Graf 40 Logement Tonnis Siwerts en Ate Feddes de Graaf te Zoutkamp

___________________________________________________________

Het Logement “De Zoutkamp” was tot 1806 in handen van Tonnis Siwerts (Luininga), zoon van Sijwert Tonnis, commijs op de Zoutkamp

___________________________________________________________

Sijwert Tonnis, * ?, † ?

x I Maria Meijers, * ?, † voor 14-05-1800

x II 14-05-1800 Niekerk Anje Mennes, * Niekerk?, † voor 08-04-1803

14-05-1800 Niekerk Huwelijkscontract (Gerecht van het Grote en Kleine Reedschap 734/614/nr 734)
bruidegomszijde: Hindrik Hindriks, dedigsman; Jan Jacobs Vrieze, dedigsman
bruidszijde: Jan Jans, zwager; Pieter Wilems, volle neef 
DTB Niekerk en Vliedorp 1800: Den 11 Maij gaven de Geboden aan Sievert Tonnis Commies van de Zoutkamp en Anje Mennes wedu van Hinderk Geerts van Niekerk 
Anje Mennes (van Niekerk) huwde op 16-10-1758 Niekerk en Vliedorp Hinderk Geerts (van Houwerzijl) 

x III 08-04-1803 Leens Annechien Kornelis (Sprottenga, eigenaarsche), * ?, † 11-09-1825 Wehe

08-04-1803 Huwelijkscontract (Gerecht Leens 734/839):
Bruidegomszijde: Tonnis Sijwerts, zoon x Martje Sijrsema, schoondochter; Anje Mennes, overleden echtgenote
Bruidszijde: Maria Jans Bastiaans, dochter x Hendrik Stuivenga, schoonzoon; Jan Bastiaans, overleden echtgenoot, in leven collector te Wehe 
Annechien Kornelis was weduwe Jan Bastiaans, † 24-10-1800 Wehe, begraven Wehe, 21 boven
Aangevers overlijden Annechien:

Tonnis/Teunis Siwerts/Sieverts, herbergier, ~ 02-10-1768 Vierhuizen, † 22-12-1806 Zoutkamp, begraven 22-12-1806? Vierhuizen x 20-06-1789 Leens Martje Martens Siersema/Sijrsema, † 04-08-1804 Zoutkamp

Bruidegomszijde: Sijwert Tonnis, vader; Maria Meijers, moeder
Bruidszijde: Marten Sijrsema, vader; Luitjen Sijrsema, broer; Jelmer Sijrsema, broer; Anna Willems, aangetrouwde zuster; Johannes Sijrsema, broer; Trijntje Sijrsema, zuster; Jan Harkes, zwager; Elzelijna Sijrsema, zuster; Pieter Hindriks, zwager 

___________________________________________________________

Kinderen Tonnis Siwerts x Martje Siersema:

  1. Siwert/Sijvert Tonnis Luininga, landbouwer De Capel II, Schapenweg 36, Ulrum, * 09-12-1789 Zoutkamp, ~ 25-12-1789 Vierhuizen, † 11-11-1841 Ulrum, 49 jaar x 16-12-1810 Ulrum Anje Alderts van der Kleij/Klei, † 23-02-1874 Grootegast, 85 jaar

Ouders bruid: Aldert Klaassens van der Kleij/Klei, † 1813, landbouwer De Capel II, Schapenweg 36, Ulrum x Anje Alberts, 85 jaar, huis No 72

2.  Heilina Tonnis Luinenga/Luininga/Luninga, herbergiersche, vroedvrouw, * 14-04-1794 Zoutkamp, ~ 27-04-1794 Vierhuizen, † 25-08-1867 Usquert, 73 jaar

x I 16-12-1810 Ulrum Aldert Jans Buringe/Buiringe, schoolonderwijzer en organist, † 20-08-1820 Ulrum, 33 jaar

x II 22-01-1822 Ulrum Hendrik Evert Noordhuis, schout van de gemeente Ulrum, maire, deurwaarder bij de regtbank te Appingedam, herbergier, * Ruinen, † 20-08-1824 Ulrum, 59 jaar, huis No 31

Bruidegom II 56 bruid II 27 jaar
Bruidegom II weduwnaar Trijnje Berends Kolk, † 27-08-1795 Ulrum
Bruidegom II weduwnaar van Janna Eilder(t)s, † 30-03-1820 Ulrum, 43 jaar, huis No 15
Ouders bruidegom II: Hindrik Everts Noordhuis, bierbrouwer x Lemmegje Alderts

x III Johannes Hansen/Hanzen Dijkstra, kleermaker, kleedermaker, * Houwerzijl, † 03-09-1871 Usquert, 73 jaar

Bruidegom III 28 bruid III 32 jaar
Bruidegom III woonde te Ulrum; idem bruid III
Ouders bruidegom III: Hans Jeltes Dijkstra,veldwagter, x Liefke Jans

