Kerkhof Graf 35a Jan Hendriks Zijlma (1805)

In bewerking

___________________________________________________________

Graf 33 schoondochter Hilje Geugiens Hopma
Graf 34 zoon Hendrik Jans Zijlma
Graf 35 echtgenote Trientje Meinderts Bentema
Graf 36 zoon Meindert Jans Zijlma

___________________________________________________________

Jan Hendriks Zijlma, landbouwer boerderij “‘t Gansehuis” 1797 – 1798 en boerderij “‘t Huis Ewer” 1798 – 1805, * 05-04-1761, † 19-02-1805, boerderij ‘t Huis Ewer, Zuurdijk, bijna 44 jaar x 1798 Vliedorp Trijntje Meinderts Bentema, ~ 14-03-1762 Westergeest, Bentumhuis, † 16-10-1839 ‘t Huis Ewer, Ewer, Zuurdijk, 76 jaar

Trientje = Trijntje
Een grafsteen is niet aanwezig. Ook is niet bekend waar zijn grafstede zich bevindt.

Huwelijkscontract 04-05-1798 Vliedorp Zijlma-Bentema:
Bruidszijde:
Louwe Meinderts, broer en voorstander over bruids dochtertje bij wijlen Harm Roelfs; Hendrik Eijes, voorstander over genoemd dochtertje; Jan Jans, voorstander over genoemd dochtertje; Jan Jacobs Bos, dedigsman; Marten Aesges, dedigsman; Harm Roelfs, overleden echtgenoot
Bruidegomszijde:
Jan van der Borgh, zwager en vreemde voogd over de 3 kinderen van Elisabeth Hindriks bij wijlen Johannes Sijrsema
Hindrik Hindriks de Jonge, dedigsman


Met het 4e kind wordt bedoeld: Anje Harms Zijlma, dochter van Harm Roelfs en Trijntje Bentema. Anje nam echter de naam aan van haar stiefvader

___________________________________________________________

Kinderen Jan Hindriks Zijlma x Trijntje Meinders:

  1. Hendrik Jans Zijlma, landbouwer boerderij “‘t Gansehuis” 1823 – 1839, boerderij “‘t Huis Ewer” 1839 – 1862, * 08-03-1799, ~ 25-03-1799 Zuurdijk, boerderij “‘t Huis Ewer”, † 03-09-1862 Zuurdijk, 63 jaar, boerderij “‘t Huis Ewer” x 07-05-1823 Leens Hilje Geugiens Hopma | Graf 34 en 33

DTB Zuurdijk Wehe 1799: Dito Een zoon gedoopt van Jan Hindriks en Trijntje Meinders genaamd Hindrik
De naam Hindrik werd later Hendrik

2. Meindert Jans Zijlma, koopman, wonende op de boerderij “‘t Gansehuis”, ~ 21-09-1800 Zuurdijk, boerderij “‘t Huis Ewer”, † 11-02-1843 Leens, 42 jaar | Graf 36

Meindert werd vernoemd naar zijn grootvader Meindert Sakes Bentema
DTB Zuurdijk Wehe 1800: September den 21 [] dito een Zoon gedoopt van Jan Hindriks en Trijntje Meinderts genaamd Meindert
Aangevers overlijden 
Meindert: Pieter Ouwes van Duinen, 60 jaar, herbergier, wonende te Leens, als goede bekende en Melle Tonnis Groeneveld, 41 jaar, herbergier, wonende te Leens, als goede bekende 

3. Hindrik Hindriks de Jonge, ~ 05-09-1802 Zuurdijk, boerderij “‘t Huis Ewer”, † 16-08-1809 Zuurdijk, 7 jaar, boerderij “‘t Huis Ewer” | geen grafsteen

DTB Zuurdijk Wehe 1802: Den 5 September een zoon gedoopt van Jan Hindriks en Ttijntje Meinders gen: Hindrik Hindriks de Jonge
DTB Zuurdijk Wehe 1809: Den 14 van Oogstmaand aangegeven het lijk van Hindrik Hindriks de Jonge, zoon van Trijntje Meinders Wedw van Jan Hindriks Zijlma te Zuurdijk, aldaar overleden den 16 van Oogsmaand, oud 7 jaren, nalatende deszelfs moeder  

Onduidelijk is de naamgeving Hindrik Hindriks de Jonge.
Hindrik Jans had voor de hand gelegen, maar zijn broer heette al Hendrik Jans.

