A130 A131 Jantine Siccama-Toxopeus x Djurre Siccama

in bewerking

___________________________________________________________

A127 zuster Annette Toxopeus
A128 A129 ouders Schelte Toxopeus, Itje Toxopeus-Torringa
A132 A133 zuster Annette Doyer-Toxopeus, zwager Johan Antonie Doyer
A134 zuster Henderika Catharina Poll-Toxopeus
A135 dochter Jacoba de Waard Siccama, schoonzoon Jacob de Waard
A145 grootvader Roelf Eijes Torringa; A146 grootmoeder Annetta Geuchina Torringa-Zijlma; A147 oom Hendrik Torringa; A148 oom Roelf Torringa; A149 tante Henderika Torringa
A111 tante Guidina Frouwbina Torringa-Zuidema

___________________________________________________________

Djurre (Djurres) Siccama, landbouwer boerderij “Freeburg” (1906 – 1919) en boerderij “Kooyenburg (1919 – 1948), wethouder, kerkvoogd, loco burgemeester, * 14-10-1884 Leegkerk, † 06-08-1965 Haren, 80 jaar x 07-11-1910 Leens Jantine (Scheltes) Toxopeus, in 1938 benoemd tot erelid van de Rederijkerskamer “Asinga“, * 06-11-1888 Garsthuizen, † 01-07-1954 Groningen, 65 jaar, ziekenhuis

Roepnamen: Djurre/Jut en Tine 
Djurre was raadslid, wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Leens; kerkvoogd en voorzitter van “Nieverheid”

In 1938 bood Guidina Frouwbina Torringa-Zuidema als oudste lid en erelid aan de jubilerende rederijkerskamer “Asinga” een voorzittershamer aan.
Gelijktijdig werd haar nichtje Jantine Siccama-Toxopeus tot erelid benoemd

Jantine (Scheltes) Toxopeus was bevriend met Hélène (Antonies) Doijer, wiens broer – Johan Antonie Doijer – huwde met Annette Henriette (Scheltes) Toxopeus.
Hélène Doigter en Jantine Toxopeus waren aanwezig op het huwelijk van Renne Lammert Dijkhuis en Kunna Torringa. Van dit huwelijk is de trouwfoto bewaard gebleven

___________________________________________________________


Ongedateerd v.l.n.r.: Jantine Toxopeus, ?, ?, Hélène Doijer 

Jantine was ook bevriend met Anna Aleida Westerdijk-Dojes, dochter van Rembertus Pieter Dojes, voorzitter van het waterschap “Hunsingo” en “Electra” 
Naar verluidt zou Tine ooit het plan gehad hebben om later op de borg “Rensuma” te Uithuizermeeden te gaan wonen. Jan Westerdijk – vader van Dirk Westerdijk, gehuwd met Anna Aleida Dojes – huurde toen hij burgermeester was van Uithuizermeeden op deze borg

Getuigen huwelijk: Lambertus Pieter Toxopeus, 25 jaar, landbouwer te Garsthuizen, broeder bruid; Tjeerd Siccama, 61 jaar, landbouwer te Den Ham, oom bruidegom; Eije Torringa, 53 jaar, landbouwer te Zuurdijk, oom bruid; Hindrik Jelte Zijlma, 41 jaar, landbouwer te Zuurdijk, neef bruid
Bruidegom 26, wonende Zuurdijk, bruid 22 jaar, wonende Zuurdijk

Ouders Jantine in geboorte-, huwelijks- en overlijdensakte: Schelto Toxopeus x Itje Torringa
Ouders Djurre: Djurre Siccama x Jacobina Bosman

Getuigen geboorteaangifte Jantine: Jan Kuipers, 48 jaar, landbouwer, wonende Garsthuizen en Driewes Brouwer, 50 jaar, kastelein, wonende Stedum
Aangever overlijden Jantine: Dato Dusseljee, 67 jaar, bediende, wonende Groningen

Het ongeluk vond plaats op de boerderij “Kooyenburg” waar zoon Djurre Postema Siccama woonde 

Getuigen geboorteaangifte Djurre: Jan Iwema, 45 jaar, landbouwer, wonende te Wierum en Onne Hoekzema, 30 jaar, arbeider, wonende te Leegkerk
Aangever geboorte: Ernestus Daniel Hendericus Schutter, 64 jaar, vroedmeester, wonende te Aduard
Vader Djurre: overleden op 09-09-1884 te Leegkerk
Aangever overlijden Djurre
: Eite Lourens Hartsuiker, 61 jaar, aanspreker, wonende Haren

