Steenhouwer Klaas Landstra

Menne (Luitjes) Landstra, slagter, verver, * Munnekezijl, † 10-01-1877 Zuurdijk, 47 jaar x Pietertje (Geerts) Boswijk, * 28-01-1832 Niehove, † 21-04-1922 Leens, 90 jaar

Aangevers overlijden Menne: Gerko Abbring, 50 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en []
Ouders Menne: Luitje Klaassens Landstra x Trientje Jans Tinga
Ouders Pietertje: Geert Derks Boswijk, schoolonderwijzer x Grietje Jans Wolters

De schilderzaak was gekocht door Menne Landstra in 1866.

  

Landstra was in 1877 overleden en zijn zoons hadden het bedrijf al die jaren voortgezet terwijl het bedrijf op naam bleef staan van de weduwe van Landstra

NvhN 31-12-1889

In 1919 nam Klaas Annijes deze schilderzaak voor f 4.060,– over van de erfgenamen. .

In 1927 kocht Hendrik Meijer voor f 4.850,– de schilderzaak van Klaas Anneijes. Het werd Klaas Anneijes in de koopakte verboden om in Zuurdijk nog het schildersbedrijf en het houwen van grafzerken uit te oefenen. Bij overtreding stond daarop een boete van f 3.000,–. Hendrik Meijer nam de schilders- en steenhouwerijgereedschappen over voor f 650,–.

Kinderen Landsta-Boswijk

  1. Trientje (Mennes) Landstra, * 11-03-1863 Zuurdijk, † 25-06-1870 Zuurdijk, 7 jaar

Getuigen geboorteaangifte: Jurrien Koning, 44 jaar, kuiper, wonende Zuurdijk en []
Aangevers overlijden: Jan Betge, 66 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en Jan Meijer 33 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk

2. Geert (Mennes Landstra, * 08-11-1864 Zuurdijk, † 02-11-1870 Zuurdijk, 5 jaar

Menne was bij de geboorte verver
Getuigen geboorteaangifte: Heino Doornbos, 24 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en []
Aangevers overlijden: Oewe van Duinen, 59 jaar, hoofdonderwijzer, wonende Zuurdijk en Jan Meijer, 43 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk
Klaas (Mennes) Landstra, verver, schilder, * 16-08-1866 Zuurdijk, † 30-03-1938 Groningen, 71 jaar x 04-05-1893 Leens 04-05-1893 Leens Menstje (Reinders) Moes, modiste, * 14-06-1868 Stedum, † 06-10-1937 Groningen, 69 jaar,
Getuigen geboorteaangifte Klaas: Eise Clason, 36 jaar, timmerman, wonende Zuurdijk en []
Bruidegom 26 bruid 24 jaar; bruidegom en bruid wonende Zuurdijk
Getuigen huwelijk: Jan Haan, 64 jaar, koopman te Zuurdijk; []
Ouders Menstje: Reinder Moes, timmerman x Catharina Maria Wierenga 

 

4. Klaas (Mennes) Landstra, schilder, * 16-08-1866 Zuurdijk, † 30-03-1938 Groningen, 71 jaar x 04-05-1893 Zuurdijk Mentsje (Reinders) Moes, modiste, * 14-06-1868 Stedum, † 06-10-1937 Groningen, 69 jaar

Getuigen geboorteaangifte: Eise Clason, 36 jaar, timmerman, wonende Zuurdijk en []
Bruidegom 26 bruid 24 jaar
Getuigen huwelijk: Jan Haan, 64 jaar, koopman, wonende Zuurdijk []
Ouders bruid: Reinder Moes, timmerman x Catharina Maria Wierenga C045 C046

5. Luitje (Mennes) Landstra, verver, * 16-01-1869 Zuurdijk, † 27-11-1901 Leens, 32 jaar x 04-05-1896 Leens Annechien (Martinus’) Oortman, winkelliersche, * 11-09-1867 Feerwerd, † 31-01-1919 Groningen, 50 jaar, ziekenhuis

Bruidegom 27 bruid 28 jaar; bruidegom wonende Zuurdijk; bruid wonende Leens
Getuigen huwelijk: Tiemen Oortman, 34 jaar, hoofdonderwijzer, wonende Ganzedijk, broeder der bruid; Klaas Landstra, 29 jaar, verver, wonende Ulrum, broeder van de bruidegom; Hieronimus Oortman, 25 jaar, broodbakker, wonende Leens, broeder der bruid en Jan Oortman, 32 jaar, koopman, wonende Smilde, broeder der bruid
Ouders bruid: Martinus Oortman, broodbakker x Jantje Smit/Smid
Getuigen geboorteaangifte: Oewe Pieters van Duinen, 58 jaar, hoofdonderwijzer, wonende Zuurdijk en []

6. – (Mennes) Landstra, * † 02-11-1870 Zuurdijk, levenloos, mannelijk geslacht

Aangevers: Gerko Abbring, 44 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Arend Lap, 53 jaar, timmerman, wonende Zuurdijk

7. Catharina Gerhardina (Mennes) Landstra, * 31-08-1871 Zuurdijk, † 21-02-1938 Groningen, 66 jaar, ziekenhuis

Getuigen geboorteaangifte: Jurjen Koning, 52 jaar, kuiper, wonende Zuurdijk en []

8. Geert (Mennes) Landstra, verver, * 26-09-1872 Zuurdijk, † 04-06-1933 Leens, 60 jaar x 15-10-1903 Leens Annechien (Martinus’) Oortman, winkelliersche, * 11-09-1867 Feerwerd, † 31-01-1919 Groningen, 50 jaar, ziekenhuis

Bruidegom 31 bruid 36 jaar, bruid weduwe van Luitje Landstra, bruidegom wonende Zuurdijk, bruid Leens
Ouders bruid: Martinus Oortman broodbakker x Jantje Smit/Smid
Bijgevoegd: een uittreksel uit het Koninklijk Besluit van den zeventienden September dezes jaars, nummer drieëntwintig, waarbij aan comparanten dispensatie is verleend van het verbod, vervat in artikel achtentachtig, nummer één van het Burgerlijk Wetboek, []
Getuigen huwelijk: Klaas Jan Oortman, 37 jaar, broodbakker, wonende Leens, broeder der bruid; Hieronimus Ulfert Oortman, 33 jaar, broodbakker, wonende Leens, broeder der bruid; Rutgert de Boer, 40 jaar, veldwachter, wonende Wehe en Fokke Ronda, 32 jaar, gemeentebode, wonende Wehe
Getuigen geboorteaangifte: Eisse Clason, 42 jaar, koopman, wonende Zuurdijk en []

Geleverde grafstenenA049 (1893), A005 (1903), A038 (1907), A080 J.J. Bos (1914), B084 (1914)

___________________________________________________________

Terug naar steenhouwers