Stiltemoment in de kerk van Zuurdijk

  28 april           psalm 72
  26 mei            psalm 73
  30 juni            psalm 74
  28 juli             psalm 75
  25 augustus  psalm 76
  29 september  psalm 77