Menu +

ouders Henrica Torringa-Warendorp: Hendericus Warendorp x Riena Niewold

in bewerking

___________________________________________________________

Henricus Warendorp, ~ 29-11-1720 Groningen, predikant, † 12-01-1784 Leens, x 14-02-1745 Roderwolde Reina/Rientje Abels Nieuwold, ~ 10-10-1723 Beerta, † ..-12-1784

DTB attestatie Nieuwolda 17-01-1745: Geproclameerde en Gecopuleerde
Den 17 Januarius 1. D: Hindricus Warendorp beroepen
Den 24 Januarius 2. Predicant tot Roderwolde in Drenthe
en
Den 31 Januarius 3. Rientjen Niewolds
den 16 Februarius attestatie gegeven
DTB ondertrouw Groningen 30-01-1745: Henricus Warendorp, Beroepen praedicant tot Roderwolde in het Landschap Drenth praes: en Rientjen Niewoldt, van de Olse onder de Beerta in den Oldamte pro qua de Attestatie van de Eerw: Pastor E: de Cock van den 12 Janrij Laatsleden ([] belastinge tot Midwolder Hamrick)
DTB Roderwolde 1720-1757: Anno 1745 Den 7 feberw: ben ik Henricus Warendorp alhijr in den H: Dienst ingezegent En sijn van mij dese navolgende geproclameert & gecopuleert:
1745 Den 14 Feberw: Hindicus Warendorp Predikant Roderwolde met Rientje Nieuwolts Dogter van wijlen den Wel Eerw. Heer A: H: Nieuwolts in sijn leven getrou Leraar (Laast) Tot Jukwert.
DTB Beerta: Den selver dag hebben Abel Hindriks en Aagtje Jans haar nieuwgeboren dogter laten dopen en is genaamt Reentje.
Reina was dochter van dominee Abel Hendrikus Nieuwold, van Niewolda x 17-01-1723 Beerta Aagtje Jans, van de Beerster Ulsda. Abel Hindriks Niewolts was predikant te Jukwerd van 1742-1744 en daarvoor in Woltzeten (Oost-Friesland) en kleindochter van Hendrik Abels x Reentjen en Jan Pieters x Aefke Claessens.

Henricus werd ingeschreven als student theologie in Groningen op 20-06-1739. Hij was predikant te Roderwolde in 1745-1746, Oosterend (Texel) vanaf ..-12-1746 en te Leens vanaf 1748.
DTB Roderwolde 1720-1757: Anno 1745 Den feber: ben ik Henricus Warendorp alhijr in den H: Dienst bevestigt En Dese navolgende kinderen van mij gedoopt.

 

graf-39-1795-boeksael-warendorp-leens-1
graf-39-1795-boeksael-warendorp-leens-2 Boeksael der Geleerde Wereld 1795

___________________________________________________________

Uit dit huwelijk geboren: (DTB Oosterend Texel nog niet ingezien)

  1. Alegonda Agata (Henricus) Warendorp, ~ 03-10-1745 Roderwolde, † ..-10-1745

DTB Roderwolde 1720-1757: Den 3 8t Een Dogtertje gedoopt van de Pastor Henricus Warendorp & Rientje Nieuwolts genaamt Alagonda Agata – is gestorven

  1. Agatha Hinrice (Henricus) Warendorp, * 11-09-1746 Roderwolde, † ..-09-1746

DTB Roderwolde 1720-1757: Agatha Hinderike Dogter van Dn H: Warendorp ende Rientje Nieuwolts gedoopt den 11 Septemb 1746 – is gestorven

  1. Henricus Abelius (Henricus) Warendorp, ~ 08-05-1751 Leens, landbouwer, † 15-05-1807 x 03-07-1785 Leens Trientje Rieuwerts, ~ 12-02-1764 Leens, † 05-09-1830 Leens, 66 jaar, huis no 121

DTB Leens 10-12-1752: Den 8 Maij Een Soon van mij H. Warendorp & R. Niewolt genaamt Henricus Abelius
GN blz 12 landbouwer Achter Wier, Achtervalge 20 Leens
Trientje was dochter van Rieuwert Abels, van Warfhuizen x 09-11-1755 Anje Jans, van Warfhuizen
huwelijkscontract 10-06-1785 Leens:
bruidegomszijde: Johannes Turringa, zwager; Henrica Warendorp, volle zuster; Johannes Deodatus Beckeringh, zwager; Elisabeth Warendorp, volle zuster; Wibbe Brruining, zwager; Pieternel Cornelia Warendorp, volle zuster; Riena Warendorp, volle zuster
bruidszijde: Jan Pieters, stiefvader; Anje Jans, moeder; Abel Riewers, volle broer; Hilje Claasen, aangetrouwde zuster; Willem Derks, zwager; Liefke Riewers, volle zuster; Jan Tjaarts, zwager; Martjen Riewers, volle zuster; Omge Jans, sibbe; Hindrik Lammerts, vreemde voogd over bruids minderjarige broer

  1. Agata Abelia (Henricus) Warendorp, ~ 10-12-1752 Leens, † ?

DTB Leens 10-12-1752: Een Dogter van mij Pastor H: Warendorp & Rientje Niewolts genaamt Agata Abelia

