B120 B121 Kornelis Meijer Matje Stob

___________________________________________________________

Kornelis (Roelfs) Meijer, bakker, molenaar en landbouwer, * 07-10-1893 Den Andel, † 19-12-1960 Zuurdijk, 67 jaar x 02-09-1919 Kloosterburen Matje (Kornelis) Stob * 30-05-1896 Hornhuizen, † 20-05-1944 Groningen, 47 jaar, ziekenhuis?

In het door I.H. Zijlma gemaakte wapen van Zuurdijk is aan Bakker Meijer de Hartenoas toebedeeld, hij was een uitmuntende kaartspeler
Bruidegom 25 jaar en bruid 23 jaar
Ouders Kornelis: Roelf Meijer, wagenaar, bakker te Baflo x Reina Danhof
Ouders Matje: Kornelis Stob x Grietje Venhuizen, daglooners te Hornhuizen
Aangever overlijden Kornelis : Remmert Schaap, 63 jaar, landarbeider, wonende te Zuurdijk
Martje Stob is begraven op 24 mei 1944 14.30 uur. Om 16.00 werd begraven Duurt Hekma (graf A076)

b120 b121 meijer stob  b120 meijer stob
Op de grafsteen staat een onduidelijke geboorteplaats vermeld. Met enig puzzelen staat: Den Andel.

Kornelis Meijer heeft in 1929 de bakkerij en de molen De Zwaluw van Albert Spiets (A050) overgenomen.
In 1947 kocht hij Heuvelheem.
Hij was in 1919 bakker in de gemeente Kloosterburen.
In een advertentie uit 1930 vraagt hij voor de bakkerij van Spiets in Zuurdijk een bakkersknecht.
b120 1929 01 04 bakkersknecht   

Advertentie NvhN 23-11-1929
BAKKERIJ, KORENMOLEN EN BOERDERIJTJE TE ZUURDIJK.
Uit de hand TE KOOP:
I. Eene beste, goed beklante, in volle werking zijnde BAKKERIJ met 2 OVENS, voorzien van electr. licht en kracht.
II. Een in besten staat verkeerende PEL- en KORENMOLEN, mede voorzien van een 40 P.K. motor, el. licht en kracht, met daarbij beboorend zoo goed als nieuw PAKHUIS en eene daarbij staande WONING.
De kooper wordt in de gelegenheid gesteld over te nemen eene flinke BOERENBEHUIZING met circa 5 1/2 H.A bouw- en groenland, onmiddellijk grenzende aan bakkerij en molen. Het geheel, dat in uitstekenden staat van onderhoud verkeert, is vrij en eigen en thans in eigen gebruik bii den eigenaar, den heer A. Spiets te Zuurdijk.
Te bevragen bii nots. AGES te Leens.

b120 1960 meijer overl

___________________________________________________________
In het door I.H. Zijlma gemaakte wapen van Zuurdijk is aan K. Meijer de Hartenoas toebedeeld. K. Meijer was een uitmuntende kaartspeler
In het door I.H. Zijlma gemaakte wapen van Zuurdijk is aan K. Meijer de Hartenoas toebedeeld. K. Meijer was een uitmuntende kaartspeler

Op 24-12-1954 nam hij deel aan de “Jas”-partij in Kloosterburen

b120 zuurdijk wapen_0008-001

Kornelis Meijer van Zuurdijk was ook graancommissionair. Hij was uitermate zwaarlijvig. Zijn bijnaam was met recht: Dikke Bakker Meijer.

___________________________________________________________

Terug Vak B
Terug naar huidige indeling

___________________________________________________________

Schelto Djurre de Waard vertelde:
Als hij bij mijn vader kwam afrekenen dan stond ik altijd met verbazing te kijken als hij uit zijn auto – Citroën Traction – kwam. Het portier ging open, hij worstelde zich eruit en gelijktijdig ging de auto aan de kant van de bestuurder omhoog. En niet zo’n klein beetje ook. “Aal poestend en stennend” liep hij dan naar het “bovenend” van de boerderij. Hij liet zich in een stoel zakken en dan kwamen de meest prachtige verhalen. De stoel vervormde zich geheel. Toch is hij er nooit doorgezakt, hoewel mijn moeder dit soms wel vreesde. Als hij na lange tijd weer weg ging dan werd het nog mooier. De auto zakte aan de kant van de bestuurder bijna met de bodemplaat op de grond. Zodra hij het stuur vastpakte en de koppeling op liet komen ging de auto weer een recht staan. 

___________________________________________________________
 

De bakkerij is overgegaan op de dochter die getrouwd was met Maarten Herder.
De zoon Kornelis Roelf (Korrie) Meijer nam de molen en de boerderij over. Later ging hij naar Delfzijl en runde daar het Zeemanshuis. Hij heeft de draaibare delen van de wieken in 1956(?) verwijderd. Hij klom daarvoor in de wieken. Vanuit het klaslokaal van de school (1e, 2e en 3e klas van Juffrouw Nienhuis (door de leerlingen genoemd: Juffrouw Kip) konden de leerlingen alles goed zien en vooral volgen.”

___________________________________________________________

Terug Vak B
Terug naar huidige indeling