A066 A067 Jacob Spiets (1929) Geertje Wiersum (1915)

In bewerking

___________________________________________________________

Graf Kerkhof noordzijde onbekend zoon Jene Spiets (1876)
A050 zoon Albert Spiets (1956) A051 schoondochter Jantje Wiersum (1966)
A049 dochter Berendina Spiets (1893)
___________________________________________________________

Jacob (Alberts) Spiets, pelmolenaar, broodbakker, commissionair, * 04-12-1840 Den Hoorn, † 05-10-1929 Zuurdijk, 88 jaar x 27-04-1871 Leens Geertje (Jenes) Wiersum, * 21-05-1842 Warfhuizen, † 01-02-1915 Zuurdijk, 72 jaar

Naar overgrootvader dominee Johannes Spiets x Jantje Roelfs Sikkens
Naar ouders Albert Roelfs Spiets x Geertje Jacobs Tammens  
Bruidegom 30 bruid 28 jaar

Ouders bruidegom: Albert Roelfs Spiets, broodbakker x Geertje Jacobs Tammens  
Ouders bruid: Jene Kornelis Wiersum, landbouwer x Berendje Benes Rijzebol
Getuigen huwelijk: Roelf Spiets, 33 jaar, zonder beroep; Johannes Spiets, 26 jaar, zonder beroep, beide wonende Hoorn, broeders van den bruidegom; Bene Wiersum, 26 jaar, zonder beroep, wonende Warfhuizen, broeder der bruid en []
Aangevers overlijden: Klaas Loots, 65 jaar, zonder beroep, wonende Zuurdijk en Hendrik Jan Meijer, 32 jaar, molenaar, wonende Zuurdijk 
Aangevers overlijden Geertje: Lammert van der Steeg, 66 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Tjeerd Kloosterman, 42 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk 

Neef J. Wiersum heeft zijn herinneringen aan de molen gepubliceerd in De Hogelandster.

 

20-05-1911 NvhN 20-05-1911

  

 15-02-1915

        20-05-1911

 20-01-1885   26-03-1905

 17-08-1899  29-06-1906

  12-10-1929

___________________________________________________________

09-11-1905 NvhN Op heterdaad betrapt?

De voorraad gort in den molen van den bakker Spiets te Zuurdijk, gemeente Leens, werd in den loop van dit jaar voortdurend minder. Maar dat  ‘s ‘n bewijs dat Spiets ‘n goede clientèle heeft, zal men zeggen, en dat is ook zoo. Doch buiten hetgeen de clientèle hetgeen betrok, werd de hoeveelheid gort soms op ‘n onverklaarbare wijze kleiner, zoodat men al spoedig tot de overtuiging kwam, dat hier diefstal in het spel was.
Bakker Spiets liet zijn knecht Alje Koolen verdekt in den molen opstellen. Dit was op 21 September. ‘t Duurde niet lang, of de winkelier Jan B., die wel eens bij Spiets in ‘t werk was, kwam den molen binnen. Hij had ‘n tasch bij zich. B. liep naar den gortvoorraad en was druk bezig zijn tasch te vullen, toen Koolen voor den dag kwam en zeide:
“Wat moet jij daar bij de gort?”
“Ik?… Niets!”
Koolen ontrukte B. de tasch en B. zeide met ’n zucht: “Och, gut, nou bin ‘k ‘em!”
B. bekende den diefstal en zeide, dat hij drie keer op deze wijze gort van Spiets had gestolen.
Later legde hij dezelfde bekentenis af voor dc marechaussee.
Heden moest B. terechtstaan. Doch nu ontkende hij alles. Hoe de gort in zijn tasch was gekomen wist hij ook niet; hij had enkel… zijn moeders hoed, die op de gort lag, willen wegnemen.
“Praatjes”, zeide het O. M. en eischte 3 maand gevangenisstraf tegen beklaagde.
De verdediger, mr. S. L. Outs, achtte het wettig bewijs in deze zaak niet geleverd en vroeg uit dien hoofde vrijspraak. Subsidiair vroeg pleiter een geringe  geldboete voor zijn client.
De rechtbank stelde de behandeling dezer zaak 14 dagen uit om dan nog bakker Spiets en den marechaussee als getuigen te kunnen horen.

Uitspraak en veroordeling?
Beklaagde: Jan Balkema?

___________________________________________________________

Kinderen Spiets-Wiersum:

  1. Albert (Jacobs) Spiets, bakker, * 22-05-1872 Zuurdijk, † 24-05-1956 Zuurdijk, 84 jaar x 21-06-1902 Kloosterburen Jantje (Freerks) Wiersum, * 30-12-1871 Kloosterburen, † 09-05-1966 Haren, huize Avondlicht, 94 jaar

Bruidegom 30 bruid 30 jaar
Getuigen huwelijk: Jacob Spiets, vader van den bruidegom, 61 jaar, wonende Leens; Kornelis Wiersum, broeder der bruid, 35 jaar, landbouwer, wonende Molenrij en [] 
Getuigen geboorteaangifte Albert: Eise Clason, 42 jaar, koopman, wonende Zuurdijk en []
Ouders bruid: Freerk Wiersum, landbouwer  ‘t Huis Wierum, Nijenklooster 2, Kloosterburen x Johanna Kits
Aangever overlijden Albert: Remmert Schaap, 58 jaar, landarbeider, wonende Zuurdijk 

  1. Berendina (Jacobs) Spiets, * 19-03-1874 Zuurdijk, † 05-07-1893 Zuurdijk, 19 jaar

Getuigen geboorteaangifte: Louwe Bolt, 40 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Eise Clason, 44 jaar, aannemer, wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden: Jelle Boerema, 58 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Gelte Bos, 33 jaar, grofsmid, wonende Zuurdijk 

  1. Jene (Jacobs) Spiets, * 13-03-1876 Zuurdijk, † 16-05-1876 Zuurdijk, 2 maanden

Getuigen geboorteaangifte Jene: Eise Clason, 46 jaar, koopman, wonende Zuurdijk en [] 
Aangevers overlijden: Eise Clason, 46 jaar, koopman, wonende Zuurdijk en [] 

  1. Geertje (Jacobs) Spiets, * 02-06-1877 Zuurdijk, † 13-08-1961 ’s-Gravenhage, 84 jaar x 27-04-1905 Leens Johannes Martinus Tammens, landbouwer Pieterburen, * 21-12-1874 Pieterburen, † 29-10-1950 ’s-Gravenhage, 75 jaar

Bruidegom 30 bruid 27 jaar
Ouders bruidegom: Jakob Tammens x Geertje Martens 
Getuigen huwelijk: Albert Spiets, 32 jaar, broodbakker, wonende Zuurdijk, broeder der bruid; Reinder Wibbens, 25 jaar, landbouwer, wonende Winsum, zwager van den bruidegom; []
Getuigen geboorteaangifte Geertje: Eise Clason, 47 jaar, kastelein, wonende Zuurdijk en [] 

___________________________________________________________
 
Naar ouders Albert Roelf Spiets x Geertje Tammens
Terug naar Vak A