  1. Ludowea (Henricus) Warendorp, ~ 22-09-1754 Leens, † ?

DTB Leens 22-09-1754: Den 22 7b Een Dogter van Pastor H: Warendorp & Rientje Nieuwolt genaamt Ludowea geboren den 15 []

  1. Hendrika/Henrica (Henricus) Warendorp, ~ 13-02-1757 Leens, † 26-01-1795 Zuurdijk x 02-06-1782 Leens Jannes Luitjens Torringa, landbouwer Stoepemaheerd, ~ 15-11-1750 Warfhuizen, † 25-12-1817 Zuurdijk, 67 jaar, huis nr 6 | Kerkhof Graf 39

DTB Warfhuizen 15-11-1750: Den 15 Nov: een soontje van Luitjen Roelefs, en Aaltjen Jannes genaamt Jannes
DTB Leens 13-02-1757: Den 13 febru. Dogter van mij Pastor H: Warendorp & Rientje Nieuwolt gen. Henrica getrouwt den 2 Juni 1782
Huwelijkscontract 31-05-1782:
Bruidegomszijde: Luitjen Roelfs Torringa, vader; Annechijn Jacobs, stiefmoeder; Roelf Luitjens Torringa, volle broer; Pieter Roelfs, volle oom
Bruidszijde: H. Warendorp, vader, predikant te Leens; R. Nijewolt, moeder; Henricus Warendorp, volle broer; Elisabeth Warendorp, volle zuster
Aangevers overlijden: Rijpke Jans Beukema, landbouwer, wonende Z
uurdijk en Jan Ennes Huizing, 50 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, als stedezoon en geburen van de overledenen
 

  1. Elijsabeth (Henricus) Warendorp, ~ 10-11-1758 Leens, † 26-09-1797 Leens x Johannes Deodatus Beckeringh, dokter en landbouwer, ~ 29-08-1756 Ulrum, † 29-05-1805 Leens (weduwnaar, nalatende 5 kinderen, 2 zoons en 3 dochters)

DTB 10-10-1758 Leens: Den 10 10b Dr van Pastor H: Warendorp & Rientje Niewolts genaamt Elijsabeth geboren den 3 des avonts [] 11 uur
27-08-1782 huwelijkscontract Leens:
bruidegomszijde: Johannes Beckeringh, halfbroer, collector; Geertjen Spiets, aangetrouwde halfzuster; Johannes Stegnerus, gevolmachtigde van de navolgende tantes; Johanna Beckeringh, tante; Titia Beckeringh, tante; Gesina Beckeringh, tante;
bruidszijde: H. Warendorp, vader, predikant te Leens; Reina Niewoldt, moeder
zoon van Abraham Beckeringh x Tatia Alegonda Brucherus
hij was landbouwer op Oldeheem, Zuster A. Westerhofstraat 13, Leens

  1. Petrus (Henricus) Warendorp, ~ 03-05-1761, † 1761?

DTB Leens 03-05-1761: Den 3 Maij S. Van Pastor H: Warendorp & Rientje Nieuwolts gen. Petrus. obiit

  1. Riena (Henricus) Warendorp, ~ 31-05-1764 Leens, † 27-01-1799 Leens x 04-11-1787 Leens Klaas (Crijnes) O(h)ling, ~ 30-03-1762 Weener (Oost Friesland), † 19-02-1805 Groningen

DTB Leens 31-05-1764: Den 31 Maij D. Van mij H: Warendorp & Rientje Nieuwolts gen. Riena
Zoon van Crijne Klaassen O(h)ling x Elske Peters Pannenborg
huwelijkscontract 18-10-1787 Leens:
bruidegomszijde: Pieter Crijns Pannenborg, oom; Cornelius Oling, oom; Riendeltje Crijns Oling, tante; Geertjen Crijns Oling, tante; Lucas Oling, broer
bruidszijde: Henricus Warendorp, volle broer; Trijntje Reuwerts, aangetrouwde zuster; Henrica Warendorp, volle zuster; Jannes torringa, zwager; Elisabeth Warendorp, volle zuster; Johannes Deodatus Beckeringh, zwager; Peternel Cornelia Warendorp, volle zuster; Wibbe Bruning, zwager

  1. Pieternel Cornelia (Henricus) Warendorp, * 26-08-1766, ~ 30-08-1766 Leens, † 03-12-1826 Saaksum, 61 jaar x 17-11-1784 Wibbe Roelfs Bruining, vanaf 1808? landbouwer te Saaksum, ~ 17-01-1767 Leens, † 27-02-1836 Saaksum, 69 jaar

DTB Leens 30-08-1766: Den 30 dito D. Van mij H: Warendorp & Riena Nieuwolt gen. Peternel Cornelia geb. en 26 middags tussch 11 & 12 uur
ouders: Roelf Wibbes Bruining x Albertijn Eikes Nanning
huwelijkscontract 19-11-1784 Leens:
bruidegomszijde: Roelf Bruining, vader, schepper; Albertje Nanning, moeder
bruidszijde: H. Warendorp, vader, predikant te Leens; Henricus Warendorp, volle broer; Jannis Torringa, aangetrouwde broer; Henrica Warendorp, volle zuster, vrouw van Jannis Torringa; Elisabeth Warendorp, volle zuster; J.D. Beckeringh, zwager, medicus; Riena Warendorp, volle zuster

___________________________________________________________

Terug naar Graf 39 Jannes Luitjens Torringa en Hendrika Warendorp