GRAFSTENEN in de KERK

 

Volgorde is vanaf het koor naar de toren (Oost – West)
In de kerk van Zuurdijk liggen de vrouwen aan de noordzijde en de mannen aan de zuidzijde. In Pieterburen is dit andersom.
Uitzonderingen bevestigen ook in Zuurdijk de regel: Dominee Gemminga ligt aan de noordzijde.

In het koor:
Rij 1 Hindrik Hindriks (1782)
Rij 1 Hilje Eijes (1773)

Rij 2Abrahamus Gemminga (1679)

In het gangpad

Rij 3: Sara Hindriks, (1820), dochter van Hindrik Hindriks, gehuwd met Eije Roelfs
Rij 3: Eije Roelfs, (1790), zoon van Hilje Eijes, gehuwd met Sara Hindriks
Rij 4: Everdina Oudeman, (1834), gehuwd met Roelf Eijes (van Kammen)
Rij 4: Roelf Eijes (van Kammen), (1809), zoon van Eije Roelfs en Sara Hindriks, gehuwd met Everdina Oudeman
Rij 5Kunna Roelfs van Kammen, (1825),  dochter van Roelf Eijes en Everdina Oudeman, gehuwd met Hendericus Jannes Warendorp Torringa
Rij 5: leeg, was waarschijnlijk bedoeld voor Hendericus Jannes Warendorp Torringa.
Rij 6: was bestemd voor de eventuele echtgenote van Eije Roelfs van Kammen
Rij 6: Eije Roelfs van Kammen, (1826), zoon van van Roelf Eijes en Everdina Oudeman

Opmerking:
de y is gebruikt aangezien er geen lettertype is gevonden die een ij zonder puntjes heeft.

___________________________________________________________
Opvallend is dat er in de kerk slechts 11 grafstenen zijn. 3 grafstenen in het koor, 8 in het middenpad (waarvan 2 leeg).

De 12e grafsteen van dominee Focco Fockkens  is ooit uit de kerk verwijderd. Brokstukken van deze grafsteen lagen ooit onder de regenpijp van het plaatselijke café.
Dit duidt er op dat er ooit meer grafstenen in de kerk geelgen hebben. In de kerk van Den Ham liggen grafstenen onder de kerkbanken!

In de vergadering van betalende Leden van 18-12-1880 werd het volgende besloten:
e Hierop is in omvraag gebracht of de defecte toestand van de vloer in de Kerk zal worden verholpen of niet wat in bevestigenden zin met 9 tegen 1 stem is aangenomen.
f Thans wordt aan de orde gesteld of de vloer van de Kerk met hout zal worden beschoten of met portland-cement zal worden bepleisterd en dan in iedere bank eene losse plank zal worden gelegd, hetwelk het eerste op eene Kosting komt van ƒ 134,65 en het laatste op ƒ 188,25. In stemming gebracht waren 9 stemmen voor portland-cement en slechts 1 voor hout

Bij het uitvoeren van het werk kunnen grafstenen verwijderd zijn dan wel bedekt zijn met  de cementlaag. Tijdens de restauratie van de kerk het cement niet verwijderd.

___________________________________________________________

Vindplaatsen:
J.S. van Weerden: Zuurdiek mien Dörpke
I.H. Zijlma: Rondom Roelf Eijes Torringa
J. Zijlma: De Marne. Een Geschiedkundige Beschrijving, J.B. Wolters 1884
Groninger Gedenkwaardigheden
Grafstenen in Stad en Lande | J.A. Feith, C.H. van Rhijn, Jb. Vinhuizen en G.A. Wumkes | Groningen J.R. Wolters 1910
Aanvulling op Groninger Gedenkwaardigheden | F.P. Roobol-Lintelo en L.P. Roobol 1999
Groninger Kerken: 13de Jaargang nr. 4 december 1996
IJnte Botke: Die onder dezen grafzerk ligt
Groninger Archieven

___________________________________________________________

Naar graven op het kerkhof

Naar de begraafplaats