelf Onnes x Hilje Eijes

Na het overlijden van vader, Roelf Onnes, in 1742 bleef moeder Hilje Eijes met haar minderjarige zoons Onne Roelfs en Eije Roelfs op de boerderij Hayemaheerd wonen.
In 1746 hertrouwde Hilje Eijes met de weduwnaar Hendrik Hindrik van Ulms de Oude.
Hindrik Hindrik van Ulms de Oude en zijn 2 minderjarige kinderen, Hindrik Hindriks de Jongen en Sara Hindriks, trokken bij Hilje Eijes in op de boerderij Hayemaheerd.
Na het overlijden van Hilje Eijes in 1773 vertrok Hindrik Hindrik van Ulms de Oude in 1776 naar de boerderij ‘t Gansehuis en hertrouwde met Martje Jans.
Onne Roelfs verkreeg bij de verdeling van de nalatenschap van Hilje Eijes de boerderij Hayemaheerd. Hij is maar een paar jaar zelfstandig boer geweest.
Na het overlijden van Onne Roelfs in 1782 werd de boerderij Hayemaheerd verkregen door zijn broer Eije Roelfs, wonende op de boerderij Freeburg. Eije Roelfs bleef met zijn vrouw Sara Hindriks wonen op Freeburg.

 

 Linnen hemd, toegeschreven aan Onne Roelfs

Onne Roelfs was een kleinzoon van Onno Melles x Itjen Abels en achterkleinzoon van Pieterke Eecres.

Itjen Abels was een dochter van Abel Hindriks en Pieterke Eecres.
Pieterke is begraven Kerkhof Graf 4.

___________________________________________________________

Kerkhof Graf 4: overgrootmoeder Pieterke Eeckes
Kerk Graf 1: moeder Hilje Eijes
Kerk Graf 3: broer Eije Roelfs

Terug naar Rij 1 Noordzijde

Terug naar Graven Kerkhof