Ouders Henrica Torringa-Warendorp: Hendericus Warendorp x Riena Niewold

in bewerking

___________________________________________________________

Henricus Warendorp, ~ 29-11-1720 Groningen, predikant, † 12-01-1784 Leens, x 14-02-1745 Roderwolde Reina/Rientje Abels Nieuwold, ~ 10-10-1723 Beerta, † ..-12-1784

DTB attestatie Nieuwolda 17-01-1745: Geproclameerde en Gecopuleerde
Den 17 Januarius 1. D: Hindricus Warendorp beroepen
Den 24 Januarius 2. Predicant tot Roderwolde in Drenthe
en
Den 31 Januarius 3. Rientjen Niewolds
den 16 Februarius attestatie gegeven
DTB ondertrouw Groningen 30-01-1745: Henricus Warendorp, Beroepen praedicant tot Roderwolde in het Landschap Drenth praes: en Rientjen Niewoldt, van de Olse onder de Beerta in den Oldamte pro qua de Attestatie van de Eerw: Pastor E: de Cock van den 12 Janrij Laatsleden ([] belastinge tot Midwolder Hamrick)
DTB Roderwolde 1720-1757: Anno 1745 Den 7 feberw: ben ik Henricus Warendorp alhijr in den H: Dienst ingezegent En sijn van mij dese navolgende geproclameert & gecopuleert:
1745 Den 14 Feberw: Hindicus Warendorp Predikant Roderwolde met Rientje Nieuwolts Dogter van wijlen den Wel Eerw. Heer A: H: Nieuwolts in sijn leven getrou Leraar (Laast) Tot Jukwert.
DTB Beerta: Den selver dag hebben Abel Hindriks en Aagtje Jans haar nieuwgeboren dogter laten dopen en is genaamt Reentje.
Reina was dochter van dominee Abel Hendrikus Nieuwold, van Niewolda x 17-01-1723 Beerta Aagtje Jans, van de Beerster Ulsda. Abel Hindriks Niewolts was predikant te Jukwerd van 1742-1744 en daarvoor in Woltzeten (Oost-Friesland) en kleindochter van Hendrik Abels x Reentjen en Jan Pieters x Aefke Claessens.

Henricus werd ingeschreven als student theologie in Groningen op 20-06-1739. Hij was predikant te Roderwolde in 1745-1746, Oosterend (Texel) vanaf ..-12-1746 en te Leens vanaf 1748.
DTB Roderwolde 1720-1757: Anno 1745 Den feber: ben ik Henricus Warendorp alhijr in den H: Dienst bevestigt En Dese navolgende kinderen van mij gedoopt.

 

graf-39-1795-boeksael-warendorp-leens-1
graf-39-1795-boeksael-warendorp-leens-2 Boeksael der Geleerde Wereld 1795

___________________________________________________________

Uit dit huwelijk geboren: 

  1. Alegonda Agata (Henricus) Warendorp, ~ 03-10-1745 Roderwolde, † ..-10-1745

DTB Roderwolde 1745: Den 3 8t Een Dogtertje gedoopt van de Pastor Henricus Warendorp & Rientje Nieuwolts genaamt Alagonda Agata – is gestorven

  1. Agatha Hinrice (Henricus) Warendorp, * 11-09-1746 Roderwolde, † ..-09-1746

DTB Roderwolde 1720-1757: Agatha Hinderike Dogter van Dn H: Warendorp ende Rientje Nieuwolts gedoopt den 11 Septemb 1746 – is gestorven

  1. Henricus Abelius (Henricus) Warendorp, ~ 08-05-1751 Leens, landbouwer, † 15-05-1807 x 03-07-1785 Leens Trientje Rieuwerts, ~ 12-02-1764 Leens, † 05-09-1830 Leens, 66 jaar, huis no 121