3.  Maria Tonnis/Teunis, * 28-12-1797 Zoutkamp, ~ 14-01-1798 Vierhuizen, † 08-03-1886 Ulrum, 68 jaar x I 26-11-1839 Ulrum Klaas Freerks Nienhuis, landbouwer, * Ulrum, † 10-06-1849 Ulrum, 35 jaar x II Jan van (het) Cingel/Singel, daglooner, * 09-10-1813 Hornhuizen, † 27-12-1887 Ulrum, 74 jaar, weduwnaar Trijntje van Huis

___________________________________________________________

In 1803 wordt de volgende advertentie geplaatst:
graf-40-1803-tonnis-siwerts-curatele

In 1804 gevolgd door de opheffing van de curatele:
graf-40-1804-02-28-tonnis-sywerts-zoutkamp
Het is niet duidelijk waarom de curatele werd ingesteld.

___________________________________________________________

Op 29-12-1806 wordt tengevolge van het overlijden van Martje Siersema d.d. 04-08-1804 de inventaris van het Logement opgemaakt (734/30 Groninger Archieven):

Ten gevolge en in Conformatie apostille van den Drost der Jurisdictie van het Hunsingo Quartier ten overstaan van Jelmer Syrsema als Voormond en Jan Harms als vreemde Voogd (zijnde de Sibbe Voogd Jan Tonnis absent) de navolgende Inventaris opgemaakt, na gedane resignatie van den boedel en nalatenschap van wijlen Tonnis Siwerts en Martjen Syrsema in leven Ehelieden op de Zoutkamp

Voordelige Staat.

1mo Een  Behuizinge zijnde een Herberg staande en gelegen op de Zoutkamp doende tot Grondpagt ’s Jaarlijks de Summa van f …. – benevens een aparte Stalle

2do Een dito Behuizinge staande naast de eerste gemelde wordende thans door de Commies A. C. Pickardt in losse huur bewoond ’s jaar voor f 70 = : = : doende tot een Jaarlijksche Grondpagt de Summa van ….

3tio De Beklemming van 5 Jukken Land nabij de zoutkamp gelegen doende tot een Jaarlijksche huur de Summa van f 25 = : = : aan de Kerk van Niekerk

Mobilia

In de Jagtweide

2 Huisklokken, 1 Spiegel, 1 Cabinet verlakt en daarop 2 porcelein Spoelkommen, ½ dozijn Porcelein Theegoed

Op de lijst en Borsum 11 Schotels, 12 Telders, 5 Schilderijen, 

1 Eeken Pulpitrum,

1 Verlakt hoekbufet daarop 1 Trekpot en Spoelkom, 8 Kroespullen Tin, 5 half Kroes do, 2 Oorden do, 3 hal Oorden do, 1 maatje do, 2 grote blikken Trommen, 20 Stuks Glaswerk, 1 houten Stel van zes Stuk

In de Tinkas 10 Tinnen Koffiepotten klein en groot, 8 Tinnen Assjetten, 7 do Vischplaten, 14 do Borden, 1 do Soupkop, 3 do Peperdozen, 2 do Candelaar, 1 do Boter Klip, 1 do Souplepel, 1 do Zettertje, 1 Metalen Vijzel, 1 do Tavelsehel, 2 Tinnen Mostert Schoteltjes, 1 Confoortje, 1 Dwarsfleut,

Daar onder
1 Coperen Koffiepot, 6 Engelse Borden, 1 mandje met 28 IJzeren Vorken, 3 Theebussen blik,

In het Bufet 2 Teldertje, 1 Meelvatje, 1 Tinnen zoutvatje
17 Stoelen, 2 Tavels,
1 Onderbed, 3 Peluws, 3 Kussens, 2 Deekens
Enig gerookt Spek en Vleesch, 1 Ket in de Heert, 1 Staande Plaat, 1 Vuurheerdje, 1 IJzeren Potje, Waar op 1 Tinnen Schotel

In het Keukentje 2 Tinnen Schotels, 5 do Waterpotten, 1 do Trekpot, 2 do Zoutbakjes, 3 Koperen Schenkketels, 3 do Confoortjes, 1 do Schuimer, 1 do Staande
Lamp, 1 do Assekap, Snuiter bakje en Snuiter, 1 Kaasrijf, 1 Aanrigt daarop 2 Koperen Schenketels, 1 Lantaarn, 1 Koffiemolen, 1 Lantaarn, 3 Trommen blik, 2 Koperen Tregters, 2 Lantaarns, 1 Stenen broodpan, 2 Koperen Lusters, 1 Staande Plaat,1 Ket in de haart, 1 Tang, 1 Hangijzer, 1 Deken, 4 Top emmers,

