Graf 44 Hilje Loots-Ritsema

___________________________________________________________

Graf 43 stiefdochter Rena Loots
Graf 45 echtgenoot Rijpke Jans Loots
___________________________________________________________

Hilje (Ubels) Ritsema, * 16-10-1819 Warffum, † 01-11-1858 Zuurdijk, 39 jaar x 07-06-1855 Leens Rijpke Jans Loots, landbouwer boerderij “Stoepemaheerd” 1845-1861, daarna “Klein Midhuizen”, * 23-06-1819 Vierhuizen, † 24-12-1906 Ulrum, 87 jaar

Rijpke Loots woonde als rentenier te Ulrum in de woning van Douwe Martens Teenstra (voorheen genaamd Noord-Indië) 
bruidegom 35 bruid 35 jaar
bruidegom weduwnaar van Henderika Tebbens; bruid van weduwe Freerk Roelfs Sikkens
Ouders Rijpke: Jan Klaassens Loots x 29-05-1813 Ulrum Trijntje Rijpkes Beukema
Getuigen geboorteaangifte Rijpke: Jakob Rijpkes Beukema, 23 jaar, landbouwer en Jan Jans Tuininga, 27 jaar, daglooner, beiden wonende te Vierhuizen
Aangevers overlijden Rijpke: Klaas Venhuizen, 58 jaar, logementhouder en Berend Beukema, 63 jaar, commissionair, beiden wonende te Ulrum

ouders bruid: Ubel Derks Ritsema x Liefke Julles Zuidvelt
Aangevers overlijden Hilje: Jan Hekma, 30 jaar, landbouwer (Pollux) en Jan Huizing, 28 jaar, landbouwer (Huizingheem), beiden wonende Zuurdijk

Graf 44

Rustplaats
van
HILJE RITSEMA

in leven tweede 
Echtgenoot van

R.J. LOOTS
Zij werd geboren te 
Warffum den 16 

October 1819 en overleed 

te Zuurdijk den
1 November 1858 Bijzonderheden: liggende steen; tekst op een papierrol.
Grafsteenhouwer: J. Derksema
___________________________________________________________

Kind Loots-Ritsema:

Rena (Rijpkes) Loots, * 10-04-1856 Zuurdijk, † 03-08-1942 Vierhuizen, 86 jaar x 07-05-1875 Jochum Helmers Mansholt, landbouwer, * Ditzumer-Hammrich in Pruissen, † 08-02-1914 Ulrum, 69 jaar

Getuigen geboorteaangifte Rena: Willem Helder, 28 jaar, boerenknecht, wonende Zuurdijk en Enne Jans Huizing, 52 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk
Ouders bruidegom: Ubbo Janssen Mansholt, landbouwer x Tettje Jochums Schmidt
Getuigen huwelijk: Ubbo Janssen Mansholt, 63 jaar, landbouwer, wonende Eexta, vader des bruidegoms; Jan Loots, 28 jaar, landbouwer, wonende Vierhuizen, halfbroeder der bruid; Jan van Julsingha, 33 jaar, gemeente-secretaris, wonende te Ulrum; Pieter Beukema, 57 jaar, veldwachter, wonende te Ulrum
Bruidegom 31 bruid 19 jaar

___________________________________________________________

Terug naar Kerkhof Graven