___________________________________________________________

Ouders van Jan Hindriks Zijlma:

Hendrik Jeltes, schipper, ~ 02-11-1721 Niekerk Vliedorp, † tussen 04-03-1764 en 12-03-1765 Houwerzijl x 30-10-1757 Niekerk Vliedorp Martje Jans,

Ouders Hendrik: Jelte Hindriks x Lysebeth Jans
Bij het huwelijk van zijn dochter Elisabeth werd hij aangeduid met: Hindrik Hindriks
Zijn zoon Jan Hindriks Zijlma noemde zijn jongst zoon Hindrik Hindriks de Jonge 

DTB Niekerk en Vliedorp 1757: 30 9ber, zijn naam ongehinderde houwelij: voorstel, getrouwt Hendrik Jeltes en Martje Jans van Houwerzijl
2 okt. 1763 op belijdenis: [] Martjen Jans vrouw van Hendrik Jeltes beijde van Vliedorp,

I.H. Zijlma schrijft:
Hindrik Jeltes heeft naar aanleiding van zijn woning onmiddellijk zwettende ten Zuiden aan het voormalig zijl de naam Zijlma aangenomen. Hiervan kan evenwel geen bewijs worden aangebracht dan dat zijn zoon op school als jongen van 10 jaar zich reeds permanent J.H. Zijlma teekende en het in een tijd toen de familienamen nog tot de uitzonderingen behoorden, niet aan te nemen is dat een betrekkelijk “kleine jongen” uit zichzelf tot zooiets kwam. Te midden van zijn wezenlijk gelukkige en tevens welverdiende positie in de maatschappij overleed Hendrik Jeltes zeer onverwacht. 

Bekend is het verhaal dat hij op een stoel gezeten de geest gaf; niet bekend is echter de datum of zelfs maar het jaar van zijn sterven. Dit komt omdat hij geen lidmaat van de kerk was en alleen de overlevering deze datum vast had kunnen houden. Uit het oude diaconieboek van Zuurdijk is echter gebleken dat Martje Jans weduwe was op 12 Maart 1765 en daar hij nog leefde bij de doop van zijn dochter Elizabeth op 4 Maart 1764 valt zijn dood dus tusschen bovengenoemde twee data.

Martje Jans was weduwe van Jan Teekes, koopman in kruidenierswaren te Houwerzijl
Martje Jans hertrouwde in 1776 Hindrik Hindriks van Ulms de Oude | In het huwelijkscontract staat dochter Heiltje Jans als getuige
Heiltje Jans, dochter van Jan Teekes, zou in 1808 trouwen met Hindrik Hindriks van Ulms de Jonge. Hindrik Hindriks overleed echter voortijdig

Martje Jans leefde met Hindrik Hindriks van Ulms de Oude  op groote voet en zette dit na zijn dood in 1782 ook voort, al was die leefwijze voor haar te kostbaar. 