DTB Leens 10-12-1752: Den 8 Maij Een Soon van mij H. Warendorp & R. Niewolt genaamt Henricus Abelius
GN blz 12 landbouwer Achter Wier, Achtervalge 20 Leens
Trientje was dochter van Rieuwert Abels, van Warfhuizen x 09-11-1755 Anje Jans, van Warfhuizen
huwelijkscontract 10-06-1785 Leens:
bruidegomszijde: Johannes Turringa, zwager; Henrica Warendorp, volle zuster; Johannes Deodatus Beckeringh, zwager; Elisabeth Warendorp, volle zuster; Wibbe Bruining, zwager; Pieternel Cornelia Warendorp, volle zuster; Riena Warendorp, volle zuster
bruidszijde: Jan Pieters, stiefvader; Anje Jans, moeder; Abel Riewers, volle broer; Hilje Claasen, aangetrouwde zuster; Willem Derks, zwager; Liefke Riewers, volle zuster; Jan Tjaarts, zwager; Martjen Riewers, volle zuster; Omge Jans, sibbe; Hindrik Lammerts, vreemde voogd over bruids minderjarige broer

  1. Agata Abelia (Henricus) Warendorp, ~ 10-12-1752 Leens, † ?

DTB Leens 10-12-1752: Een Dogter van mij Pastor H: Warendorp & Rientje Niewolts genaamt Agata Abelia

  1. Ludowea (Henricus) Warendorp, ~ 22-09-1754 Leens, † ?

DTB Leens 22-09-1754: Den 22 7b Een Dogter van Pastor H: Warendorp & Rientje Nieuwolt genaamt Ludowea geboren den 15 []

  1. Hendrika/Henrica (Henricus) Warendorp, ~ 13-02-1757 Leens, † 26-01-1795 Zuurdijk x 02-06-1782 Leens Jannes Luitjens Torringa, landbouwer Stoepemaheerd, ~ 15-11-1750 Warfhuizen, † 25-12-1817 Zuurdijk, 67 jaar, huis nr 6 | Kerkhof Graf 39

DTB Warfhuizen 15-11-1750: Den 15 Nov: een soontje van Luitjen Roelefs, en Aaltjen Jannes genaamt Jannes
DTB Leens 13-02-1757: Den 13 febru. Dogter van mij Pastor H: Warendorp & Rientje Nieuwolt gen. Henrica getrouwt den 2 Juni 1782
Huwelijkscontract 31-05-1782:
Bruidegomszijde: Luitjen Roelfs Torringa, vader; Annechijn Jacobs, stiefmoeder; Roelf Luitjens Torringa, volle broer; Pieter Roelfs, volle oom
Bruidszijde: H. Warendorp, vader, predikant te Leens; R. Nijewolt, moeder; Henricus Warendorp, volle broer; Elisabeth Warendorp, volle zuster
Aangevers overlijden: Rijpke Jans Beukema, landbouwer, wonende Z
uurdijk en Jan Ennes Huizing, 50 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, als stedezoon en geburen van de overledenen
 

  1. Elijsabeth (Henricus) Warendorp, ~ 10-11-1758 Leens, † 26-09-1797 Leens x Johannes Deodatus Beckeringh, dokter en landbouwer, ~ 29-08-1756 Ulrum, † 29-05-1805 Leens (weduwnaar, nalatende 5 kinderen, 2 zoons en 3 dochters)

DTB 10-10-1758 Leens: Den 10 10b Dr van Pastor H: Warendorp & Rientje Niewolts genaamt Elijsabeth geboren den 3 des avonts [] 11 uur
27-08-1782 huwelijkscontract Leens:
bruidegomszijde: Johannes Beckeringh, halfbroer, collector; Geertjen Spiets, aangetrouwde halfzuster; Johannes Stegnerus, gevolmachtigde van de navolgende tantes; Johanna Beckeringh, tante; Titia Beckeringh, tante; Gesina Beckeringh, tante;
bruidszijde: H. Warendorp, vader, predikant te Leens; Reina Niewoldt, moeder
zoon van Abraham Beckeringh x Tatia Alegonda Brucherus
hij was landbouwer op Oldeheem, Zuster A. Westerhofstraat 13, Leens

