Steenhouwer Anneijes Klaas

In bewerking

___________________________________________________________

Grafsteen:  A035 (1919), Jan (Tijs’) Dijkstra

___________________________________________________________

Klaas (Lukas’) Anneijes, verver, huisschilder, behanger te Zuurdijk en Zuidhorn, * 13-04-1892 Kloosterburen, † 04-08-1960 Zuidhorn, 68 jaar x 19-04-1919 Delfzijl Elisabeth (Koerts) ten Veenhuis, * 13-10-1895 Meedhuizen, † 29-06-1971 Leek, 75 jaar

Bruidegom 27, wonende Kloosterburen en bruid 23 jaar, wonende Meedhuizen
Ouders bruidegom: Lukas Anneijes x Maria Borghuis
Ouders bruid: Koert ten Veenhuis, grofsmid x Johanna (Andreas’) van Loenen
Haar neef was Jacob (Jacobs) van Loenen, zoon van Jacob van Loenen en Hilje Bos
Graf D053, de houten grafpaal staat in het lijkhuisje 

NvhN 20-05-1931
NvhN 06-02-1932

___________________________________________________________

Deze schilderzaak was gekocht door Menne Landstra in 1866. Landstra was getrouwd met Pietertje Boswijk. In 1919 nam Klaas Annijes van de Erven Menne Landstra zijn schilderzaak voor f 4.060,– over. Landstra was in 1877 overleden en zoons hadden het bedrijf al die jaren voortgezet terwijl het bedrijf op naam bleef staan van de weduwe Landstra.
Op 22-07-1927 kocht Hendrik Meijer voor f 4.850,– de schilderzaak van Klaas Anneijes. Het werd Anneijes in de koopakte verboden om in Zuurdijk nog het schildersbedrijf en het houwen van grafzerken uit te oefenen. Bij overtreding stond daarop een boete van f 3.000,–. Meijer nam de schilders- en steenhouwerijgereedschappen over voor f 650,–.

___________________________________________________________

Vergadering van stemgerechtigden ..-..-1928: Diaken Anneius vertrekt naar Zuidhorn. De praeses spreekt hem woorden van dank en wèlgaan toe.

Vergadering van stemgerechtigden voor het verkiezen van een diaken, noodig voor het vertrek van broeder Anneijes naar Zuurdijk.
De vergadering wordt gehouden in de kerk op Dinsdag 13 Maart 1928 en aangezien in de eerste vergadering het gewenscht aantal ontbreekt, opent de consulent de officieele vergadering om 7 ½.
Aanwezig zijn veertien stemgerechtigden.
Het resultaat van de eerste vrije stemming is
J. Koning 7
T Kloosterman 4
de Vries 1
Mej. Spiets 1
Doornbos 1

van de 2e stemming
J. Koning 7
Kloosterman 5
de Vries 1
Mej. Spiets 1

Nu volgt de 3e stemming tusschen de broeders J Koning en T Kloosterman, en elk verwerft 7 stemmen.
Op grond van Art 8. 9. Alg Regel wordt nu geloot en Kloosterman wordt verkozen verklaard. Deze neemt de benoeming aan, waarna de voorzitter met dankzegging voor de opkomst, sluit

Zuurdijk 13 Maart 1928
N.B!
Er is bij deze verkiezing een fout begaan. De stem op Mej. Spiets-Wiersum uitgebracht is ongeldig, immers de dames zijn niet kiesbaar voor den kerkeraad.
Ergo waren er 13 geldige stemmen en de meerderheid 7, werd bij de eerste stemming behaalt door den candidaat J. Koning.

___________________________________________________________

Ouders Klaas Anneijes:
Lukas (Klaas’) Anneijes, verver, huisschilder, * 10-07-1867 Noordhorn, † 26-01-1941 Groningen, 73 jaar, ziekenhuis

x I 20-02-1892 Oldehove Maria (Willems) Borgman, dienstmeid, * 02-06-1865 Ulrum, † 02-01-1907 Molenrij, 41 jaar

Getuigen huwelijk: Simme Anneijes, 27 jaar, slager, wonende Noordhorn, zijnde broeder []
Ouders Maria Borgman: Willem Borgman, arbeider x Martje Knol, arbeidster

x II 17-08-1912 Kloosterburen Zwaantje (Gerrits) Balkema, * 05-10-1873 Zuurdijk, † 16-04-1945 Noordhorn, 71 jaar

Zwaantje was eerder gehuwd met 23-05-1900 Leens Binne Douma, goederenbesteller, * Nijkerk (Oostdongeradeel)
Getuigen geboorteaangifte Zwaantje: Fokke Reitsema, 45 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en []
Bruidegom Lukas: 45 jaar, weduwnaar Maria Borgman en bruid 38 jaar, weduwe Binne Douma
Getuigen huwelijk Anneijes-Balkema: [] Semme Anneijes, broeder van den bruidegom, 48 jaar, slager, wonende te Hornhuizen
Ouders Lukas: Klaas Anneijes x Lucia Vonk
Ouders Zwaantje: Gerrit Balkema x Pieterke Veldsema, Graf C011 C012 

Kinderen Lukas Anneijes x Maria Borgman

1. Klaas (Lukas) Anneijes x Elisabeth (Koerts) ten Veenhuis,

2. Martje Elizabet (Lukas) Anneijes, * Molenrij 13-09-1894, † 24-09-1894 Molenrij, 11 dagen

3. Willem (Lukas) Anneijes, * 19-04-1896 Molenrij, † 19-01-1970 Groningen, ziekenhuis

Hij was waarschijnlijk de “Annijs” die in de jaren vijftig met “garen en band” liep. Dit alles op de fiets met een aanhangertje. Het aanhangertje liet hij altijd bij iemand in vol vertrouwen achter en fietste naar huis. De volgende dag haalde hij het aanhangertje op en ging verder met zijn route. Hij had een mismaakte hand en sleepte met zijn rechterbeen. Hij was volgens de huisvrouwen een echte charmeur.

4. Luitje Semme (Lukas) Anneijes, verver, * 12-12-1898 Molenrij, † 01-05-1965 Noordhorn, 66 jaar x 14-05-1927 Kloosterburen Wiebina Jacomina (Pieters) Berghuis, * 15-04-1901 Hornhuizen, † 15-05-1972 Noordhorn, 71 jaar

Bruidegom 28 en bruid 26 jaar
Getuigen huwelijk: Klaas Anneijes, 35 jaar, verver, wonende te Zuurdijk, broeder des bruidegoms en []
Ouders bruid: Pieter Berghuis, schoenmaker x Elske Bareveld

___________________________________________________________

Terug naar Grafsteenhouwers