Kinderen Hendrik Jeltes x Martje Jans 

  1. Jelte Hindriks, ~ 20-08-1758 Niekerk en Vliedorp

DTB Niekerk en Vliedorp 1758 dominee J. Spiets: [] als mede Jelte zoon van Hindrik Jeltes en Martjen Jans van Houwerzijl 

2. Jan Hindriks, * 05-04-1761 Houwerzijl, ~ 15-04-1761 Niekerk en Vliedorp x Trientje Meinderts Bentema, ~ 14-03-1762, † 16-10-1839

DTB Niekerk en Vliedorp 1761 dominee J. Spiets: 15 April Jan Zoon van Hindrik Jeltes en Martjen Jans van Houwerzijl

3. Lijsbeth Hindriks, ~ 04-03-1764 Niekerk en Vliedorp

DTB Niekerk en Vliedorp 1764 dominee J. Spiets: 4 Meert zijn gedoopt Lijsbeth Dogtertje van Hindrik Jeltes en Martjen Jans van Houwerzijl: en []
Zij zal vernoemd zijn naar haar grootmoeder Lisabeth Jans

Lijsbeth werd later Elisabeth
Bij haar huwelijk werd als vader genoemd: Hindrik Hindriks

x I 05-03-1786 Niekerk Johannes Sijrsema/Siersema

DTB Niekerk en Vliedorp 1786: 5 Meert zijn alhier na driemalige onverhinderde Kerkafkondigingen te Niekerk, als ook te Ulrum en Wehe, in den huwelijken staat bevestigt Johannes Siersema van Ulrum en Elisabeth Hindriks van Houwerzijl

Kinderen Siersema x Elisabeth:
Hindrik (Johannes) Siersema, herbergier, ~ 20-01-1788 Niekerk en Vliedorp, † 12-03-1825 Zoutkamp, des voormiddags om tien uren, bij de dijk, 37 jaar, wonende Ulrum x Katrina Maria Alberts Kapinga
Marten (Johannes) Siersema, ~ 30-03-1789 Niekerk en Vliedorp
Martjen (Johannes) Siersema, ~ 03-07-1791 Houwerzijl, † 09-07-1791 Houwerzijl
Heilina (Johannes) Siersema, dagloonersche, * Houwerzijl, † 26-03-1841 Leens, 54 jaar x Klaas Eppes Wierenga

x II 21-02-1796 Niekerk Jan van der Borgh, schoolmeester te Niekerk, klerk

DTB Niekerk en Vliedorp  1796: Den 21 Febr. hebben de Geboden laten optekenen Jan van der Borgh Schoolmeester alhier en Elisabeth Hinderks Wedwe wijl Joh Siersema, en zijn na afloop der Huwelijks proclamatie te dezer plaatse in den echte staat bevestigt
Huwelijkscontract 1796:
Bruidszijde:
Hindrik Hindriks, overleden vader
Jan Hindriks, broer en sibbe over bruid 3 kinderen bij Johannes Sijrsema
Luitje Sijrsema, voormond over genoemde kinderen
Pieter Reinders, vreemde voogd over genoemde kinderen
Johannes Sijrsema, overleden echtgenoot
Bruidegomszijde:
Jan Doornbos, dedigsman
Roelf Alberts, dedigsman

 

___________________________________________________________

Grootouders van Jan Hindriks Zijlma:

Jelte Hindriks, schipper?, kleermaker?, ~ 08-08-1686 Niekerk Vliedorp, † 27-01-1724 Houwerzijl x 05-05-1715 Lysebeth Jans, * ..-05-1689, † tussen 1748-1753.

DTB Niekerk Vliedorp 1715: Den 7 april Jelte Hindriks en Lisebeth Jans. Hebben haar wettige proclamatien gehadt, en den 5 Maij gekopuleert tot Nijkerk
Ouders Lysebeth: Jan Wessels, schoolmeester en organist van de gemeenten Niekerk en Vliedorp x Antje Wierts
Ouders Jelte Hindriks: Hindrik Jans x Hilje Jeltes
Jelte Hindriks (obiit den 27 Januarij 1724)

In 1728 stond de weduwe Lijzebet Jans op het punt van hertrouwen met Jan Geerts van Wehe; de aankondigingen hadden reeds plaats gehad toen de bruid en bruidegom om niet genoemde redenen op den 14 Mei elkander van weerszijde het huwelijk opzegden.
Lysabeth Jans trouwde later op 17-11-1737 met Hendrik Derks, ijzersmid te Houwerzijl

DTB Niekerk Vliedorp 1728: Den 14 Maij Jan Geerts van Wehe en Lisabeth Jans Weduwe van Jelte Hindriks van Houwerzijl; Dit houwelijk is na een gedane proclamatie wederom van weederzijts bruidegom en bruit opzegt.

