Rij 7 Graf 21 Trijntje Jans Boer 1848

in bewerking

___________________________________________________________

Rij 7 Graf 20 zoon Jakob Jans Bos 1849 
Rij 7 Graf 23 echtgenoot Jan Jakobs Bos 1871
Rij 7 Graf 24 kleinzoon Jan Jacobs Bos 1872
Rij 7 Graf ? levenloos kind – (Jans) Bos, 1844
A098 A099 zoon Jan Bos A098 x Jantje Tebbens 

___________________________________________________________

Trijntje Jans Boer, * 16-07-1818 Warfhuizen, boerderij Barnegaten, † 26-01-1848 Zuurdijk, 29 jaar, boerderij Bosheuvel x 23-07-1841 Leens Jan Jacobs Bos, landbouwer Bosheuvel, * 06-07-1803 Ulrum, ~ 19-07-1803 Ulrum, Almaheerd te Ulrum, † 27-12-1871 Zuurdijk, 68 jaar, boerderij Bosheuvel

Getuigen geboorteaangifte Trijntje: Andries Berents Smit, 49 jaar, dagloner, wonende Warfhuizen en Eilke Freerks van Kolken, 32 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen
Aangevers overlijden Trijntje: Klaas Jans Beukema, 46 jaar, landbouwer, nabure en Gerrit Lammerts Jolma, 42 jaar, dagloner, wonende Zuuridjk, nabure

Bruidegom 38 bruid 23 jaar 
Getuigen huwelijk: Sijger Jeltes Bulthuis, 48 jaar, zonde beroep; Eeldert Berend van Julsingha, 33 jaar, broodbakker, Jacob Harms Waterbolk, 25 jaar, plaatselijk ontvanger der gemeente en Garmt Luitjes Elema, 30 jaar, ijzersmid, alle vier getuigen te Wehe woonachtig en aan de gehuwden niet geparenteerd
De ouders van de bruid waren aanwezig bij de ondertekening van de huwelijksakte
Ouders bruid: Jan Bakker Jurjens Boer, landbouwer, boerderij Barnegaten, x Anje Harms Zijlma
Ouders bruidegom: Jacob Bos x Hiske Meinderts Bentema
Aangevers overlijden Jan Jakobs Bos: Eise Clason, 41 jaar, aannemer, wonende Zuurdijk en Jannes Lap, 27 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk

Kerkboek 1848: Mei 7 van J Bos voor gebruik van Zwart Laken 2,50

___________________________________________________________

Kinderen Bos-Boer:
1. Jakob Jans Bos, graf 20

2. Jan (Jans) Bos, * 01-11-1845 Zuurdijk x 17-05-1871 Ulrum Jantje (Hendericus) Tebbens, * Niekerk, boerderij Oldeheem | A98 A99

Getuigen geboorteaangifte Jan: Klaas Jans Beukema, 43 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Rijpke Dijkstra, 52 jaar, veldwachter, wonende Wehe 

___________________________________________________________

Ouders Trijntje Jans Boer:

Jan Bakker Jurjens Boer, landbouwer Barnegaten,  x 17-03-1815 Leens Anje Harms Zijlma, † 23-08-1872 Warfhuizen, 79 jaar

bruidegom 29 bruid 21 jaar
Getuigen huwelijk: Louwe Meinderts Bentema, 42 jaar, landbouwer (Bosheuvel), wonende Zuurdijk, volle oom bruid; Louwe Jurjens Boer, 26 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen, volle broeder bruidegom; Pieter Jacobs Medendorp, 55 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen, stedevader bruidegom en Jan Remges Wierenga, 29 jaar, landbouwersknegt, wonende Zuurdijk
Ouders bruidegom: Jurjen Jans, landbouwer Barnegaten, † 23-06-1798 Warfhuizen x Vokeltje Jacobs, † 15-05-1814 Warfhuizen, Barnegaten
Ouders bruid: Trijntje Meinderts Bentema (graf 35) x I Harm Roelfs, landbouwer (graf 35) x II Jan Hendriks Zijlma (graf 35)

___________________________________________________________
in het boek:

Geloof 
Hoop 
en 
Liefde

in de sokkel:
Ter 

gedachtenis van 

TRYNTJE JANS BOER 

geboren te 

Warfhuijzen den 18
July 181-, overleden te Zuurdijk 

den 6 January 184[8] echtg
note van Jan J. Bos
en nalatende drie
kinderen

onder:
Keerde hare ziel tot God
Leg ik haar ligchaam in het graf; 

Hare liefde nogtans [bleef] ons achter

Bijzonderheden: tijdens de winter van 1996/1997 nog meer gescheurd. 
In 1997 gerestaureerd. Liggende steen.
Tekening: boven een treurboom. Twee menselijke gestalten, de rechter leunend op een open geslagen boek. De linker houdt met twee handen een omgekeerde flambouw vast.
___________________________________________________________

Terug naar Rij 7
Terug naar Graven Kerkhof