In de Gang, 1 Tavel

Op de westelijke BovenKamer 29 Schilderijen, 2 Spiegels, 11 Verlakte Presenteerbordjes, 6 Porselein Spoelkommen, 5 do Borden, 9 Stuks do Stelsel waarop 5
spiegel Bommen, 1 Porseleinen Trekpop, 2 Dozijn do Theegoed, 1 Staand en 2 Hangende hoekbufetten, 2 S[]tafels verlakt, 2 Tavels, 14 Stoelen, 10 Stoelkussens, 29
Engelse Borden, 1 Tavelspreetje, 1 Borsemkleed, 6 Engelse Assejetten, 2 do Suiker Potten met 2 do Bordjes, 1 Staande Plaat, 1 Vuurhaard

De Oostelijke ibidem 32 Schilderijen groot en klein, 1 Verlakt Kabinetje daar op 2 Spoelkommen en 1 Trekpot Engels, 12v Engelsche Bordjes, ½ Dozijn Theegoed Porcelein, 3 Stuks glaswerk, 1 Spiegel, 1 Tavel, 6 Stoelen, 2 Paar Bedgordijnen met Rabatten, 1 Onderbed, 1 do Dekbed, 1 Peluw, 2 Lakens, 1 Deken, 7 Kussens, 1 Onderbed, 2 Peluws, 8 Kussens, 2 Lakens, 4 Dekens, 1 Christussen, 1 Stoelkussen, 10 Engelse Assetten, 1 Koperen Tabaksconfoor, 24 Engelse Borden, 1 Koperen Coffijpot, 1 do Blaker, 12 Venster Gordijnen, 1 Theestoof, 3 Linnenkoeven, 1 Blikken Lamp,

Op de Nieuwe Bovenkamer 4 Tavels, 1 Armstoel, 1 do ordinaire, 1 Porseleinen Spoelkom en do Trekpot, 1 Theestoof, 1 hangende Spindje, 1 Lampet, 1 Blikken Trom, 4 Engelsche Bordjes, 1 hoekbufetje, 2 Bedkussens

Op het bovenste Kamertje 5 Bedden, 1 Tavel, 3 Stoelen

Op de Zolder 1 Aareslede en Gereide

In de Schuur 1 Mangel, 2 Vliegkappen, 3 Tavels, 1 Chais, 2 Banken

In de Hotelkamer 4 Koperen Visch Akers en 3 deksels, 2 do Ketels, 3 do Pannen, 2 IJzeren Potten, 1 Meelkist, 1 Quantiteit hooi, Eenig Balkhout, 1 Groote Water Tobbe, 2 Stoelen, 1 Kastje

In het eene Kabinet 6 Zilveren Lepels, 5 do Melklepeltjes, 3 do Mosterlepeltjes

Lijfstoebehoren
8 Vrouwen Rikken, 10 do Beursjes, 1 Gouden Vingering, 1 paar Gouden Spleden, 1 Zilveren Naaldkokertje, 4 Zijden doeken, 1 blaauw Lakens mans Rok, 1 Bijbel, zilveren Krappen, 1 zilveren horlogie

Boven en vorenstaande Inventaris opgemaakt geassisteerd Gerigts Wedman H.E. Noordhuis verklarende de Voornoemde Voorstanderen niet in Staat te zijn de Schadelijke Staat des Boedels voor als nog op te geven wegens de Kortstondigheid van hunne functie in dezen.

Aldus gedaan ten Sterfhuizen voornoemd 29 December 1806

___________________________________________________________

De veiling van het Logement op 26-09-1806 wordt bij advertentie aangekondigd:

graf-40-1806-09-25-veiling-logement-siwerts-zoutkamp

[Wedman H.E. Noordhuis was de schoonzoon van Tonnis Swerts!]

De veilingakte is tot nu toe niet gevonden.
Het ligt voor de hand dat de koper was Hendrik Lage sr, koopman, wonende te Groningen. Het ligt ook voor de hand dat de koper de percelen I en IV onder beklemming heeft gegeven aan Ate Feddes de Graaf.
Perceel III zal voor 1828 verkocht zijn door H. Lage sr, dan wel door een ander gekocht zijn. A. van Couten Piccardt woonde later in een woning met een huisnummer.
In de akte van de veiling door de Erven A.F. de Graaf op 15-02-1828 wordt als eigenaar van de beklemming vermeld H. Lage, wonende te Groningen. In de akte wordt ook melding gemaakt van de in 1825 ontstane stormschade aan de dijk.

___________________________________________________________

graf-40-1828-02-05-wed-graaf-logement-veiling

Koper van de percelen I en II werd Hendrik Lage, wijnhandelaar te Groningen.

