1956 interview Harm Reitsma en Grietje Schaap

___________________________________________________________

Harm
(Sippes) Reitsma, * 07-04-1867 Leens, des morgens 8 uur, † 01-05-1960 Leens, 93 jaar x 30-04-1891 Leens, Grietje (Adolfs) Schaap, * 23-05-1869 Warfhuizen , † 30-04-1958  Leens, 88 jaar

Harm en Grietje hebben gewoond: Hoofdweg 15
Ouders Harm: Sippe Reitsma x Rena Warendorp Oostendorp
Aangevers en getuigen geboorte Harm: vader Sippe Reitsma, 30 jaar, timmerman, wonende Leens; Egge Wiersum, 26 jaar, timmerman, wonende Leens; Berend Alberts, 45 jaar, veldwachter, wonende Wehe
Aangever overlijden Harm: Pieter Hoeksema, 58 jaar, landarbeider, wonende Leens
Ouders Grietje: Adolf Schaap en Janna Pruis, dagloners, wonende Warfhuizen A032 A033
Getuigen huwelijk: Koene Bolt, 38 jaar, voerman, wonende Leens; Foppe Jan Bakker, 58 jaar, gemeentebode, wonende Wehe; Luitje Koiter, 41 jaar, koopman, wonende Wehe; Rutgert de Boer, 28 jaar, veldwachter, wonende Wehe

___________________________________________________________

Kinderen echtpaar Harm Reitsma Grietje Schaap

(Schoon)ouders Adolf Schaap en Janna Pruis

Het echtpaar H. Reitsma G. Schaap was in 1956 65 jaar getrouwd. Zij woonden toen in Leens en daarvoor op Zuurdijk in het huis aan de Hoofdweg 15, nu bewoond door Annette Broekhuizen.

___________________________________________________________

NvhN 28-04-1956
HET BEGON MET EEN BIJL
Echtpaar H. Reitsma-Schaap te Leens 65 jaar getrouwd
.

Maandag aanstaande wordt in een huis aan de voet van de prachtige, oude kerk in Leens een bijzonder feest gevierd. Het echtpaar H. Reitsma en G. Reitsma-Schaap, “het vrolijkste echtpaar van de gemeente”, zoals iemand de beide mensen noemde, is dan 65 jaar getrouwd.

Of de Reitsma’s echt het vrolijkste echtpaar zijn hebben we natuurlijk niet kunnen nagaan, maar op bezoek in de kamer aan het Oude Kerkhof Noordzijde, hebben we niet getwijfeld. De ogen van beide echtelieden schitterden en de kwinkslagen vlogen heen en weer, ook al doen de oren van het bruidje het niet meer zo best als vroeger. De geest is nog opperbest, wat al een prestatie op zichzelf is als je als de heer Reitsma 89 jaar bent of bijna 87 jaar als zijn vrouw. De humor, die nog nooit afwezig is geweest, zal daar wel voor hebben gezorgd. “We hadden een vrolijke huishouding” verzekerde mevrouw Reitsma ons. De tien nog levende kinderen hebben een prettige jeugd meegekregen. De heer Reitsma, geboren in Leens, was timmerman en dank zij dat vak maakte hij kennis met zijn vrouw. Hij werkte op een boerderij, waar de toen nog jeugdige Grietje in dienst was. Het begon allemaal met een bijl, maar hoe het precies ging mogen we van de oude dame niet vertellen. Wèl is bekend, dat Grietje de bijl van Harm gebruikte zonder vragen en dat ze daarvoor loon moest betalen, dat blijkbaar wederzijds in goede aarde viel.

Er kwam heel wat kijken

Eenmaal getrouwd woonden ze een jaar in Leens en daarna 58 jaar in Zuurdijk, aldoor in hetzelfde huis.   Een jaar of zes geleden werd mevrouw Reitsma echter ziek en voor de goede verzorging ging ze naar haar schoondochter in Leens. De dokter vertelde me, dat ik niet naar Zuurdijk terug mocht, omdat ik de huishouding niet langer kon doen. Zo zijn we hier gebleven, vertelt ze opgewekt. Een paar maanden later vierden ze hun zestigjarige bruiloft. Het bruidje mocht maar tot tien uur opblijven van de dokter en nog verontwaardigd vertelde ze ons, dat ze haar echt om tien uur er tussen uit hadden gehaald en naar bed gebracht. “t Is eigenlijk een hele lange ruk”, zegt de heer Reitsma en met zijn pretogen kijkt hij zijn vrouw aan. Er zijn blijkbaar veel prettige herinneringen, maar een aaneenschakeling van plezier was het leven natuurlijk niet. “U begrijpt, met tien kinderen komt er heel wat kijken”, zegt de baas en dus werd er hard gewerkt. Overdag was hij timmerman, ‘s avonds gaf hij tekenles. Dat vak had hij in de stad geleerd, waar hij ‘s maandags heen liep in vier uur en ‘s zaterdags met de diligence vandaan kwam.

Van harte meeleven

Beiden vinden ze, dat de mensen anders geworden zijn, ontevredener. “In het begin verdiende ik de kost en f 25.,- per jaar, maar nu? Hoe meer ze krijgen, hoe meer ze willen”, is het oordeel van mevrouw Reitsma en haar man voegt er aan toe: “Na iedere loonronde worden de mensen ontevredener.” Overigens weten ze de huidige tijd best te waarderen en met de tien kinderen, 33 kleinkinderen en 34 achterkleinkinderen, die ze best kennen allemaal, leven ze van harte mee. De baas maakt een ommetje als het mooi weer is en de vrouw breit met plezier …… en mooi. Het leven heeft nog lang niet afgedaan.

___________________________________________________________

Harm Reitsma was niet alleen timmerman/aannemer maar ook architect. Er is een advertentie waarin hij zich aanbiedt als ‘architect te Zuurdijk’, jammer genoeg niet in ons bezit. We zijn nog op zoek naar die advertentie.

Hij ontwierp in de stijl van de Amsterdamse School.

___________________________________________________________

  11-08-1929 NvhN aanbesteding woning te Ulrum

___________________________________________________________

De gereformeerde pastorie in Leens is van zijn hand.

  

Pastorie 1930


Pastorie 1960

___________________________________________________________

   
10-07-1933 NvhN aanbesteding bakkerij Ozinga

___________________________________________________________

  Het echtpaar Reitsma met zoon Adolf   

___________________________________________________________

Naar Marinus Wierenga en Janna Anetta Reitsma