Menu +

B001 B002 Jannes Luitje Torringa Trientje Tebbens

langdurig in bewerking

______________________________________________________________

A145 A146: halfbroer Roelf Eijes Torringa schoonzuster Annetta Geuchiena Zijlma
Kerkhof Graf 39 : grootouders Jannes Luitjes Torringa en Henderika Warendorp
Kerkhof Graf 41: vader Hendericus Jannes Warendorp Torringa; Kerkhof Graf 40: moeder Antje Arends Torringa-de Graaf

Familie Torringa 4e Generatie

______________________________________________________________

Jannes Luitjes (Henderikus) Torringa, landbouwer Stoepemaheerd, * 06-12-1839 Zuurdijk, Stoepemaheerd, des voormiddags 10 uur, † 02-09-1914 Leens, 74 jaar x  05-03-1861 Leens Trientje (Adams) Tebbens, * 22-02-1840 Ulrum, † 23-03-1936 Leens, 96 jaar

Bruidegom 21 bruid 21 jaar | bruid wonende Leens
Bruidegom meerderjarig verklaard bij brieven van den Hoogen Raad van 10-02-1860, goed gekeurd bij Koningsbesluit van 22-02-1860 nr 95
Getuigen huwelijk: Klaas Jans Beukema, 59 jaar, rentenier, Jan Doornbos, 40 jaar, medicinae Doctor, Hendrik Trox, 38 jaar, kastelein en Berend Alberts, 39 jaar, veldwachter, alle 4 getuigen te Wehe woonachtig
Ouders bruidegom: Henderikus Warendorp Jannes Torrenga x Antje Arends de Graaf

Ouders bruid: Adam Tebbens, landbouwer x Geertruida Jans Loots, landbouwersche
Getuigen geboorteaangifte Jannes: Enne Jans Huizing, 36 jaar, landbouwer (Huizingheem), wonende Zuurdijk en Klaas Jans Beukema, 37 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden Jannes: Enne Elama, 42 jaar, kandidaat-notaris, wonende Leens en Henderikus Stoit, 26 jaar houthandelaar, wonende Leens
Aangever overlijden Trientje: Ties Dijkstra, 68 jaar, daglooner, wonende Leens
Getuigen geboorteaangifte: Engbert Jacob Rijtma, 51 jaar, landbouwer, wonende Ulrum en Benedictus Johannes DuBois, 32 jaar, schoenmaker, wonende Ulrum 

______________________________________________________________

Terug naar Vak B  
Terug naar huidige indeling