___________________________________________________________

veiling 15-02-1828 Logement Zoutkamp wedw Ate Feddes de Graaf, repnr 3064 notaris H. van Bolhuis

In het jaar achttien hondert acht en twintig den vijftienden van de maand february des voor den middags te tien uur ten huize van de Wedw Ate Feddes de Graaff herbergiersche wonende op de Zoutkamp compareerde voor ons ondergetekende Mr Hendrik van Bolhuis Openbaar Notaris residerende te Leens Gemeente van dien naam Kanton Winsum Kwartier Winsum Appingedam Provincie Groningen in tegenwoordigheid der hiernagenoemde en mede ondergetekenden getuigen Tjitske Pieters Kuipers Weduwe Ate Feddes de Graaff Logementhoudersche wonende op de Zoutkamp in haar eigen naam als zich qualificerende voor een achtste gedeelte gerechtigd te zijn in de beide eerste perceelen van natenoemene goederen en voor vijf achtste gedeelten in het laatstgemelde perceel, voorts den Heer Johannes Bruno Bruns medicinae Doctor wonende te Ulrum namens deszelfs echtgnote Mejuffrouw Grietje Ates de Graaff, en nog dezelfde Heer Johannes Bruno Bruns in zijn kwaliteit als voogd over de beide minderjarige kinderen van wijlen opgemelde Ate Feddes de Graaff bij wijlen deszelfs eerste echtgenote Jantje Symons in echte verwekt, genoemde Grietje Ates de Graaff en de beide gezegde minderjarigen als kinderen en beneficiaire erfgenamen van wijlen hunne ouderen Ate Feddes de Graaff en Jantje Symons meergenoemd voor het overigen gerechtigd tot natenoemene goederen dewelke verklaarden ten gevolge dispositie gegeven door de Regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Appingdam de dato achttienden Januarij achttien hondert acht en twintig waarvan een expeditie behoorlijk geregistreerd hierbij is vertoond en dadelijk terug gegeven te hebben over publiek maken voornemens te zijn heden uur en plaats voorschreven te veilen en indien daartoe termen zijn te verkopen ten overstaan van  den Heer Mr Anthonius Beckering Vrede Regter van het Canton Winsum wonende te Saaxumborg onder Baflo geadsisteerd met deszelfs Griffier den Heer Geuchien Bartelds Hopma wonende te Winsum, en ten bijwezen van Lubbert Derks Kuipers Koopman wonende te Houwerzijl in Kwaliteit als toeziend voogd over de gemelde minderjarigen allen hierbij gecompareerd, als:

Numero een Eene behuizinge en schuur, zijnde een Logement geteekend No 1 met de daarbij behorende grond doende jaarlijks op den eersten November tot huur tien gulden aan den Heer H Lage te Groningen staand en gelegen op de Zoutkamp Gemeente Ulrum Kanton Appingedam Provincie Groningen swettende ten Noorden aan de Erven Piccardt ten Oosten de weg ten Zuiden en ten Westen de Dijk.

Numero twee De vaste beklemming van ongeveer twee en een halve bunder land, doende jaarlijks op Midwinter aan den Kerk van Niekerk tot huur vijf en twintig gulden gelegen bij de Zoutkamp onder Niekerk  Canton Winsum Kwartier Appingedam Provincie Groningen swettende ten Noorden aan de Weg, ten Oosten Hans Meijer ten Zuiden dezelfde en ten Westen Harm Boerema.

Numero drie De vaste beklemming van een streep gronds of heemstede doende jaarlijks op den eersten Mei aan de Heer H Lage te Groningen tot huur tien gulden mede aan de Zoltkamp in de Gemeente Ulrum gelegen zwettende ten Noorden aan de weg, ten Oosten Pieter Boerema, ten Zuiden de Dijk en ten Westen aan het perceel numero een.

Tot verkoop waarvan de Comparanten hebben opgegeven de volgende Conditien welke nevens den Aanvang van dit procesverbaal aan de gegadigden zijn voorgelezen.

Artikel een. Voorschreven goederen worden verkocht zoo als dezelve zich op den dag van aanvaarding bevinden, ook zoo groot en klein goed en kwaad als in hun einden en zwetten zijn gelegen, zonder wegens minder maten, noch wegens den staat der behuizinge of voor misstelling van swetten aanspraakbaar te willen zijn; wijders alles met derzelver Carspel, gemeente, Rijks, Dijks, en alle andere lasten, servituten en swarigheden genoemd of ongenoemd, zigtbare of onzigtbare welke op het verkochte zijn of gelegd worden, speciaal voor zoo ver het perceel numero twee betreft met het bezwaar van de restitutie van het derde gedeelte wegens het herstel der in den jare achttien hondert vijf en twintig beschadigde Zeedijk, alles invoegen door verkoperen bezeten worden, zullende geene losse goederen hoe ook genaamd in den verkoop zijn begrepen dan alleen den losse breeden en tijlings in de bedsteden.

Artikel twee. De aanvaarding zal plaats moete hebben van het percel numero een op den eersten Mei naastkomende, en van de beide andere perceelen op den twaalfden maart dezes jaars evenwel zullen alle belastingen van welken aard, ook, daaronder begrepen den personeele belastingen, gerekend worden ten laste van de kooperen te zijn ingegaan met den eersten Januarij laatstleden.

