Jan Rijk Matthijssen, kunstschilder

in bewerking 

___________________________________________________________

Jan Rijk Matthijssen, kunstschilder, * 23-05-1816 Leeuwarden, Wijk Letter F No 157, † 07-06-1850 Arnhem, 34 jaar x 19-10-1843 Leeuwarden Maria Hermina Pool, ~ 28-12-1806 Nijmegen, † 28-02-1894 ‘s-Graveland 

Hij heeft van Koning Willem II opdracht gekregen een portret te schilderen. Om zijn opleiding elders te bekostigen organiseerde hij een verloting van schilderijen in 1843. Hij schilderde portretten, landschappen, binnenhuis taferelen.
Zijn vader J.H. Matthijssen en  zijn zuster G. Matthijssen waren ook kunstschilders in Leeuwarden. Allen worden genoemd in P.A. Scheen (1969)
Zijn ene broer was rijtuigschilder en zijn andere verver in Leeuwarden
Hij is ook bekend onder de namen: Mathijsen, Matthijsse
Zie P.A. Scheen (1970)

Bruidegom 27 bruid 36 jaar | bruidegom en bruid wonende Leeuwarden
Ouders bruid Johan Frederik Pool x Maria Magdalena Lindeman
Ouders bruidegom: Jan Hendrik Matthijssen x Hermina Wendelina Rikse
Getuigen huwelijk: Hette Heins van Dijk, 45 jaar; Wybe van Nuis, 27 jaar, klerken ter Stads Secretary; Joächemus Wijnants, 45 jaar, agent van Kazernering en Johan Coenraad Schrijver, 36 jaar, Stads Bode, allen wonende Leeuwarden
Getuigen geboorteaangifte Jan: Hendrik Smeding, 45 jaar, commis ter secretary dezer stad, woonachtig Leeuwarden, Wijk Letter C No 49 en Yde Synja, 57 jaar, bode, woonachtig Leeuwarden, Wijk Letter F: No 189
Lidmatenregister Herv. Gemeente Leeuwarden 1840: 6 december 1840 belijdenis Jan Rijk Matthijsse

Zijn vader en zijn zuster waren ook kunstschilders in Leeuwarden. Allen worden genoemd in P.A. Scheen (1969)
Zijn broer W.T.M. Matthijssen was rijtuigschilder in Leeuwarden

 

Jan Rijk Matthijssen heeft zijn opleiding gekregen van zijn vader J.H. Matthijssen


Om zijn verdere opleiding elders te bekostigen organiseerde hij een verloting van schilderijen in 1843. Van de verloting is een notarieel proces-verbaal opgemaakt

1844 behaalde Jan Rijk Matthijssen in Leeuwarden een zilveren medaille voor een van zijn schilderijen, zijn vader J.H. Matthijssen verkreeg een bronzen medaille zijn broer W.T.M. Matthijssen viel niet in de prijzen. Vader zond 3 schilderijen in, Jan Rijk 6 en zijn broer 3.

In de Leeuwarder Courant van 18-10-1844 maakt De Staatsraad, Gouverneur der provincie Vriesland (Van Sytzama) bekend dat de Commissie tot Regeling en beoordeling der Voorwerpen van Kunst en Nijverheid, door friezen vervaardigd en in den maand Julij jl. te Leeuwarden ten toon gesteld geweest, na gedaan onderzoek en na eene rijpe overweging, geoordeeld heeft, aan de navolgende personen, welke de beste voortbrengselen van nijverheid en kunst hebben geleverd, eene gouden, zilveren of bronzen medaille te moeten toekennen, als: []

Waarschijnlijk verkreeg Jan Rijk de bronzen medaille voor het schilderij met No 564?
In Leeuwarden viel op lotnummer 75 het schilderij No. 565

In Beetgum viel op lotnummer 1298 het schilderij No. 553

Jan Rijk Matthijssen heeft volgens de Leeuwarder Courant van 01-09-1846 van Koning Willem II opdracht gekregen een portret te schilderen.

Uit het algemeen Handelsblad van 11-06-1849 is vermeld dat 2 schilderijen van Jan Rijk tentoongesteld zijn in ‘s-Gravenhage (Pulchri?) 

30-06-1850 Arnhemsche Courant

___________________________________________________________

Volgens de Leeuwarder Courant van 18-06-1849 werden op 15-06-1849 te Leeuwarden verkocht schilderijen e.d. behorende to de nalatenschap van M.P.D. Baron van Sijtzama, in leven Staatsraad Gouverneur van dekprovincie Friesland.

Ondermeer werden voor f 133 verkocht twee schilderijen, voorstellende binnenhuizen, van J.R. Matthijssen

___________________________________________________________

 Drafpaard “Goliath” van H. W. J. Torringa, landbouwer op de boerderij “Stoepemaheerd” te zuurdijk

___________________________________________________________


Deze afbeelding Jacobus Albertus Uilkens wordt toegeschreven aan Jan Rijk Matthijssen.
Ook is mogelijk dat de afbeelding vervaardigd is door zijn vader Jan Hendrik Matthijssen.

___________________________________________________________

Verloting schilderijen 1843

Naar Goliath