Kerk graf rij 2 Abrahamus Gemminga

Kerk graf rij 2 Abrahamus Gemminga

Rij 2: Abrahamus Gemminga

Abrahamus Gemminga
bedienaer des
Godlycken woorts
tot Suyrdyck en
Maerslach obyt
den 24 Desember
Ao 1679

kerk graf rij 2 abrahamus gemminga
De grafsteen is van latere datum

Abrahamus Gemminga, s.s.m. kandidates, † 24-12-1679 Zuurdijk x ondertrouw 10-06-1665 Wobbina van Essen

Saturni den 10 Junij 1665
Attentaat den 27 Junii Abrahamus Gemminga ss.m Candidatus ps. ende Wobbina van Essen, waer voor Tonnijs van Essen als vader
Tonnis van Essen was gehuwd met Swaentien Hindrix
lidmatengroningen.nl:
Neem-Register Aangenomen Ledematen tot het H. Avondmaal met attestatie van andere plaetsen
Anno 1681
Wobbina van Ess wed. Gemminga Pastor van Suijrdijck

S.S.M.Candidatus/S.S. Mini. Candidatus = Sacrae Scripturae Ministerij Candidatus = Kandidaat Minister (dienaar) van de Heilige Schrift =  kandidaat predikant =
iemand die zijn theologische studie heeft afgerond en klaar is om als predikant aangesteld te worden 

Kinderen Gemminga-van Essen:
– Swaentien Gemminga, ~ 20-09-1665, Nieuwe Kerk, Groningen, † ?

Bed. Woensdag 20 [] Swaentien D. v. Abraham Gemminga en Wobbina van Essen op t Botterdiep

– Magdalena Gemminga, ~ ?, † ?, van Suirdijck x ondertrouw 04-01-1698 Groningen Gerrit Godtjes, van Delfzijl

Geerdt Gootjens/Gerrit Goljes
Gerrit Godtjes van Delfzijl & qua de []: Capt: Wedda rationeel officie en Magdalena Gemminga van Suirdijck & q
Jan Reinders als swagger Cop [] 9 jaar 1698

–  Goijen, ~ 11-02-1697 Groningen, Nieuwe Kerk, (wel in alle groningers, doch nog niet in dtb gevonden)

– Catharina Gemminga, ~ ?, † ?, van Suirdijck weduwe van Jan Reijnders x ondertrouw Jelijs Thijssen, van Groningen

Jelijs Thijssen, van Gron: present en Catharina Gemminga weduwe van jan Reijnders van Suirdijck

Catharina Gemminga, ~ ?, † ?, van Groningen x ondertrouw 13-02-1692 Jan Reijnders, van Hoogeveen

saturni den 13 februari 1692: 1. Jan Reijnders van ‘t hogeveen sold: onder Capit: Clooster en Catharina v. Gron: pq: Pieter Curier als neve

 

Abrahams Gemminga werd opgevolgd door Focke Fockens. Focke overleed in 1681.
In 1681 neemt Wobbina van Essen deel aan het avondmaal in de kerk van Leens. Zou Wobbina in Zuurdijk zijn gebleven als huishoudster van Focke Lockes of is zij verhuisd naar Leens?

Ien Zuurdijk mien Dörpke schrijft J.S. van Weerden:
” Noa domie Gemmingoa hemmen ze nòg Fòcke Fòckens as domie had, moar dij is een 1681 aal oet tijd komen. Stukken van dij zaark hemmen nog jaren laan legen onder afvoerpiepen van dakgeut van haarbaarg van Clason, woar loater Wed. Doatemoa en R. Hellinga woont hemmen. Nou bennen ze der nat meer.”

In Grafschriften in Stad en Lande, uitgegeven in 1910 is vermeld:
FOCCO FOCKKENS 
Bedienaar des
Goddelijken woorde

tot Suyrdijk en Marslach.
Obijt den 21 December 1682.

In de voetnoot: Onder de dakpijp van de herberg der Wedw. Clason te Zuurdijk

 

Het zal toeval zijn, maar de grafteksten zijn bijna gelijkluidend!

In 1881 werd de vloer van de kerk vernieuwd. Het is dus niet uit te sluiten dat de grafstenen die niet in het middenpad lagen verwijderd zijn.

 

Terug naar de grafstenen in de kerk