Artikel drie. []

Hierna requireerden de Comparanten tot de veiling en verkoop overtegaan en na dat als toen diverse veilingen en opbiedingen hadden plaatsgehad is eindelijk van het perceel Numero een en Numero drie in massa hoogste bieder geweest en tot Koper verklaard voor den Sum van drie duizend drie hondert en vijftig gulden de Heer Hendrik Lage negotiant wonende te Groningen die zulks heeft aangenomen en na voorlezing hier ter plaatse getekend

[handtekening]

Van het perceel Numero twee is hoogste bieder geweest en tot Kooper verklaard voor de Sum van een duizend vijf hondert en negentig gulden Harm Jacobs Boerema landbouwer wonende te Niekerk die zulks heeft aangenomen en daarbij gedeclareerd dit bot mede namens derzelfs echtgenote Hillegien Jans Sikkens gedaan te hebben waarop hij na voorlezing hiet ter plaatse heeft getekend.

[handtekening]

Van al het welk dit pocesverbaal is opgemaakt en voorgelezen

Gedaan en gepasseerd op de plaats dag maand en jaar voorschreven in tegenwoordigheid van Freerk de Vries deurwaarder wonende te Obergum en Jan Tjipkes Koster veldwagter wonende te Ulrum, als getuigen ten dezen verzocht die dit nevens den Comparanten, den toeziende Voogd den Heer Vrederegter en Griffier met ons Notaris hebben ondertekend.

___________________________________________________________

Toeziend voogd:
Lubbert Derks Kuipers, koopman, ~ 04-05-1772 Ulrum, † 24-04-1845 Vliedorp, 73 jaar x 27-04-1800 Ulrum Anje Jans Voet, * Ulrum, † 21-11-1829 Houwerzijl, 54 jaar

ouders Lubbert: Derk Jacobs x 04-01-1767 Ulrum Zwaantje Geerts, van Wittewierum
ouders Anje: Jan Derks Voet x Elijsabeth Cornelis

Koper perceel II:
Harm Jakobs Boerema, landbouwer, * Niekerk, † 01-11-1831 Niekerk, 49 jaar x Hilje Jans Sikkens, * Houwerzijl, † 31-01-1879 Niekerk, 89 jaar

ouders Harm: Jakob Pieters Boerema x Anje Harms
ouders Hilje: Jan Roelfs Sikkens x Martje Pieters Rietema

Koper perceel I en III:
Hendrik (Lucas:) Lage, wijnhandelaar, ~ 01-09-1809 Groningen, Guldenstraat, † 22-08-1841 Groningen, 32 jaar, wonende Boteringestraat Letter K. no 194

Na zijn overlijden werd de wijnhandel voortgezet door zijn moeder en in 1859 door haar (schoon)kinderen.

Hendrik zal gezien de advertentie de bedoeling gehad hebben het Logement door te verkopen.
graf-40-1830-01-15-zoutkamp-lage

Hendrik Lage was geen onbekende in Zuurdijk. Zijn tante was Trijntje Cornelis Kocks, echtgenote van Jan Jacobs Bos, landbouwer Bosheuvel. Hendrik komt in 1827 en 1828 voor in de administratie van de Kerkvoogdij als schuldenaar. (GA: 343/77 financiele administratie 1773 – 1862):

1827 Ontvangs
[] 20 Maart Ontvangen van den Heer Lage 2 Jaar en 6 maanden Werkelijke schuld &schenen den 1 Januarij 1827 volgens blijk 21 – 35
1828 Ontvangst
[] D 25 Maart Ontvangen van den Heer Lage een Jaar Werkelijke Schuld &schenen den 1 Jannuarij 1828 8 – 47 ½

   

___________________________________________________________

Naar Familie Lage

___________________________________________________________

Hisgistekening 1832 Kadaster van het logement met grond
graf-40-zoutkamp-lage

Topografische kaart 1900;

zoutkamp-kaart-1900-topografie

___________________________________________________________

Arnold van Couten Piccardt:

Arnold van Couten/Koeten Piccardt, van  Slochteren, Commis de recherger, † 21-02-1816, Zoutkamp, donderdag, 51 jaar, huis No 2 x 23-02-1798 Slochteren Henrica Berendina Piccardt, van Slochteren, * Slochteren, † 17-04-1819 Groningen, 44 jaar

Aangevers overlijden Arnold: Tiete de Jong, 57 jaar, Ontvanger der Conovijen en Lisent., wonende Zoutkamp en A. de Graaf, 45 jaar, kastelein, wonende Zoutkamp
De dienstdoende officier van de burgerlijke stand was: Schout H.E. Noordhuis

___________________________________________________________

Kinderen Piccardt-Piccardt:

1. Hinderika Johanna Piccard, ~ 14-10-1798 Noordbroek, † voor 1813

DTB Noordbroek 1798: 14 Oct. gedoopt een Dochter van Arnold van Koeten Piccardt en Hindrika Berndina Piccardt geb. 7 Oct. en genoemd Hinderika Johanna 

2. Hendrik Occo/Okko Piccardt, student in de theologie, 23 jaar, * 06-11-1806 Zoutkamp, ~ 18-02-1807 Vierhuizen – Zoutkamp, † 18-03-1830 Groningen, 23 jaar

Ouders bij geboorte: A v C  Piccardt, in leven Commies Visiteur x Hinderica Berendina Piccardt
Ouders bij overlijden: Arnold van Coeten Piccardt in leven Commies Visiteur en van wijlen Hinderika Berendina Piccardt
Doodsoorzaak: op den achttienden dezer des morgens te zeven uren dood is opgehaald uit der Apoorten gracht nabij de brug.

3. Geessien/Geesje Piccardt, * 15-02-1810 Zoutkamp, ~ 31-05-1810 Hervormde te Vierhuizen en Zoutkamp x 21-02-1828 Haren Gerart Aantoon Boss, ~ 28-12-1803 Groningen, Nederduitse Hervormde Kerk

Ouders Geesje bij geboorte: A v C Piccardt x Henrica Berendine Piccardt
Bruidegom 24 bruid 17 jaar
Ouders bruidegom: Geert Harm Boss x Quirina Antonia Anna van Iddekinge
Ouders bruid: A. van C. Piccardt, commies visiteur x Henrica Berendina Piccardt, hebbende gewoond op de Zoutkamp gemeente Ulrum 
Hebbende de familieraad van de minderjarige Bruid toestemming tot het huwelijk gegeven, blijkens acte van den Vrederechter van het Canton Hoogezand den negentienden Januarij achttienhonderd Achtëntwintig 
Getuigen huwelijk: Pieter David Boss, 40 jaar, Commies, wonende op de Leek, halfbroeder van den Bruidegom; Roelf ter Borgh, 34 jaar, landbouwer, wonende Haren, zijnde de goed vriend van den Bruidegom; Hendrik Occo Piccardt, 21 jaar, zonder beroep, wonende Groningen, zijnde broeder van de Bruid en Roelf Koops, 60 jaar, landbouwer, wonende Haren, zijnde goed vriend van de Bruid

Bij Geesje is toegevoegd de tekst van een acte van de burgerlijke stand van de gemeente Hoogezand de dato 16-01-1837, nummer 6, waarin opgenomen is de tekst na te melden vonnis.

4. Henderika Johanna van Couten Piccardt, * 09-02-1813 Hoogezand, huis Lett D No 45, akte 17, † 15-06-1847 Oldekerk, 34 jaar x 25-02-1836 Groningen Pieter Wieringa Riewertszoon, predikant te Niekerk (WK), ~ 13-05-1810 Groningen, † 05-02-1864 Oldekerk, 53 jaar

ouders bij geboorte: Arnold van Couten Piccardt x Hinderika Willemina Piccardt
ouders bij huwelijk: Arnold van Couten Piccardt x Hindrike Berendina Piccardt 

ouders bij overlijden: Arnold van Coeten Piccardt x Henrica Bernadina Piccardt

Op de geboorte akte is aangetekend: Bij vonnis van de rechtbank van eersten aanleg zitting houdende te Groningen van den [] is bevolen dat de nevens staande geboorte zal worden veranderd in dezer voege: dat de tot de daarin [] de voornaam Henderica Willemina zullen worden veranderd in die van Hindrike Berendina []

Bruidegom 25 bruid 23 jaar
Ouders bruidegom: Rieuwert Wieringa, koopman x Anna Christina Meijer
Getuigen huwelijk: [] Geert Jan Wieringa, 28 jaar, koek- en banketbakker, bestaande als broeder tot den bruidegom in den tweeden graad, Mattheus Bonsema, 60 jaar, houtkooper, bestaande als neef tot den bruidegom in den vierden graad; Warner Bentum, 43 jaar, droogist, zijnde aangehuwde neef van den bruidegom en Harmannus Eekhoff Gerarduszoon, 39 jaar, zaakwaarnemer, bestaande aan de na te noemene bruidegom en bruid in geenen grade van maagschap en allen alhier woonachtig, verschenen Pieter Wieringa, jongman, 25 jaar, kandidaat voor den Heiligendienst [] Henderika Johanna Piccardt jonge dochter, 23 jaar, zonder beroep, geboren te Hoogezand,, wonende te Groningen, meerderjarige dochter van wijlen Arnold van Couten Piccardt in leven commies en van wijlen Hindrike Berendina Piccardt laatst woonachtig geweest te Groningen []
Pieter Wieringa hertrouwde op 21-10-1848 Groningen Annechien Heckman, * 24-07-1822 Groningen, † 20-06-1902 De Wilp, 79 jaar

In de geboorteakte van Henderika stond de naam van de moeder niet goed vermeld. Vader Arnold heeft dit blijkbaar niet gezien
Toen dochter Hendrika Johanna wilde gaan trouwen zal de ambtenaar van de burgerlijke stand hierop gewezen hebben
Dit zal de reden geweest zijn dat Hendrika Johanna en haar zuster Geesje zijn gaan  procederen

Het blijft overigens opvallend dat alle namen in alle eerdere en latere akten van elkaar verschillen.

