A034 A035 Aaltje Pruis Jan Dijkstra

___________________________________________________________

A012 A013 neef Ties Pruis x Saartje Zwart
A014 A015 dochter Grietje Dijkstra en schoonzoon Kornelis van Dijk
A016 kleindochter Aaltje van Dijk
A017 kleinzoon Ties van Dijk
A032 A033 zuster Janna Pruis x Adolf Schaap
C038 schoonzuster Antje Pruis-Dijkstra
F055 achternicht Trientje Pruis
G039
achterneef Harm Pruis
H087 H088 neef Jacob Pruis x Renske Beintema

___________________________________________________________

Aaltje (Jans) Pruis, winkelierster, * 15-08-1834 Maarslag, † 07-03-1917 Zuurdijk, 82 jaar x 26-12-1861 Leens Jan (Tijs’) Dijkstra, boerenknecht, winkelier, doodgraver, * Burum, † 14-02-1919 Zuurdijk, 81 jaar

Jan Dijkstra woonde Hoofdweg 19 
Jan Dijkstra werd in 1902 aangesteld als doodgraver | contract als doodgraver 1902
aangevers overlijden Aaltje: Klaas van der Horn, 36 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Gerrit Boogholt, 40 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk 
aangevers overlijden Jan Dijkstra: Willem Meijer, 48 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Harm Meijer, 42 jaar, kleermaker, wonende te Zuurdijk
Bij het huwelijk van haar moeder werd Aaltje gewettigd
Bruidegom 24 en bruid 27 jaar
Huwelijks Akte: verklarende de comparanten de ouders des Bruidegoms en de moeder der Bruid niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd
Ouders Aaltje: Jan Harms Pruis, inlandsch kramer x Roelfje Alberts Oosterhof 
Ouders Jan Dijkstra: Tijs Dijkstra, daglooner x Grietje Feenstra

a035 dijkstra jan  a034 dijkstra pruis aaltje kopie

___________________________________________________________

Kinderen Dijkstra-Pruis:

Grietje (Jans) Dijkstra, * 28-01-1862 Zuurdijk, † 09-07-1927 Zuurdijk, 65 jaar x Kornelis van Dijk

A014 A015
Geboorteaangifte: [] getekend met uitzondering van comparant, die verklaarde zulks niet te hebben geleerd

Jan (Jans) Dijkstra, * 13-08-1864 Zuurdijk, † 13-11-1872 Zuurdijk, 8 jaar

Getuigen geboorteaangifte: Oewe Pieters van Duinen, 536 jaar. hoofdonderwijzer, wonende Zuurdijk en Rieuwert Blink, 34 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk []
getekend met uitzondering van comparant, die verklaarde zulks niet te hebben geleerd
Aangevers overlijden: Simon Jolman, 30 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Jan Balkema, 49 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk

Ties (Jans) Dijkstra, daglooner, * 19-12-1867 Zuurdijk, † 05-10-1950 Zoutkamp, 82 jaar x 08-09-1892 Leens Jantje (Luurts) Achterhof, * Zuurdijk, † 08-10-1944 Leens, 72 jaar

Bruidegom 24 bruid 20 jaar
Ouders bruidegom: Luurt Achterhof, daglooner x Grietje Moes, dagloonster
Getuigen geboorteaangifte Ties: Rijpke Beukema, 28 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Rense Weidenaar, 36 jaar, daglooner, wonende Leens [] getekend, met uitzondering van comparant en eerstgenoemde getuige, die verklaarden zulks niet te hebben geleerd 
Getuigen geboorteaangifte Jantje: Rieuwert Blink, 42 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Foppe Jan Bakker, 39 jaar, veldwachter, wonende Wehe 

Jan (Jans) Dijkstra, daglooner, landarbeider, * 03-03-1873 Zuurdijk, † 18-11-1934 Groningen, 61 jaar, wonende Leens x 05-04-1894 Leens Aaltje (Roelfs) Overzet, dienstmeid, * 17-02-1872 Leens, † 16-09-1946 Schouwerzijl, 74 jaar

Bruidegom 21 bruid 22 jaar
Ouders bruid: Roelf Overzet, daglooner x Tunna Zijlema, dagloonster
Getuigen geboorteaangifte Jan: Jannes Mensinga, 22 jaar, daglooner, gehuwd, wonende Zuurdijk en Luitje Koiter, 23 jaar, koopman, wonende Wehe
Bij de aangifte kon vader Jan wel zijn handtekening zetten

___________________________________________________________

Terug naar Doodgravers
Terug naar Vak A
Terug naar huidige indeling