CONTACT

___________________________________________________________

Contact Kerk
Annette Broekhuizen, voorzitter plaatselijke commissie SOGK, 0595 571913
a.broekhuizen@zuurdiek.nl

Sleutel Kerk
Marinus Wieringa, Hoofdweg 51, 0595 402482

___________________________________________________________

Contact Stichting Begraven op Sutherdicke
Schelto de Waard, secretaris, 06 81629628
sch.waard@zuurdiek.nl

___________________________________________________________

Stichting tot Instandhouding van de Begraafplaats te Zuurdijk is eigenaar van de begraafplaats
Voor gegevens voor het kopen van een graf, het plaatsen van een grafzerk of urn:
Adrienne Woltersom-van Dijk 06-22931910

___________________________________________________________

Contact Molen de Zwaluw
Jan Gramsbergen, 1e molenaar, 0595 572155 of 0623851042
jangramsbergen@ziggo.nl

___________________________________________________________

Contact Dorpsbos
Bob Jonge Poerink, projectleider, 0595 571170
bob.jongepoerink@jpma.nl

___________________________________________________________

Contact Vereniging Dorpsbelangen Zuurdijk
dbzuurdijk@gmail.com