De procedure:

In het Jaar eenduizend Achthonderd zes en dertig, den zestienden Januarij, heb ik Burgemeester, Officier van den burgerlijken Staat van de gemeente Hoogezand, kwartier en Provincie Groningen, ontvangen het navolgende Vonnis gewezen door de regtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Groningen:

In naam des Konings.

De rechtbank van eersten aanleg zitting houdende te Groningen, kwartier en provincie Groningen, Kamer kennis nemende over civiele zaken, heeft op onderstaand request het volgende vonnis gewezen

Request

Aan den Heer President van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Groningen

Geven eerbiedig te kennen

Juffer Henderika Johanna Piccardt, zonder beroep, wonende te Groningen en mejufrouw Geesje Piccardt, ehevrouw van en geadsisteerd met de Heer Gerhard Antoon Boss, drogist, wonende te Noordbroek, enig overgebleven van de drie kinderen van wijlen den Heer Arnold van Couten Piccardt en Mevrouw Hendrike Berendina Piccardt in leven echtelieden.

dat in de geboorte-acte van eerstgemelde te vinden in het register der acten van geborenen in de gemeente Hoogezand, haarliedes moeder genaamd word Henderika Willemina Piccardt blijkens hierbij overlegd extract uit dat register Sub A.

dat de voornamen van de moeder van de requaestranten niet zijn geweest Hendedrika Willemina maar Hindrike Berendina, welke laatste voornamen haar bij de doop gegeven zijn, zoo als blijkt uit het hierbij overgelegd extract uit het doopprotocol; van de Hervormde gemeente Slochteren sub B.

dat zij ook nimmer onder de naam van Hendedrika Willemina, maar altijd onder dien van Hinderika Berendina, welke in den grond met dien van Hinderike Berendina overeenkomt is bekend geweest zoo als constateert uit het hierbij mede overlegd extract uit het register van overledenen in de gemeente Groningen, waarbij geattesteerd wordt dat zij op den zestienden April achttienhonderd negentien is overleden Sub c.

dat al zoo blijkt dat in de opgemelde geboorteacte van de eerstgemelde remonstrante een fout is.

dat de eerstgemelde remonstrante nu eenigen tijd geleden, reeds een request aan U.H.G. heeft gepresenteerd ten einde verbetering van gemelde fout in de geboorteacte te verlangen.

dat de rechtbank als toen gezien hebbende een acte van Scheiding van der remonstranten ouderlijke boedel welke de eerstgemelde remonstrante destijds daarbij had overlegd ten einde te doen geblijken onder welken naam de overledene bij dier remonstrante broeder en zuster was bekend geweest, in het verzoek van die remonstrante  heeft gedissiculteerd, uit overweging dat er volgens gezegde acte zelfs een broeder en zuster van die remonstrante van de zelfde moeder bestonden en alzo geintereseerde partijen en dat die geinteresseerde partijen hadden behooren te worden geroepen.

dat de eerstgenoemde remonstrante zich diens volgens nu tot de geinteresseerde heeft moeten wenden, daar de wet geen ander middel opgeeft.

dat de broeder van de remonstrante reeds op de achttienden maart achttienhonderd dertig is overleden, zoo als blijkt uit het hierbij overgelegd extract uit het register van overledenen in de gemeente Groningen Sub D, waarin de naam van hunne moeder al wederom als Hinderika Berendina voorkomt

weshalven de beide remonstanten nu alleen geinteresseerde partijen zijnde, zoo om aan de intentie van de rechtbank te voldoen als dewijl zij een beide even veel belang in stellen  en even zeer wensen, dat de geboorte-acte van de eerstgemelde remonstrante werd verbeterd zich als nu gezamenlijk op grond van artikel negen en negentig van het burgerlijk wetboek vergeleken met artikelen achthonderd vijf en vijftig en volgende van het wetboek van burgerlijke regtsordening wenden tot U H E G. met subucis verzoek.

Dat het de rechtbank behagen te gelasten dat de geboorteacte van eerstgenoemde remonstrante zal worden verbeterd en dat de thans daarin gevonden wordende voornamen Henderika Wilhelmina zullen worden veranderd in die van Hendrike Berendina en dat het in dezen te vellen vonnis zal worden overgeschreven in de registers van de burgerlijken Stand der gemeente Hoogezand, door de Officier van den burgerlijken Stand aldaar, zodra hetzelve hen zal zijn ter hand gesteld, dat daarvan melding zal worden gemaakt op den kant der verbeterde geboorte-acte en die acte vervolgens niet dan met gelaste verbeteringen zal worden afgegeven.

(geteekend) Mr L.J. ten Berge, Procureur

Ordonnantie van den Fungerende President
Wordt gesteld in handen van den Heer Officier ten fine van conclusies en zal daarna door ons in dezen worden rapport gedaan.
Groningen den zestienden december Achttienhonderd vijf en dertig getekend
G.W. Eekhout fungerend President

Conclusie van den Officier

De Officier van Justitie concludeert ten einde de rechtbank beveelt de ten dezen verzotte rectificatie
Groningen den achttienden december achttienhonderd vijfendertig
(Geteekend) J Gockinga

Vonnis

De regtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Groningen Kamer kennis nemende over civiele zaken.

Gezien het request van mejuffer Hendrika Johanna Piccardt, zonder beroep, wonende te Groningen en mejuffrouw Geesje Piccardt, ehevrouw van en geassisteerd met den Heer Gerhard Anton Boss, drogist, wonende te Noordbroek, verzoekende dat het de regtbank behage te gelasten dat de geboorte-acte van de eerstgemelde requestrante zal worden verbeterd en dat de thans daarin gevonden wordende voornamen Henderika Willemina zullen worden veranderd in die van Hindrike Berendina en dat het in dezen te vellen vonnis zal worden overgeschreven in de registers van den burgerlijken Stand der gemeente Hoogezand door den Officier van den burgerlijken Stand aldaar, zoodra hetzelve hem zal zijn ter hand gesteld,

dat daarvan melding zal worden gemaakt op den kant der verbeterde geboorte-acte en die acte vervolgens niet dan met de gelaste verbeteringen zal worden afgegeven.

Gezien de Stukken bij het request Sub A. B. C en D overgelegd, af gegeven door de respective Officieren van den burgerlijke Stand in de gemeenten Groningen, Hoogezand en Slogteren.

Gezien de ordonnantie van den Fungerenden President Mr G.W. Eekhout van den zestienden december achttienhonderd vijf en dertig

Gezien de conclusie van den Officier van den achttienden dier maand.

Gehoord het rapport van den Fungerenden President voornoemd

Gezien artikel achthonderd zeven en vijftig van het wetboek van Burgerlijke regtsvordering.

Gelast de regtbank de rectificatie van de geboorte acte van de eerstgemelde requestrante in dezer voege, dat de thans daarin gevonden wordende voornamen Henderika Wilhelmina welke in die acte voorkomen als de voornamen van hare moeder zullen worden veranderd in die van Hindrike Berendina.

Voorts dat dit vonnis zal worden ingeschreven op de registers van den burgerlijken Stand in de gemeente Hoogezand, en dat melding van hetzelve vonnis zal worden gemaakt, op de kant van de veranderde acte, welke acte niet dan met de ten dezen geordonneerde verandering zal worden afgegeven op Straffe van alle Schaden en interessen ten laste van den beambten die dezelve uitgeleverd moet hebben.

Gedaan in de regtbank op gemelden drieentwintigsten december Achttienhonderd vijf en dertig bij de Heeren Mr G W Eekhout fungerend President, R de Rhoer Ottens en G W H Baron van Imhoff, Regters.

(Geteekend) G.W. Eekhout fungerend President, J Buiring Commies griffier

Ten teken van echtheid is dit vonnis geteekend door den fungerenden President en Commies griffier van de regtbank voornoemd.

Voor expeditie afgegeven

(get) L. Offerhaus griffier

[]

___________________________________________________________

Memorie van Successie okt – dec – 1819

Memorie van Aangifte der nalatenschap van Hinderica Berendina Piccardt

Wij ondergeteekende Arend Jans Bos van beroep Landbouwer woonachtig te Glimmen onder de gemeente Haren Provincie Groningen, als aangestelde Voogd, en administrator der Kinderen, en nalatenschap van de overledenen Kiezende Domicilie ten dezen ten Sterfhuize alhier in de Hadderinne Straat Lett V No 25

Verklaren dat Hinderica Berendina Piccardt Wede wijlen den Heer Arnold van Koeten Piccardt, in leven Commis bij de Convoij en Licenten op den, 17 April 1819 in de Haderinne Straat in de behuizing bovengenoemd is overleden en aldaar laatstlijk is gedomicilieerd geweest

Dat Erfgenamen na de Wet zijn Hindrik, Gezina, Hinderica Piccardt
Kinderen van de overledene met wijlen Arnold v. Koeten Piccardt in echte verwekt en minderjarig.

De vaste goederen bestaan in

1. Een behuizing op de Zoltkamp get No 10

[]

___________________________________________________________

Terug naar Graf 40 Antje Ates de Graaf
Terug naar Graven Kerkhof