DTB Niekerk Vliedorp 1737: Den 31 October Hindrik Derks en Lisebeth Jans weduwe van Jelte Hindriks beijde van Houwerzijl hebben hare Kerkelijke proclamatien sonder verhinderinge gehadt, en zijn den 17 November alhijr gecopuleert

Kinderen Jelte Hindriks x Lysebeth Jans:

  1. Hilje Jeltes, ~ 15-11-1716 Niekerk Vliedorp

DTB Niekerk Vliedorp 1716: Den 15 Novemer Hilje Dogter van Jelte Hindriks en Lisebet Jans op Houwerzijl

2. Antje Jeltes, ~ 06-02-1718 Ulrum

DTB Ulrum 1717 | Den 26 Decemr 1717 gedoopt het Soontien van Pieter Jongman en Bouke Jannis en genoemt Abel. Den 25 dito was de groote watervloet op middewinters avont in welke veele menschen en beesten sijn verdronken en veele huisen tot puinhoopen gemaekt.
DTB Ulrum 1718: Den 6 Feb: 1718 gedoopt het Dochterken van Jelte Hindricks, en Lijsbeth Jans en genoemt Antje

3. Hendrik Jeltes, ~ 02-11-1721 Niekerk Vliedorp x 30-10-1757 Niekerk Vliedorp Martje Jans

DTB Niekerk Vliedorp 1721: Den 2 November Hindrik Soone van Jelte Hindriks en Lisebeth Jans op Houwerzijl

___________________________________________________________

Overgrootouders van Jan Hindriks Zijlma:

Hindrick Janssen/Jans/Schröder

Volgens I.H. Zijlma zou dit de oudst bekende voorvader van de familie Zijlma zijn:

De oudste voor ons bekende stamvader van het geslacht Zijlma is Hindrik Jans. Van zijn ouders is niets met zekerheid te zeggen: er bestaan vermoedens dat zijn vader Jan Feekes wedman is geweest (wedman = in het ommelander landrecht de gerechtsdienaar, tevens deurwaarder bij de rechtbank; uit ingezetenen verkozen, hetgeen in de kerk geschiedde), doch hierover bestaan geen vaststaande bewijzen. Een geboortedatum voor Hindrik Jans/Janssen kan niet worden genoemd; de geboorte vond plaats vóór 1650, denkelijk tusschen 1640-1650. Hindrik Jans heeft steeds Houwerzijl als woonplaats gehad en wordt in 1711 op lijst der lidmaten Hindrik Jans Schröder genaamd. Daar het woord Schröder de beteekenis heeft van snijder meent Jan Zijlma hierin een aanwijzing te moeten zien voor het beroep. Zijn vrouw Hilje Jeltes kwam uit Leens en van haar afkomst noch familiebetrekkingen is niets bekend. Vrij zeker was zij mennoniet, daar zij 5 Maart 1675 is gedoopt en 7 Maart met haar man als lidmaat tot de kerk toetrad. Zij huwden 21 Mei 1671.

Deze voor ons eerst bekende voorouders hebben dus geleefd vlak na de 80-jarige oorlog en later in het begin van het Eerste Stadhouderlooze tijdperk, toen in deze gewesten Stadhouder Willem Frederik aan het bewind was.

