A050 A051 Albert Spiets (1956) Jantje Wiersum (1966)

___________________________________________________________

A066 A067 ouders Jacob Spiets Geertje Wiersum (1929, 1915)
Graf Kerkhof noordzijde onbekend broer Jene Spiets (1876)
A049 zuster Berendina Spiets (1893)

Albert (Jacobs) Spiets, bakker, * 22-05-1872 Zuurdijk, † 24-05-1956 Zuurdijk, 84 jaar x 21-06-1902 Kloosterburen Jantje (Freerks) Wiersum, * 30-12-1871 Kloosterburen, † 09-05-1966 Haren, 94 jaar, Huize Avondlicht

Albert Spiets was in 1897 lid van de Zuurdijkster Rederijkerskamer M.I.N.E.R.V.A.
Bruidegom 30 bruid 30 jaar

Getuigen huwelijk: Jacob Spiets, vader van den bruidegom, 61 jaar, wonende Leens; Kornelis Wiersum, broeder der bruid, 35 jaar, landbouwer, wonende Molenrij en []
Getuigen geboorteaangifte Albert: Eise Clason, 42 jaar, koopman, wonende Zuurdijk en []
Ouders bruid: Freerk (Kornelis) Wiersum, landbouwer ‘t Huis Wierum, Nijenklooster 2, Kloosterburen x Johanna (Pieters) Kits
Aangever overlijden Albert: Remmert Schaap, 58 jaar, landarbeider, wonende Zuurdijk

Neef J. Wiersum heeft zijn herinneringen aan de molen gepubliceerd in De Hogelandster.

  

  

  NvhN 20-02-1912

 NvhN 23-09-1932

Na het overlijden van zijn vader in 1929 bood Albert de bakkerij, molen en boerderij Heuvelheem te koop aan.

 NvhN 18-12-1929

Advertentie NvhN 23-11-1929
BAKKERIJ, KORENMOLEN EN BOERDERIJTJE TE ZUURDIJK.
Uit de hand TE KOOP:
I. Eene beste, goed beklante, in volle werking zijnde BAKKERIJ met 2 OVENS, voorzien van electr. licht en kracht.
II. Een in besten staat verkeerende PEL- en KORENMOLEN, mede voorzien van een 40 P.K. motor, el. licht en kracht, met daarbij beboorend zoo goed als nieuw PAKHUIS en eene daarbij staande WONING.
De kooper wordt in de gelegenheid gesteld over te nemen eene flinke BOERENBEHUIZING met circa 5 1/2 H.A bouw- en groenland, onmiddellijk grenzende aan bakkerij en molen. Het geheel, dat in uitstekenden staat van onderhoud verkeert, is vrij en eigen en thans in eigen gebruik bii den eigenaar, den heer A. Spiets te Zuurdijk.
Te bevragen bii nots. AGES te Leens.

Kornelis Meijer (B120) werd de koper van de bakkerij en molen. In 1947 kocht hij ook de boerderij Heuvelheem.

___________________________________________________________

12-06-1978 NvhN

Geslacht Spiets uitgestorven.
Mevrouw Aafke Elema- Spiets is onlangs, in de leeftijd van honderd jaar, overleden. Met haar is het geslacht Spiets uitgestorven, zo berichtte mij de heer B. van der Veen Czn uit Groningen.
Volgens de volkstelling van 31 mei 1947 woonden er toen nog vijf leden van de familie Spiets in de provincie Groningen.
Dat waren: in de gemeente Baflo (Rasquert en Saaksumhuizen) de dames Geertje Elema-Spiets, geboren te Warfhuizen in 1872 en Aafke Elema-Spiets, geboren te Warfhuizen in 1877.
Verder in Groningen mevrouw Geertje Bouwina Hamming-Spiets, geboren te Eenrum in 1895; in Zuurdijk (gemeente Leens) Albert Spiets, geboren aldaar in 1872; en tenslotte mevrouw Klaziena Sietje Louwes-Spiets te Westpolder (gemeente Ulrum), geboren te Eenrum in 1893.

Zij stamden allen af van Ds Johannes Spiets, student te Lingen, Groningen en Utrecht, predikant te Vliedorp-Niekerk, sinds 1779 te Warfhuizen. Hij is geboren te Obergum in 1720, als zoon van de convooimeester Jan Alberts Spiets, die leefde van ongeveer 1690 tot ongeveer 1774.

De familie is afkomstig uit Zwitserland en heeft zich genoemd naar de plaats van herkomst, zoals men wel meer deed, nl. de plaats Spiez aan de ThunerSee.

Het is mogelijk, dat er in het Bentheimse nog leden van de familie wonen, daar de afkomst van de Winsumers wijst naar Emmelerkamp, thans Emlichheim, in het oude graafschap Bentheim.

Maar in ons land is het geslacht uitgestorven.
Blikvanger

___________________________________________________________

Naar betovergrootvader Johannes Spiets x Jantje Roelfs Sikkens 

___________________________________________________________

Terug naar Vak A
Terug naar huidige indeling