  1. Petrus (Henricus) Warendorp, ~ 03-05-1761, † 1761?

DTB Leens 03-05-1761: Den 3 Maij S. Van Pastor H: Warendorp & Rientje Nieuwolts gen. Petrus. obiit

  1. Riena (Henricus) Warendorp, ~ 31-05-1764 Leens, † 27-01-1799 Leens x 04-11-1787 Leens Klaas (Crijnes) Oling, koopman, kremer, patriot, sergeant in het 4de Battaillon Jagers te Groningen, ~ 30-03-1762 Weener (Oost Friesland), † 19-02-1805 Groningen, 42 jaar 11 maanden

Kinderen Klaas Oling en Riena Warendorp
Levensloop Klaas Oling 

Op 16-11-1792 werd Riena Oling-Warendorp onder curatele gesteld met benoeming van Jannes Luitjens Torringa en Johannes Deodatus Beckeringh als curatoren 
Klaas Oling
stamt uit een oude Oost-Friesche Familie Oling
Twee van zijn kleinkinderen zijn overleden op de boerderij “Stoepemaheerd” toen bewoond door Hendericus Warendorp Jannes Torringa 
Zijn levensloop is niet geheel duidelijk, maar het ziet er naar uit dat hij op een gegeven moment teveel schulden had en na de verkoop van de winkel “huis en haard” heeft verlaten om militair te worden
Levensloop Klaas Oling
Zijn broer was Lucas Oling, een bekende zilversmid in Leeuwarden

DTB Leens 31-05-1764: Den 31 Maij D. Van mij H: Warendorp & Rientje Nieuwolts gen. Reina
DTB Leens 1787: Den 4 Nov: Klaas Oling van Weener in Oostvriesland  en de Juffer Riena Warendorp van Leens 

huwelijkscontract 18-10-1787 Leens:
bruidegomszijde: Pieter Crijns Pannenborg, oom; Cornelius Oling, oom; Riendeltje Crijns Oling, tante; Geertjen Crijns Oling, tante; Lucas Oling, broer
bruidszijde: Henricus Warendorp, volle broer; Trijntje Reuwerts, aangetrouwde zuster; Henrica Warendorp, volle zuster; Jannes Torringa, zwager; Elisabeth Warendorp, volle zuster; Johannes Deodatus Beckeringh, zwager; Peternel Cornelia Warendorp, volle zuster; Wibbe Bruning, zwager
DTB Leens 1788: Den 28 Sept. Nicolaas Oling attestatie ingeleverd van Weener in Oostvriesland 

DTB Leens 1799: den 27 Jan: is overleden Rena Warendorp vrouw van K. Olings
Ouders Klaas: Zoon van Crijne Klaassen O(h)ling x Elske Peters Pannenborg

  1. Pieternel Cornelia (Henricus) Warendorp, * 26-08-1766, ~ 30-08-1766 Leens, † 03-12-1826 Saaksum, 61 jaar x 17-11-1784 Wibbe Roelfs Bruining, vanaf 1808? landbouwer te Saaksum, ~ 17-01-1767 Leens, † 27-02-1836 Saaksum, 69 jaar

DTB Leens 30-08-1766: Den 30 dito D. Van mij H: Warendorp & Riena Nieuwolt gen. Peternel Cornelia geb. en 26 middags tussch 11 & 12 uur
ouders: Roelf Wibbes Bruining x Albertijn Eikes Nanning
huwelijkscontract 19-11-1784 Leens:
bruidegomszijde: Roelf Bruining, vader, schepper; Albertje Nanning, moeder
bruidszijde: H. Warendorp, vader, predikant te Leens; Henricus Warendorp, volle broer; Jannis Torringa, aangetrouwde broer; Henrica Warendorp, volle zuster, vrouw van Jannis Torringa; Elisabeth Warendorp, volle zuster; J.D. Beckeringh, zwager, medicus; Riena Warendorp, volle zuster

___________________________________________________________

Terug naar Graf 39 Jannes Luitjens Torringa en Hendrika Warendorp