Graf 58 Hannes Hiddes Rytema (1800)

In bewerking

Graf 57 grootvader moederszijde Klaas Ebels (1808)
Graf 59 stiefvader Eise Wiersema (1803)
Graf 60 halfbroer Harm Wiersma Riettema (1809)


Hannes Hiddes Rytema, ~ 25-04-1791 Zuurdijk, † 16-11-1800 Zuurdijk. boerderij Kooyenburg

Hannes overleed in zijn 10e jaar aan de “kinderziekte”, de pokken

Ouders: Hidde Hansen x Grietje Klaasens, landbouwers op Nieuw Ewer en Kooyenburg.

“Noabers” hadden op grond van de reglementen van de Kluft hulp moeten bieden bij de begrafenis, ook bij besmettelijke ziekten.
De in aanmerking komende buren waren de bewoners van ‘t Gansehuis (huurders?) , Hayemaheerd (Roelf Eijes), ‘t Huis Ewer (Jan Hendriks Zijlma), Gaykingaheerd (aangetrouwde oom Pieter Jeltes Abbring), bewoners van de huisjes op de wierde Ewer.
Er was dus iets anders aan de hand.
Roelf Eijes als Kerkvoogd en Grietje Klaasen hadden een hoogoplopend conflict over de “grafsteden” behorende bij de boerderijen “Nieuw Ewer” en “Kooyenburg”.
Roelf Eijes was de mening toegedaan dat nu hij in 1800 eigenaar was geworden van de boerderij “Nieuw Ewer” de “grafsteden” behorende tot die boerderij aan hem waren toegevallen.
De boerderij Kooyenpurg en Nieuw Ewer zijn gelegen aan het Vlakkerijt, nabij aan het kanaal van Leenstertillen naar Houwerzijl, had volgens hem geen recht op grafsteden op het kerkhof van Zuurdijk, maar wel in het Kerspel Vliedorp.
Grietje Klaasens ontkende dit en had bewijzen dat de voorouders van haar echtgenoot Hidde Hansen altijd werden begraven op het kerkhof  van Zuurdijk. Uiteindelijk werd het conflict middels een vaststellingsovereenkomst van 17-01-1801 beslecht.
Roelf Eijes deed afstand en Grietje Klaasens “kreeg“, tegen betaling van 1 Car. gulden aan de armen te Zuurdijk en kosten, het recht tot begraven.

Bij het overlijden van Hannes waren de buren blijkbaar solidair met Roelf Eijes.
Het conflict is in de tekst van de grafsteen van Hannes zichtbaar gemaakt!

Kerkboeken:
1791: Den 25 April Hannes Hiddes Soon van Hidde Hanssen en Grietje Klaassen
1800: Desemb 15 van Eijsse Wijrsem ontfangen voor het gebruik van het Armlaken 03 00 0HANNES HlDDES RYTEMA
zoontje van HlDDE HANSEN RYTEMA
En GRIETJE KLASEN, woonagtig in de
Flakkerijt. Overleden den 16 Novemb: 1800
an de gevolgen van de kinderziekte
in het 16e jaar zijns ouderdoms
En is alhier ter plaats
Door eigen Bestelling zonder
medehulp der Nabuiren
Terneder geset

T is waar het Zijn al harde slaagen
Te miszen zulk een Liefdepand
Maar achtghet van Gods welbehagen
Hij had het maakzel in Zijn hand.Bijzonderheden: liggende steen. Tekst niet helemaal goed leesbaar. 16e jaar kan ook 10e jaar zijn.
Tekening: midden een medaillon met vier dragers met een lijkkist.
Opmerking: Op het kerkhof van Den Andel was ooit aanwezig de grafsteen van Antie Rentens Vos, † 26-01-1784
De tekst op deze grafsteen was vergelijkbaar: ‘T IS WAAR, HET ZYN WEL HARDE SLAGEN / TE MISZEN SO EEN LIEFDEPANT / MAAR ZIET HET WAS GODS WELBEHAGEN / DIE HAD HET MAAKZEL IN ZYN HAND
(Groninger Gedenkwaardigheden A. Pathuis 1977 no.  595)


Naar verkoop Nieuw Ewer en Proces Grafsteden
Ouders Hannes Hiddes

Terug naar Graven Kerkhof