___________________________________________________________

     
NvhN 06-11 en 20-11-1906
Djurre woonde bij zijn oom Tjeerd Siccama, landbouwer op de boerderij “Groot Leger” te Den Ham

___________________________________________________________

     NvhN advertentie boeldag 28-12-1919 Freeburg 

___________________________________________________________

10-8-1965 Nieuwsblad van het Noorden  

Oud-wethouder Siccama van Leens overleden
De heer Dj. Siccama, oud-wethouder van Leens, is op 6 augustus te Haren op 80-jarige leeftijd overleden. De heer Siccama, die landbouwer was in de gemeente Leens, was wethouder van 1937 tot 1942 en in de jaren 1945 en 1946.
Zeventien jaar geleden ging hij in Haren wonen. Hij is inmiddels in stilte begraven.
De heer Siccama was voor de oorlog ook jarenlang voorzitter van de Vereniging tot bevordering van Handel en Nijverheid te Leens.


NvhN 13-02-1946

___________________________________________________________

   
  
menu verloving 14-10-1910

   trouwfoto

Over de huwelijksplechtigheid noteerde Djurre in zijn op de huwelijksreis bijgehouden dagboek:

Van het huwelijk weinig bijzonders, ’t was in een oogenblik afgelopen, burgemeester erg zenuwachtig, thuis een mooie spiets van papa, daarna eenige woorden van oom Tj. Siccama waarop ik heel stumperig en heel kort heb geantwoord.
Men is ook in zoo’n ongewone stemming, hierop verkleden en weg met de auto, waarin mijn vrouw de openhartige bekentenis deed, dat ze heusch blij was weer in Zuurdijk terug te komen wonen.

Station Groningen nog een paar bekenden die heel serieus groetten.
Een vervelende treinreis naar Utrecht met vanaf Zwolle gezelschap van een paar heeren.

Utrecht gelogeerd in ’t hotel “Centraal” en goed hotel, waar we werden verrast door een bouquet rozen in onze kamer, een heel aardige attentie van Jan Ritzema en Catrien .
Wij hebben ’t bouquet de volgende morgen achtergelaten voor Reen en Goitzen, die zullen ook oogen opzetten.

 378 km à 21/4 8.50; kaartje Gron.Utrecht 14.50; fooi chauffeur 3.00; koffie ect 1.00; conducteur .50
reisbiljetten 475.00; in laten wisselen 320.00; meegenomen 175.00; verzekering 4.60

Met “pappa” wordt bedoeld Schelte Toxopeus, vader van de bruid.
Oom Tj. Siccama was landbouwer op de boerderij “Groot Leger” te Den Ham. Hij was van 1876 tot 1882 huurboer geweest op de boerderij Vlakkeriet. Na het overlijden van zijn ouders ontfermde oom Tjeerd zich over het weeskind Djurre.
Jan Ritzema huwde op 26 april 1906 met Catharina Guidine Torringa (A112), dochter van Enno Torringa (A110) en Guidine Frouwbina Zuidema (A111).
Gooitzen Nicolaï, arts, huwde op 19 november 1910 te Ulrum met Rena Loots 

___________________________________________________________

 

___________________________________________________________

Landbouwdagboek Jacob de Waard 1954:

1 Juli ‘s middags om half drie Moeder Siccama omvergelopen door een paard op Vlakkeriet en op de borst getrapt, bij aankomst in het ziekenhuis te Groningen wegens inwendige bloeding overleden!
5 Juli begrafenis moeder Siccama

___________________________________________________________

Kinderen:

  1. Djurre (Djurres) Postema Siccama, landbouwer boerderij “Wester-Pama” te Niehove en boerderij “Kooyenburg” te Zuurdijk, * 09-10-1911 Zuurdijk, boerderij “Freeburg”, † Ulrum 07-06-1993, 82 jaar x 17-09-1942 Grijpskerk Theda Wilmina (Klaas’) de  Waard, huishoudkundige, * 17-02-1920 op de boerderij “Jan Grijpsheerd” op de Waarden

