Graf 17 Oewe Pieters van Duinen

in bewerking v 18-12-2023

___________________________________________________________

Oewe Pieters van Duinen, schoolmeester Zuurdijk, * 31-12-1810, ~ 20-01-1811 Leens of Pieterburen, † 08-02-1886 Harlingen, 75 jaar, “in eene woning in Wijk G” (Brouwersstraat 25), Oewe woonde in Ulrum [] geboren te Leens,

Na zijn (gewongen) pensionering ging Oewe en zijn dochter Martje inwonen bij dochter/zuster Elizabeth Catharina Veltman-van Duinen te Ulrum in het logement “Neptunus
Tijdens zijn verblijf bij zijn dochter Martje Besseling-van Duinen in Harlingen overleed Oewe
DTB Pieterburen 1810: Oewe,
 Ouders Pieter Oewes en Elizabeth Wildeman, 1810 geboren D: 30 Dec: gedoopt: D: 20 Jan: 1811 
Aangevers overlijden Oewe
: Jan Postma, 42 jaar, aanspreker en Jan Dreijer, 34 jaar, commies ter secretarie, beiden wonende te Harlingen  
Aangifte overlijden
: in Harlingen, ingeschreven in Ulrum op 13-02-1886

Het lijkt erop dat Oewe Pieters van Duinen bijgezet is in het graf (nr 17) van zijn tweede echtgenote:
Hoofd der School te Zuurdijk, geb. te Leens 31 December 1810, overl. te Harlingen 8 febr. 1886.

Bijzonderheid:
Als geboorteplaats is aangegeven Leens in plaats van Pieterburen

04-06-1880 veiling roerende goederen Oewe Pieters van Duinen, oud-hoofdonderwijzer,  te Zuurdijk

x I 01-05-1840 Ulrum Martje Jans Loots, * 29-11-1815 Vierhuizen, † 06-09-1846 Zuurdijk


Getuigen huwelijk
: Jan Jans Tuininga, 47 jaar, daglooner; Kornelis Lammerts Huizing, 46 jaar, daglooner; Berend Jans Drolinga, 38 jaar, daglooner; Klaas Freerks Nienhuis, 25 jaar, landbouwer, allen wonende te Vierhuizen
Bruidegom 29 bruid 24 jaar | bruidegom wonende te Baflo, geboren te Pieterburen
Ouders Oewe: Pieter Oewes van Duinen, tapper, herbergier, koopman x Elizabeth Wildeman
Ouders Martje Loots: Jan Klazens Loots x Trientje Riepkes Beukema
Neef: Klaas (Jans) Loots A006

x II 14-12-1848 Leens Trijntje Pieters Takens, kuipersche, * 02-05-1820 Usquert, † 11-05-1872 Zuurdijk

Ouders Trijntje: Pieter Takens x Aafke Jans Reus
Getuige huwelijk 1848: Roelf Pieters Takens, broeder bruid, kuiper, wonende Warfhuizen, 32 jaar x Reinderdina van der Wal
Trijntje was weduwe van Reinder Jans van der Wal, gehuwd 07-12-1843 Usquert
Dochter Reinderdina van der Wal, * 04-07-1844 Warfhuizen, † 05-09-1917 Leens x Roelf Takens

___________________________________________________________

kerkhof 17 takens duinenkerkhof 17 trientje takensRustplaats van 

TRIENTJE TAKENS
geb. te Usquert 2 Mei 1820 

overl. te Zuurdijk 11 Mei 1872 

echtgenoote van
OEWE PIETER VAN
DUINEN

Hoofd der School te Zuurdijk

geb. te Leens 31 December 1810 

over!. te Harlingen 8 Febr. 1886


Bijzonderheden: liggende steen met een ijzeren hekwerk er omheen.
Tekening: bovenste tekst in een lauwerenkrans, daaronder een toren met een 
krans en een stralenkrans.
Links en rechts vlinders.
Links een 
omgekeerde zeis, rechts een doodshoofd met een knook.
___________________________________________________________

___________________________________________________________

Naar Kinderen Van Duinen-Loots
Naar Kinderen Van Duinen-Takens

Naar graf 17 Trientje van Duinen-Takens