Hindrik Jans en zijn vrouw worden beschreven als eenvoudige, brave menschen. Hij bracht niettegenstaande hij gedurende zijn lidmaatschap nooit als absent is opgegeven niet verder dan tot diaken. Ook zijn vrouw was een trouwe kerkgangster, ook zij komt slechts een enkele keer als absent zijnde voor.
De kerkelijke tucht was streng in die dagen. In de kerkeboeken ziet men dat enkelen zelfs gedurende jaren van het avondmaal werden geschorst (gesuspendeerd) en anderen ter oorzake van gegeven ergernis soms meermalen voor het consistorie werden gedaagd.
In de watervloed van 1717 zijn Hindrik Jans en zijn vrouw Hilje Jeltes zowel als hun zoon Tobias Hindriks met diens  hele gezin omgekomen.
Kinderen van Hindrik Jans en Hilje Jeltes zijn er 6 geboren: 4 zoons en 2 dochters. De jongste zoon Jelte is de volgende stamvader van het geslacht Zijlma.

In de DTB Niekerk Vliedorp staan de volgende huwelijken genoteerd:
1. 09-04-1669: Hindrick Janssen, van Zuurdijk x Jantjen Sjudes, van Houwerzijl
2. 05-08-1670: Hindrick Janssen, van Aalsum bij Oldehove x Greetje Janssen, van Vliedorp
3. 21-05-1671Hindrick Janssen, van Houwerzijl x Hilje Jeltes, van Leens
4. 09-05-1686: Hindrick Janssen, van Vliedorp x Geelje Wessels, van Zuurdijk

ad 1. Hindrick Janssen, van Zuurdijk x 09-04-1669 Jantjen Sjudes, van Houwerzijl

DTB Niekerk en Vliedorp 1669: Hindrick Janssen tot Suijrdijck en Jantjen Sjudes tot houwerzijl hebben de Echtelijke proclamatien tot driemalen onverhindert gehadt ende [] in []houeslieke bevestigt tot Nijkerk des 9 Aprilis
Kind: Sjude, * Houwerzijl, ~ 19-02-1673 Niekerk Vliedorp
DTB Niekerk Vliedorp 1673: Een kindt gedoopt den 19 Februar. Sijnds een kind van Hindrick Janssens tot Houwersijl genaamt Sjude

Kerkboeken Vliedorp Niekerk (lidmatengroningen.nl):
Anno 1677 den 4 martij Dom. Quadrages. (=1ste zondag na Aswoendag = 6deZondag voor Pasen) is het h.Avontmael onses H.Jesu Christi gehouden tot Fliedorp ende is nae beprovinge en belijdenisse des geloofs per usum s.coena der Gemeijnte toegedaan: Jantjen Sjudes huisvrouw van Hindrick Janssen tot Hauwersijl
Anno 1678 Dom. Letter (3de Zondag voor Pasen) den 10 martij is het H.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Vliedorp ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des geloofs door ‘t gebruick des avontmaels der Gemeijnte toegedaan: [] Absenten sijn bevonden []  Jantjen Sjudes huisvrouw van Hindrick Janssen tot Hauwersijl sijnde hierover te rede gesteld.
31 aug. 1679 klachten ingebracht over de continuele dronkenschap ind’ brandewijn van Jantjen Sjudes huisvrouw van Hindrick Janssen tot Hauwerzijl, beneffens haer ergerlicke leven met haer man, gesuspendeerd (=opgeschort).
12 dec. 1679 het ergerlicke leven van Jantjen Sjudes huisvrouw van Hindrick Janssen tot Hauwerzijl continueert, dronkenschap, blijft gecensureerd.
Anno 1680 den 14 martij Dom. Occult (= 4de Zondag voor Pasen) is het H.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Vliedorp, ende sijn absenten [] Edoch Jantjen Sjudes tot dato van haer ergerlicke conportementen sich niet gebetert hebbende, is haere suspensie (waer van in actis consistorialibus in dato den 12 10bris 1679) gecontinueerd.
Dom. Trin. (= Zondag Trinitatis = Zondag van de Drie-eenheid = Zondag na Pinksteren) den 6 junij is het H.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Nijkerck, [] Blijvende Jantjen Sjudes in suspensie als boven.
Dom. XIII p. Trin. den 5 7bris is het H.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Vliedorp, ende absent bevonden Jan Janssen tot Nijkerck, blijvende Jantjen in suspensie als vooren.
17 dec. 1680 gecompareerd Jantje Sjudes huisvrouw van Hindrick Jansen tot Houwerzijl, toont berouw, wordt weer toegelaten.
Ao. 1681 den 13 martij Dom. Laetare (= 3de Zondag voor Pasen) is het H.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Vliedorp [] Absenten sijn bevonden [] Jantjen Sjudes tot Hauwersijl, sijnde dieswegen te rede gesteld.
3 juni 1681 Jantjen Sjudes geciteerd (=opgeroepen) wegens ergerlicke dronckenschap, hebbende sich somtijdts sich des nachts van haer man geabsenteerd (= wegblijven), gesuspendeerd.
9 sep. 1681 Jantjen Sjudes confessie (== bekentenis van schuld aan een strafbare of laakbare handeling) hebbende gedaen, van suspensie ontslagen.
4 maart 1683 het aenstootlicke leven en gegeven ergernisse van jantjen Sjudes huisvrouw van Hindrick Janssen gecasseerd (=omreden) door lasterlicke woorden ende continuele dronckenschap, waerdoor haer man voorn. genootsaeckt geweest was door den wedman de herbergiers of bier en brandewijn slijters gerechtelick te laten aenseggen dat haer geen bier of brandewijn soude mogen getapt worden, gesuspendeerd.
8 juni 1683 Jantjen Sjudes in consistorie (=kerkenraad) gecompareert, berouw, belooft beterschap, is weer aangenomen.
2 sep. [1683] Jantjen Sjudes door beestelicke dronckenschap ende schandelicke desertie van haer huishoudinge de gemeijnte noch meer geergert hadde dan tevoren, is gesuspendeerd.
Ao. 1683 den 2 10bris Dom. I Adv. is het H.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Nijkerck, [] Jantjen Sjudes tot Hauwersijl sijn wegen continuatie van haer ergerlicke leven in suspensie gebleven.
Anno 1684 den 9 martij Dom. Latare is het H.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Vliedorp, [] Blijvende in suspensie [] en Jantjen Sjudes huisvrouw van Hindrick Janssen tot Hauwersijl.
Dom. II p. Trin. den 8 junij is het h.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Nijkerck ende [] Blijvende in suspensie [] Jantjen Sjudes tot Hauwersijl.
Den 7 7bris 1684 Dom. XV p. Trin. is het H. avontmael gehouden tot Vliedorp, [] Blijvende in suspensie [] en Jantjen Sjudes tot Hauwersijl.
Dom. II Adv. (= 2de Zondag in Advent ) den 7 10bris is het H.avontmael onses Heeren J.C. gehouden tot Nijkerck ende [] Blijvende in suspensie [] en Jantjen Sjudes tot Hauwersijl.
1685: Fer. I Pentecostes (=Pinksteren) is het H.avontmael onses H.J.Chri. gehouden tot Nijkerck den 7 junij ende [] Absent is geweest Jantjen Sjudes huisvr. van Hindrick Janssen tot Hauwersijl, so gesegt is, wegens ergerlijke dronkenschap
 

ad 2. Hindrick Janssen x 05-08-1670 attestatie: Hindrick Janssen x Greetje Janssen

