C011 C012 Gerrit Balkema Pieterke Veldsema

Grafsteen: geen

Gerrit (Borgerts) Balkema, arbeider, * 22-10-1824 Niekerk (Oldekerk), † 18-02-1905 Zuurdijk, 80 jaar

Aangever overlijden Gerrit:
Gelte Bos, 46 jaar, smid, wonende te Zuurdijk en Michiel Modderman, 24 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk
Ouders Gerrit: Borgert Gerrits Balkema x Hendrikje Jans

x I 05-06-1847 Ezinge Pieterke (Willems) Dorpstra, arbeidster, * 04-12-1822 Noordhorn, † 17-06-1865 Noordhorn, 42 jaar

Bruidegom 22 en bruid 24 jaar
Ouders Willem Bartelts Dorpstra, dagloner x Martje Rochterts (Beukema), daglonersche

x II 20-05-1866 Zuidhorn Pieterke (Hindriks) Veldsema, dienstmeid, * 22-01-1832 Oldehove, † 22-03-1915 Molenrij, 83 jaar

Bruidegom 41 en bruid 34 jaar
Ouders Pieterke: Hindrik Pieters Veldsema, stalhouder x Zwaantje Jans Vledder

c011 veldesema overl c011 veldsema huw 30 jaar

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling 

Diaconieboek inkomsten:
22 Febr. 1905 Bij de begrafenis G. Balkema ………………………….. 1 14
Jun 1909 Van de Gemeente ten behoeve Wd Balkema ………….25 00
3 Juli Van de Gemeente ten behoeve Wd Balkema ………………. 25 00
16 Juli 1911 Van de Gemeente ten behoeve Wd Balkema ……. 25 00
26 Mrt. ’15 Bij de teraardebestelling van Wdw. Balkema ……….. 1 55

Diaconieboek uitgaven
52 weken Onderstand aan Wd Balkema en Wd v.v. Steeg  …. 156 00

Kinderen Gerrit Balkema x Pieterke Dorpstra

 1. Willem (Gerrits) Balkema, dienstknecht, landgebruiker, * 06-02-1848 Ezinge, † 31-05-1906 Noordhorn, 58 jaar x Zwaantje Hoogeboom, dienstmeid, * Faan

Bruidegom 24 en bruid 24 jaar
Ouders bruid: Hindrik Lammerts Hoogeboom, arbeider x Willemke Kornelis Bakker

 1. Borgert (Gerrits) Balkema, dienstknecht, * 24-07-1851 Oldehove, † 15-05-1875 Zuidhorn, 23 jaar
 2. Hindrik (Gerrits) Balkema, * 26-03-1854 Noordhorn, † 29-03-1854 Noordhorn, 3 dagen; tweeling
 3. Eelke (Gerrits) Balkema, * 26-03-1854 Noordhorn, † 30-03-1854 Noordhorn, 4 dagen; tweeling
 4. Hinderikus (Gerrits) Balkema, * 15-11-1855 Noordhorn, † 21-11-1855 Noordhorn, 6 dagen
 5. Mannes (Gerrits) Balkema, inlandsch kramer, * 24-08-1859 Noordhorn x I 24-06-1889 Leens Grietje (Oomkes) Bullema x II Auktje Poppema

Bruidegom 29 en bruid 29 jaar, echtscheiding 01-02-1901 Groningen
Ouders bruid: Oomke Bullema x Auktje Poppema

 1. Henderika (Gerrits) Balkema, * 25-09-1862 Noordhorn, † 01-10-1932 Groningen, 70 jaar x 27-12-1908 Groningen en aldaar 20-12-1918 gescheiden Jan Dijkstra, kleermaker, * Aduard x 22-05-1897 Oldehove Jan Melis, * Grijpskerk

Bruidegom Jan Dijkstra 52 jaar, weduwnaar Trijntje Janssen, en bruid 46 jaar, weduwe Jan Melis
Ouders Jan Dijkstra: Fokke Abels Dijkstra x Trijntje Luurts
Bruidegom Jan Meles 37 jaar, weduwnaar Semke Reinders en bruid 34 jaar
Ouders Jan Meles: Johannes Meles x Grietje Rozema

