1808 De door Roelf Eijes op de Harddraverij gewonnen Gouden Tabaks Doos

___________________________________________________________

Met het paard van Veenkamp uit Jengum behaalde R. Schattenberg de 2e prijs: gouden sporen.

___________________________________________________________


Uitsnede kaart 1652 Egbert Haubois. Aan de Kleisloodt, later Bedumerdiep, is de bebouwing te zien. Ook in die tijd zal er sprake zijn geweest van een herberg.
    
De Ebbingepoort | kadastrale tekening 1829, waarop in geel is aangegeven de Herberg De Groene Weide.
In 1808 was eigenaar Ruurdt Schattenberg.
In 1829 was eigenaar Jacob Wiersema.


Situatie 1875
De Herberg De Groene Weide is gelegen aan de Nieuwe Ebbingstraat, thans nummer 149. Het oude complex is afgebroken. een nieuw pand werd gebouwd, waarin thans gevestigd is Eetcafe De Groene Weyde.
De renbaan aan de Korreweg is zichtbaar.
Voor De Groene Weyde was vroeger het busstation van de Marne Dienst uit Zoutkmap. Later werd dit busstation verplaatst naar de Bedumerweg.

___________________________________________________________

Hier staat dat het paard van den Huisman Roef Eyes te Suurdyk, bereden door de pikeur Pieter Luurts de Gouden Doos heeft gewonnen.
De tweede prijs, de goudene Spooren, ging naar het paard van den Heer Veenekamp te Jengum, bereden door Ruurt Schattenberg, kastelein in de Groene Weide, buiten de Ebbinge Poort.

___________________________________________________________

   

Een paar deskundigen hebben de doos onderzocht en kwamen tot het volgende:

  • De doos is niet gaaf
  • Het deksel is zonder blauw email
  • Het email aan de zijkant van de deksel is gerepareerd; het heeft een andere kleur dan het email van de doos
  • De doos is niet in de oude staat te herstellen, omdat de mogelijkheid bestaat, dat de deksel kapot is
  • De doos is misschien gerepareerd door er een L op te zetten
  • De letter L is gevormd door briljanten
  • Het is een mooie doos en de maker is onbekend; de 3 keurmerken zijn niet erf duidelijk
  • De doos heeft enkelvoor de regio geschiedkundige waarde

De doos is jarenlang in de familie gebleven. Om hun moverende reden hebben de Erven van de laatste bezitter, Djurre Siccama, de doos overgedaan aan een Amerikaanse verzamelaar van snuifdozen.

___________________________________________________________

In 1792 wordt in de uit het Hoogduitsch vertaalde “Brieven over de Vereenigde Nederlanden“, geschreven door J. Grubner, luitenant in dienst van de Republiek, Eerste Stuk, uitgegeven te Haarlem, bij A. KLoosjes, Pz, MDCCXCII. het hardraven met paarden beschreven. Ook maakt de schrijver gewag van verzakkingen van gouden en zilveren zwepen en porseleinkasten.
___________________________________________________________

1808 Lijst der Paarden. Pikeurs en Eigenaren
Terug naar Kerk Graf 4 Roelf Eijes 
Terug naar Grafstenen Kerk