DTB Niekerk en Vliedorp 1670: Hindrick Janssen van Aalsum in ‘t Caspel Oldehove en Geertje Janssen tot Vliedorp hebben de houwelieks proclamatien na behooren en sonder verhinderings gehad, ende attestatie hiervan ontfangen des 5e Augusti
Deze Hendrick kwam uit Aalsum. Er staat dat er een attestatie is afgegeven, wat duidt op een huwelijk elders

ad 3. Hindrick Janssen x 21-05-1671 Hilje Jeltes

I.H. Zijlma noteert:
Hilje Jeltes was waarschijnlijk Doopsgezind.
Op 05-03-1675 is zij gedoopt en op 07-03-1675 met haar man alsmaar toegetreden
In 1711 staat op lijst der lidmaten Hindrik Jans Schröder vermeld. Daar het woord Schröder de beteekenis heeft van snijder meent men hierin een aanwijzing te moeten zien voor het beroep: kleermaker
DTB Niekerk-Vliedorp 1671: Hindrick Janssen tot Houwersijl & Hilje Jeltes van Leens. Zijn tot driemalen  [] sonder verhinderingen op [] bij ons geproclameert ende sijn gecopuleert tot Nijkerk Dom: Cantate den 21 Maij
Lidmaten Vliedorp Niekerk:
Anno 1675 is het H.Avontmael onses Heeren Jesu Christi gehouden tot Nijkerck Dom. Oculi den 7 Martij ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des Geloofs per usum s. coena
(tot de gemeenschap van het Heilig Avondmaal (toegelaten)) tot de Gemeijnte toegedaen: Hindrick Janssen en Hilje Jeltes sijn huisvrouw tot Hauwersijl
1690: Register der Ledematen der Kercke Jesu Christi tot Vliedorp en Nijkerk gevonden door J. Berghuijs pastor aldaar bevesticht den 18 Maij 1690:
Hindrick Jans en Hilje Jeltes
8 juli 1709
[] absentes: []
Hindrick Jans Vliedorp Hilje Jeltes
1711: 686Register der Ledematen der Kerke Jesu Christi tot Vliedorp en Nijkerk gevonden door D. J. Berghuis Pastor aldaar den 4 October 1711.
Ledematen tot Vliedorp []:
Hindrik Jans x Hilje Jeltes (ambo mortui in diluvio)  (= beiden gestorven tijdens de overstroming) 
Tobias Hindriks x Noltjen Jolkes (ambo mortui in diluvio)
 Bartelt Sipkes x Grietje Ipes (ambo morsui) (= gestorven tijdens de overstroming)
Tijmen Geerts (obiit in diluvio)(= letterlijk: heengegaan in de vloed. Betekent hier: verdronken in de kerstvloed van 25 december 1717) 
Jannes Clooster Schoolm. (obiit (=overleden) x Lisebeth Christjaans (obiit in diluvio)
Antje Wijrts (obiit in diluvio)
Geert Derks x Martjen Alberts (obiit in diluvio)
Jan Klasen x Aafke Derks (ambo mortui in diluvio)
Jan Jurjens (met attestatie vertrocken na Groningen, sie ‘t ..ttestatie gegeven … … Feb. 1720) x Geelje Uges (obiit in diluvio)
Lidmaat: Hendrick Janss, Schröder Hiltje Jelts

Kind: Jelte Hindriks, ~ 08-08-1686 Niekerk Vliedorp

Jelte zal genoemd zijn naar zijn grootvader Jelte, de vader Hilje Jeltes
DTB Niekerk Vliedorp 1686: Dom (
=zondag) : X.p.Frin: den 8 Auy: een kindt gedoopt sijnd een soon van Hindrick Janssen tot Houwersijl genaamd Jelte

ad 4.Hindrick Janssen x 09-05-1686 Geelje Wessels, van Zuurdijk

DTB Niekerk Vliedorp 1686: Den 10 10bris is bejaard persoon gedoopt zijnde de Huisvrouws van Hindrick Janssen tot Hauwersijl genaamt Geelje Wessels
Dit duidt op een Doopsgezinde afkomst
Lidmaten Vliedorp Niekerk:
1686: Dom. III Adv. den 12 10bris is het H.avontmael onses Heeren J.Chri. gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des geloofs per usum s.coena der gemeijnte toegedaen: Hindrick Janssen en Geelje Wessels sijn huisvrouw tot Hauwersijl
1690: Register der Leedematen der Kercke Jesu Christi tot Vliedorp en Nijkerck gevonden door J. Berchuijs pastor aldaar bevesticht den 18 Maij 1690
Vliedorp Hindrick Jans en Geelje Wessels
1692: Gevonden bij mij Godof. Huchting 1692 Nov Hindrick Jans en Geelje Wessels 