Kinderen Gerrit Balkema x Pieterke Veldsema

 1. Hinderikus (Gerrits) Balkema, * 15-11-1855 Noordhorn, † 21-11-1855 Noordhorn, 6 dagen
 2. Hindrik (Gerrits) Balkema, boerenknecht, * 03-02-1867 Noordhorn, † 07-11-1946 Winsum, 79 jaar x 23-05-1889 Leens Grietje (Gaaijes) Douwsma, dienstmeid, * Doesburg, † 23-04-1957 Winsum, 88 jaar

Bruidegom 22 en bruid 20 jaar
Verklarende de moeder des bruidegoms niet te kunnen schrijven, als hebbende zulks niet geleerd
Ouders bruid: Gaaije Douwsma x Gezina Lanting, dagloonster
Bruid en haar moeder woonden te Zuurdijk
Kerkboek 1889: 12 Dec. 89 Uit bekken bij begrafenis van kind van H. Balkema 0,63
Van H. Balkema voor ‘t zwart laken 0,10
Kind: Gerrit Balkema * 04-08-1889 Zuurdijk, † 09-12-1889 Zuurdijk, 4 maanden

 1. Abel (Gerrits) Balkema, * 11-11-1869 Noordhorn, † 07-08-1871 Zuurdijk, 1 jaar 9 maanden

Diaconieboek: 29 Sept Ontvangen bij de begravenis van ’t kind van G. Balkema  1 18
Aangevers overlijden: Jan Kloosterman, 52 jaar, grofsmid, wonende te Zuurdijk en Fokke Reitsema, 42 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk

 1. Zwaantje (Gerrits) Balkema, * 05-10-1873 Zuurdijk, † 16-04-1945 Noordhorn, 71 jaar x I 23-05-1900 Leens Binne Douma, goederenbesteller, * Nijkerk (Oostdongeradeel) x II 17-08-1912 Kloosterburen Lukas Anneijes, verver, huisschilder te Zuurdijk en Grijpskerk, * 10-07-1867 Noordhorn, † 26-01-1941 Groningen, 73 jaar, ziekenhuis

Getuigen geboorteaangifte Zwaantje: Fokke Reitsema, 45 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en []
Bruidegom Binne: 29 en bruid 26 jaar
Met uitzondering van de moeder der bruid, die verklaarde niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd
Ouders Binne: Jacob Jans Douma, daglooner x Ouwina van der Leij
Bruidegom Lukas: 45 jaar, weduwnaar Maria Borgman en bruid 38 jaar, weduwe Binne Douma
Getuigen huwelijk Anneijes-Balkema: [] Semme Anneijes, broeder van den bruidegom, 48 jaar, slager, wonende te Hornhuizen
Ouders Lukas: Klaas Anneijes x Lucia Vonk
Lukas was eerder op 20-02-1892 Oldehove gehuwd met Maria Borgman, dienstmeid, * Ulrum, † 02-01-1907 Molenrij
Ouders Maria Borgman: Willem Borgman, arbeider x Martje Knol, arbeidster

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling 

Kinderen Lukas Anneijes x Maria Borgman

 1. Klaas (Lukas) Anneijes, verver, huisschilder te Zuurdijk en Zuidhorn, * 13-04-1892 Kloosterburen, † 04-08-1960 Zuidhorn, 68 jaar x 19-04-1919 Delfzijl Elisabeth (Koerts) ten Veenhuis, * Meedhuizen

Bruidegom 27 en bruid 23 jaar
Ouders bruid: Koert ten Veenhuis, grofsmid x Johanna (Andreas’) van Loenen
Haar neef was Jacob (Jacobs) van Loenen, zoon van Jacob van Loenen en Hilje Bos
Graf D053, de houten grafpaal staat in het lijkhuisje

 1. Martje Elizabet (Lukas) Anneijes, * Molenrij 13-09-1894, † 24-09-1894 Molenrij, 11 dagen
 2. Willem (Lukas) Anneijes, * 19-04-1896 Molenrij, † 19-01-1970 Groningen, ziekenhuis

Hij was waarschijnlijk de “Annijs” die in de jaren vijftig met “garen en band” liep. Op de fiets met een aanhangertje. Het aanhangertje liet hij altijd bij iemand in vol vertrouwen achter en fietste naar huis. De volgende dag haalde hij het aanhangertje op en ging verder met zijn route. Hij had een mismaakte hand en sleepte met zijn rechterbeen. Hij was volgens de huisvrouwen een echte charmeur.

