Begraafplaats aangelegd in 1877

Vergadering van Kerkvoogden en Notabelen der Herv. gemeente van Zuurdijk, ter bespreking en regeling van de belangen der nieuwaangelegde begraafplaats, op Zaterdag den 14 April 1877.

Staande deze bijeenkomst zijn de navolgende besluiten genomen:

[]

d.   De verkoop der legersteden neemt een aanvang op maandag den 23sten April 1877. Tegen contante betaling, ten huize en bij den persoon van E. Clason welke daarvan aanteekening zal houden en den kaart bijwerken. Bij deze verkoop is tot regel gesteld dat wie zich eerst aanmeldt de eerste Keuze heeft en zoo naar volgorde. Behoudens het grasgrond  treedt elke Kooper dadelijk in het volledig bezit van het gekochte, zonder de grond evenwel aan zijne
bestemming te mogen onttrekken.
e.  Er zal een vaste doodgraver zijn; op voorwaarden door Kerkvoogden te bepalen.
f.  De begraafplaats zal worden afgepaald met 24 yzeren palen ter nadere aanduiding voor den doodgraver. De uitvoering hiervan en de bestelling van 25 dier palen, één op reserve, wordt opgedragen aan E. Clason.
g.  Er zal een lijkhuisje worden gebouwd op de noordoostelijke hoek van de begraafplaats op te dragen aan Kerkvoogden.

Een paar “ijzeren palen” zijn nog aanwezig.

begraafplaats paaltje 1 begraafplaats paaltje 2

Oorspronkelijke indeling 1877

Terug naar begraafplaats