Graf 40 Antje Arends Torringa-de Graaf


___________________________________________________________

Graf 41: echtgenoot Henderikus Warendorp Jannes Torringa
A145: stiefzoon Roelf Eijes Torringa sr
B001 B002: zoon Jannes Luitje Torringa en schoondochter Trientje Torringa-Tebbens

___________________________________________________________

Antje Arends de Graaf, naaister, * 22-04-1814 Zoutkamp, huis No 1, †  27-01-1843 Zuurdijk, Stoepemaheerd, 28 jaar, in het kraambed gestorven

x 28-10-1839, Leens Henricus Warendorp Jannes Torringa, landbouwer Stoepemaheerd, ~ 02-11-1784, dinsdag, Zuurdijk, † dinsdag 02-11-1847 Zuurdijk, 62 jaar, weduwnaar van Kunna van Kammen

Bruidegom 54 bruid 25 jaar

In de huwelijksakte staat: Verklarende voorts Bruidegom en Bruid benevens nagenoemde getuigen onder Eede wel te weten dat de vader van de Bruid welke in de hierbij overlegde stukken onder een verschillende naam voorkomt, en wel in de geboorte acte des Bruids onder de naam van Arend de Graaf, en in de overlijdens acte, hem betreffende ten name van Ate Feddes de Graaf, echter een en dezelves persoon is, en behoort te zijn, zooals in voorzeide geboorte acte is omschreven

Getuigen huwelijk: Meester Hendrik van Bolhuis, oud 50 jaar, Notaris en Procureur, wonende op den Huize Verhildersum; Luitje Jannes Torringa, 53 jaar, landbouwer, Broeder van de comparant, Bruidegom, mede te Leens woonachtig; Johannes Bruno Bruins, 47 jaar, medeacinae doctor, wonende Ulrum, aangehuwd broeder van de comparante Bruid en Theodorus Fredericus Uilkens, 27 jaar, Predikant bij de Hervormde Gemeente te Wehe en Zuurdijk, wonende Wehe; zijnde de eerste en laatstgenoemde getuige aan de gehuwden niet geparenteerd

Ouders Antje: Arend de Graaf, kastelein, herbergier x Jantje Sijmons 

Getuigen geboorteaangifte Antje: Pieter Hoogland, 28 jaar, broodbakker, wonende Zoutkamp en Levi Hartog van Geuns, 29 jaar, slagter, wonende Zoutkamp

Aangevers overlijden Antje: Rijpke Jans Beukema, 62 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, als nabure en Enne Jans Huizing, 39 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, als nabure

graf-40-antje-a-de-graaf-kopieTer gedachtenis van

ANTJE A. de GRAAF 

geboren den 7 Augustus 1814
 

overleden den 26 Februarij 1843 


TWEEDE ECHTGENOOTE VAN 

HENRlEKUS J. TORRINGA
----

Bijzonderheden: onderste regel niet meer leesbaar.
Verweerd, gescheurd. 
Liggende steen
Tekening: Vlinders. Daarboven een stralenkrans.
Onder een treurboom. 
Links onder een schedel met een bonk. Midden een zuil met een 
krans om de toren.

Grafsteenhouwer: J.K. Pieters

Kinderen Torringa-de Graaf:

  1. Jannes Luitjens (Henderikus) Torringa, landbouwer Stoepemaheerd, * 06-12-1839 Zuurdijk, † 02-09-1914 Leens, 74 jaar x 05-03-1861 Leens, Trientje (Adams) Tebbens, * 22-02-1840 Ulrum, † 23-03-1936 Leens, jaar 96 jaar

Bruidegom 21 bruid 21 jaar
Getuigen huwelijk: Klaas Jans Beukema, 59 jaar, rentenier, Jan Doorenbos, 40 jaar, medicinae Doctor, Hendrik [], 38 jaar, kastelein en Berend Alberts, 39 jaar, veldwachter, alle getuigen te Wehe woonachtig
Ouders Trientje: Adam Tebbens, landbouwer x Geertruida Jans Loots
aangevers overlijden Jannes: Enne Elema, 42 jaar, candidaat-notaris, wonende Leens en Henderikus Stoit, 26 jaar, houthandelaar, wonende Leens
Getuigen geboorteaangifte Jannes: Enne Jans Huizing, 36 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Klaas Jans Beukema, 37 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk

  1. Henderikus Hendericus Torrenga, * 17-06-1841 Zuurdijk, † 07-10-1841 Zuurdijk, 3 maanden 3 weken; geen grafsteen

getuigen geboorteaangifte: Rijpke Jans Beukema, 60 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Meester Hendrik van Bolhuis, 54 jaar, Notaris en Procureur, wonende Leens
Aangevers overlijden: Enne Jans Huizing, 37 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, als nabure en Klaas Jans Beukema, 39 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, als nabure 

  1. Henderikus Hendericus Torrenga, * 17-01-1843 Zuurdijk, † 08-02-1843 Zuurdjk, 3 maanden 1 dag; geen grafsteen

Getuigen geboorteaangifte: Rijpke Jans Beukema, 62 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Enne Jans Huizing, 39 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk 
Aangevers overlijden: Rijpke Jans Beukema, 62 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, als nabure  en Enne Jans Huizing, 39 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, als nabure 

 

___________________________________________________________

Ouders Antje de Graaf

Logement Tonnis Siwerts en Arend Feddes De Graaf te Zoutkamp

Terug naar Graven kerkhof