Roepnamen: Jut en Theda
Jut was korte tijd
fokker van paarden. Theda was (ere)lid van de Landelijke Rijvereniging  “Winnetou” en fokker/keurmeester van “Welsh Pony’s
Ook Theda kwam uit een paardenfamilie. Haar vader Klaas Klaas de Waard en grootvader Jannes de Waard waren fokkers
Grootvader Jannes is afgebeeld op het schilderij “
28 Augustus” van Otto Eerelman 

Getuigen geboorteaangifte Djurre: Cornelis Doornbos, 63 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Albert Smit, 39 jaar, gemeente-veldwachter, wonende Wehe
Getuigen huwelijk: Renne Dijkhuis, 78 jaar, zonder beroep, wonende te Ulrum, grootvader bruid en Albertus Buijsing Damsté, 31 jaar, adjunct-directeur van de Amersfoortsche Courant, wonende te Utrecht
Bruidegom 30, bruid 22 jaar

  1. Ida Jacoba (Djurres) Siccama, * 30-05-1914 Zuurdijk, boerderij “Freeburg”, meester in de rechten, wonende te Amsterdam, † 18-06-2001 ten gevolge van een auto-ongeluk op snelweg van Zwolle – Amersfoort

Roepnaam: Ida
Getuigen geboorteaangifte Ida: Cornelis Doornbos, 66 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Pieter Abraham de Rochefort, 75 jaar, zonder beroep, wonende Wehe 

  1. Jacoba (Djurres) Siccama, * 14-07-1915 Zuurdijk, boerderij “Freeburg”, † 09-05-2006 Paterswolde x 12-05-1939 Wehe-den Hoorn met Jacob (Klaas’) de Waard, * 25-02-1914 te de Waarden (Grijpskerk), † 20-10-1989 te Ulrum, Landbouwer boerderij “Hayemaheerd” Ewer Zuurdijk

A135 
Getuigen geboorteaangifte Jacoba
: Kornelis Doornbos, 67 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk en Albert Smit, 43 jaar, gemeenteveldwachter, wonende te Leens
Getuigen huwelijk: Jacob de Waard, 85 jaar, zonder beroep, wonende te Groningen, grootvader bruidegom en Itje Torringa, 77 jaar, zonder beroep, wonende te Groningen, grootmoeder bruid
Bruidegom 25 bruid 23 jaar 

  1. Anton Hendrik (Djurres) Siccama, * 29-03-1918 Zuurdijk, boerderij “Freeburg”, † 20-06-1991 Grijpskerk x 18-09-1948 Eenrum Alida Wiersum, * 23-10-1927 Eenrum, † 20-06-1984 Grijpskerk

Roepnamen: Toon en Alied
Landbouwer op Wester-Pama te Niehove.
Getuigen geboorteaangifte Toon: Kornelis Doornbos, 70 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk en IJpe Wiersum, 61 jaar, burgemeester, wonende te Wehe 

___________________________________________________________

  Foto gezin Siccama-Toxopeus genomen op 03-09-1921 op de boerderij “Kooyenburg”. In 1922 werd de boerderij in brand gestoken door een dienstmeisje.


Ansichtkaart Kooyenpurg omstreeks 1921?
Rechtsvoor staat Djurre sr en bij de serrestoep jr
De namen van de rietdekkers zijn niet bekend.

___________________________________________________________


04-11-1922 Haagsche Courant

___________________________________________________________

Na de brand kon van Meindert Jan Zijlma, landbouwer op boerderij “Nieuw Zeeburg” in de Westpolder, de woning van Jan en Geuchien Zijlma aan de Hoofdstraat/Valge in Leens gehuurd worden.

___________________________________________________________


07-11-1922 NvhN
Jan van der Kamp sr woonde in de woning, welke zich bevond in de schuur
Zijn zoon Jan van der Kamp jr woonde op de boerderij “Vlakkeriet”

Zie verder: 1922 Kooyenburg brand


Ansichtkaart van de boerderij na 1923
Bij de boom Toon Siccama?


Luchtfoto 1955 boerderij Kooyenburg en op de achtergrond Vlakkeriet.
Op de voorgrond het “stainenpadje” richting de boerderij “Nieuw Ewer”.

Na de brand werd door boerderij herbouwd naar het ontwerp van architect Willem Reitsema, die ook in 1929 de architect was van de afgebrande boerderij “Hayemaheerd“. In 1940 was het architectenbureau Reitsema en Nienhuis betrokken bij de uitbreiding van van het gemaal “De Waterwolf”.

___________________________________________________________

Terug naar Vak A