Kinderen Hindrick Janssen:
1. Sjude Hindriks, ~ 19-02-1673

DTB Niekerk Vliedorp 1673: Een kindt gedoopt den 19 Februar. Sijnds een kind van Hindrick Janssens tot Houwersijl genaamd Sjude
Waarschijnlijk is Sjude genoemd naar de echtgenote van Hindrick Janssen: Jantjen Sjudes 

2. Jan Hindriks, ~ 12-03-1675

DTB Niekerk Vliedorp 1675: Den 12 Martij een kindt gedoopt zijnds een soon van Hindrick Janssen tot Houwerzijl genaamd Jan
Waarschijnlijk is de moeder Hilje Jeltes

3. Tobias Hindriks, ~ 16-04-1677 x 27-07-1705 Niekerk Vliedorp Nootje Jolckes

Waarschijnlijk is de moeder Hilje Jeltes
DTB Niekerk Vliedorp 1677: 3 Den 16 Aprilis [] een kindt gedoopt sijnds een soon van Hindrick Janssen tot Hauwersijl genaamt Tobias

DTB: Niekerk Vliedorp 1705:  Julij & 12 Tobias Hindricks op Houwersijl en Noltjen Jolckes van Soltkamp geproclameert drie achtervolgende sondagen sijn den 27 Julij in den houwlieks staet bevestigt
Op 08-04-1707 is gedoopt Jocke: 8 April een kind gedoopt zijnde een Soon van  Tobias Hindricks en Noltjen Jolckes is genaamt Jolcke
28-02-1712 Jolke
22-10-1713 Jelte
27-03-1715 Jolke
10-05-1716 is gedoopt Jolke
DTB Niekerk Vliedorp 1716: Den 10 Maij Jolke soon van Tobias Hindriks en Noltjen Jolkes op Houwerzijl

4. Simen Hindriks, ~ 09-02-1679

Waarschijnlijk is de moeder Hilje Jeltes
DTB Niekerk Vliedorp 1679: Dom: v. []: den 9 Februar een kindt gedoopt sijnds een soon van Hindrick Janssen tot Hauwersijl genaemt Simen

5. Anje Hindriks, ~ 21-08-1681

Waarschijnlijk is de moeder Hilje Jeltes
DTB Niekerk Vliedorp: Een kindt gedoopt. Dom: XII. P. Frin: den 21 Auij: sijnde een dochter van Hindrick Janssen tot Hauwersijl genaamd Anje

6. Jelte Hindriks, ~ 08-08-1686

Jelte zal genoemd zijn naar zijn grootvader Jelte, de vader Hilje Jeltes
DTB Niekerk Vliedorp1686: Dom: X.p.Frin: den 8 Auy: een kindt gedoopt sijnd een soon van Hindrick Janssen tot Houwersijl genaamd Jelte

7. Sara ~ 25-03-1688

Waarschijnlijk is de moeder Geelje Wessels
DTB Niekerk Vliedorp 1688: Dito een kindt gedoopt sijnds een Dochter van Hindrick Janssen tot Houwersijl: genaamd Sara
DTB Niekerk Vliedorp 1686: Den 10 10bris is bejaard persoon gedoopt
zijnde de Huisvrouws van Hindrick Janssen tot Hauwersijl genaamt Geelje Wessels

Dit duidt op een Doopsgezinde afkomst

___________________________________________________________

Naar Boerderij “‘t Gansehuis”
Naar Boerderij “‘t Huis Ewer”

Terug naar Kerkhof Graf 35 Trientje Meinderts Bentema

Terug naar Graven Kerkhof