 1. Luitje Semme (Lukas) Anneijes, verver, * 12-12-1898 Molenrij x 14-05-1927 Kloosterburen Wiebina Jacomina (Pieters) Berghuis, * Hornhuizen

Bruidegom 28 en bruid 26 jaar
Getuigen huwelijk: Klaas Anneijes, 35 jaar, verver, wonende te Zuurdijk, broeder des bruidegoms en []
Ouders bruid: Pieter Berghuis, schoenmaker x Elske Bareveld

Andreas (Evers) van Loenen, 10-06-1816 Groningen , † 03-12-1863 Eenrum x 22-08-1844 Eenrum Louwke Jakops Diephuis, * 05-04-1823 Eenrum, † 05-11-1899 Meedhuizen
Kinderen:

 1. Elizabeth van Loenen, dienstmeid, * 21-03-1848 Eenrum, † 19-05-1921 Delfzijl x 14-05-1868 Leens Gaje Wieringa, boerenknecht, * 1835 Den Hoorn † 21-01-1903 Leens
 2. Jantje van Loenen, * 05-06-1849 Eenrum , † 18-07-1853 Eenrum
 3. Jacob van Loenen, * Eenrum 06-10-1851, † 11-10-1927 Zuidwolde x 02-04-1874 Leens Hilje Bos, * 19-5-1852 Houwerzijl, † 23-05-1947 Zuidwolde
 4. Jantje van Loenen, * Eenrum 28-07-1854, † Eenrum 17-04-1860
 5. Antje van Loenen, * Eenrum 15-07-1857, † Eenrum 23-04-1860
 6. Johanna van Loenen, * Eenrum 29-09-1859, † Groningen 20-03-1939 x Leens 23-04-1885 Koert ten Veenhuis * Appingedam 10-05-1858, † Groningen 25-02-1945

 

Jacob van Loenen (boerenknecht, aardewerkverkoper) * 06-10-1851 Eenrum, † 11-10-1927 Zuidwolde x 02-04-1874 Leens Hilje Bos, * 19-5-1852 Houwerzijl, † 23-05-1947 Zuidwolde
Kinderen:

 1. Andries van Loenen, * Warfhuizen 10-06-1874
 2. Jacob van Loenen, * Warfhuizen 31-08-1876, † Zuurdijk 22-12-1901 D053
 3. Remke van Loenen, * Warfhuizen 12-01-1879, † Zuurdijk 27-05-1879
 4. Geert van Loenen, * Zuurdijk 21-06-1880
 5. Remke van Loenen, * Zuurdijk 20-01-1883, † Zuurdijk 01-03-1890
 6. Louwke van Loenen, * Zuurdijk 22-03-1885, † Leens 16-07-1915 x Leens 17-05-1909 Douwe Jacobs Wolters, Slager, * Ulrum 02-09-1885, † Den Hoorn 18-09-1960
 7. Imke van Loenen, * Zuurdijk 17-02-1887, † Ulrum 30-10-1925 x Leens 23-05-1912 Popke Hendriks Siersema (Timmerman) * Dronrijp 15-01-1885, ~ Ulrum 28-06-1885, † Groningen 1309-1950
 8. Remke van Loenen, * Zuurdijk 08-04-1890 † Zuidwolde 13-06-1963 x Bedum 18-06-1924 Everhardus van der Molen * Zuidwolde 21-10-1881, † Zuidwolde 02-03-1965
 9. Elisabeth van Loenen (Wijkverpleegster te Bedum), * Zuurdijk 10-01-1892, † Groningen 30-06-1968
 10. Aafke van Loenen (Verpleegster), * Zuurdijk 17-01-1896, † Zuidwolde 14-01-1991

 

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling