E011 E012 Lammert van der Steeg en Trientje Schreuder

___________________________________________________________

G059 G060 zoon Lammert van der Steeg, schoondochter Luiktje van der Maar
G056 kleinzoon Lambertus Jacob van der Steeg
G061 zoon Duurt van der Steeg
H077 zoon Jannes van der Steeg
H078 zoon Albert van der Steeg
A100 A101 dochter Henderica Harmanna Bos-van der Steeg, schoonzoon Jan Jacob Bos

___________________________________________________________

Lammert (Alberts) van der Steeg, daglooner, * 28-12-1848 Hallum, † 17-05-1927 Zuurdijk, 78 jaar x 29-12-1881 Leens Trientje (Tammes) Schreuder, dagloonersche, * 18-07-1861 Warfhuizen, † 04-02-1947 Zuurdijk,

Bruidegom 33 en bruid 20 jaar
Ouders bruidegom: Albert Gerbens van der Steeg x Sijtske Lammerts Stremmelaar, dagloonster, * Ferwerdadeel, † 18-10-1911 Zuurdijk,
90 jaar
Ouders bruid: Tamme Schreuder, daglooner x Kaatje Mensinga
Diaconieboek: 21 Maart ’27 Bij de teraardebestelling van L. v.d. Steeg     5-

e012 steeg lammert schreuder graf e012 steeg schreuder overl

e012 Schreuder, Trientje en Steeg v.d. Lammert

___________________________________________________________

Terug naar Vak E
Terug naar huidige indeling

___________________________________________________________

Ouders Lammert van der Steeg:
Albert Gerbens van der Steeg, boerenknecht, * 13-12-1820 Grouw, † 13-05-1869 Vrouwenparochie (Het Bildt), 49 jaar x 21-05-1846 Ferwerdadeel Sijtske Lammerts Stremmelaar/Stremler, dagloonster, * 15-10-1821 Hallum, † 18-10-1911 Zuurdijk, 90 jaar


Waar begraven?
Ouders Sijtske: Lammert Harmens Stremler x Trijntje Berends Hoornsma
Ouders Albert: Gerben Alberts van der Steeg x Kornelia Symens
Aangevers overlijden Sijtske: Geert Poel, 60 jaar, schoenmaker, wonende Zuurdijk en []
Diaconieboek Zuurdijk:
 6 Jan. ’93 Bedeeling W
d van der Steeg 53 weken a f 1,50 ……… 79 50
52 weken Onderstand aan W
d Balkema en Wd v.d. Steeg    …………………………………….156 00

Kinderen Lammert van der Steeg en Trientje Schreuder:

  1. Albert (Lammerts) van der Steeg, landbouwer, * 04-03-1882 Zuurdijk, † 23-12-1978 Winsum, “Twaalf Hoven”, 96 jaar
    H078


Getuigen geboorteaangifte: Douwe van der Sloot, 27 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en []
   De tekst op de grafsteen is niet in overstemming met de advertentietekst

2. Kaatje (Lammerts) van der Steeg, * 15-09-1884 Zuurdijk, † 26-11-1953 Ulrum, 69 jaar x 29-10-1906 Leens Hendrik (Jakobs) Luit, * 17-11-1880 Ulrum, † 13-05-1961 Ulrum, 80 jaar

Bruidegom 25 en bruid 22 jaar
Ouders bruidegom: Jakob Luit, schipper x Elizabeth Bulthuis

3. Tamme (Lammerts) van der Steeg, daglooner, melkrijder, * 15-02-1887 Zuurdijk, † 27-09-1973 Leens x 19-04-1919 Kloosterburen Luiktje Janna (Jacobs) van der Maar, dienstbode, * 20-02-1895 Kloosterburen , † 30-11-1966 Leens
G059 G060

Bruidegom 32 en bruid 24 jaar
Ouders bruidegom: Lammert van der Steeg, daglooner x Trientje Schreuder, dagloonersche
Ouders bruid: Jacob van der Maar, daglooner x Martha Diephuis
getuigen geboorteaangifte: Jacob van Loenen, 36 jaar, dagloner, wonende te Zuurdijk en Foppe Jan Bakker 54 jaar veldwachter, wonende te Wehe

4. Sieger (Lammerts) van der Steeg, * 20-03-1889 Zuurdijk, † 03-07-1980 Leens, 91 jaar x 14-07-1932 Leens x Tietje (Hendriks) van Dijk, * 19-08-1893 Eenrum, † 25-10-1982 Baflo, 89 jaar, gecremeerd

Bruidegom 43 en bruid 38 jaar; bruid weduwe van Dirk Hendrik Smit
Ouders bruid: 
Getuigen geboorteaangifte Sieger: Eilko Modderman, 39 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en []

5. Sijtske (Lammerts) van der Steeg, huishoudster, * 24-07-1891 Zuurdijk x 07-11-1924 Adorp Klaas Miedema, fabrieksarbeider, * Kollum

Bruidegom 28 en bruid 33 jaar
Ouders bruidegom: Jelle Miedema, winkelier x Afke Miedema
Getuigen geboorteaangifte: Ties Pruis, 23 jaar, boerenknecht, wonende Zuurdijk en []

6. Henderica Harmanna (Lammerts) van der Steeg, * 29-09-1892 Zuurdijk , † 09-07-1979 Groningen, “Maartenshof”, 86 jaar x 02-01-1914 Leens Jan Jacob (Jans) Bos, landbouwer Pollux, * 09-03-1878 Zuurdijk, † 14-06-1968 Zuurdijk, 90 jaar
A100 A101

Bruidegom 35 en bruid 21 jaar
Ouders bruidegom: Jan Bos x Jantje Tebbens
Getuigen huwelijk: Gerhardus Kadijk, 33 jaar, landbouwer te Mensingeweer en Geerdinus Doornbos, 28 jaar, landbouwer te Zuurdijk 
Getuigen geboorteaangifte Henderica: Douwe van der Sloot, 38 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en []
Getuigen geboorteaangifte Jan Jacob: Pieter Frima, 57 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en []

7. Jannes (Lammerts) van der Steeg, landbouwer, * 17-05-1895 Zuurdijk, † 20-06-1944 Groningen, 49 jaar
H077

Getuigen geboorteaangifte: Douwe van der Sloot, 40 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en []
Op de grafzerk staat: Jans
Fredericus (Lammerts) van der Steeg, slager, * 01-11-1897 Zuurdijk, † 20-11-1980 Leens, 83 jaar x 29-11-1923 Groningen, gescheiden 22-01-1937 Groningen Hiske (Sijtzes) Luinstra, * 30-10-1900 Munnekezijl, † 14-02-1947 Groningen, 46 jaar
Bruidegom 26 en bruid 23 jaar
Hiske huwde daarna Popko Bennink; ook dit huwelijk werd door echtscheidng ontbonden
Ouders bruid: Sijtze Luinstra, grondwerker x Jantje de Boer
Getuigen huwelijk: Jannes van der Steeg, 28 jaren, arbeider, wonende te Leens, broeder van den echtgenoot en Johannes Luinstra, 26 jaar, inspecteur eener levensverzekering, broeder der echtgenoote, wonende te Groningen
Getuigen geboorteaangifte Fredericus: Douwe van der sloot, 43 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk

8. Duurt (Lammerts) van der Steeg, * 15-10-1900 Zuurdijk, † 30-07-1967 Groningen, 66 jaar
G061

Getuigen geboorteaangifte: Douwe van der Sloot, 46 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en []
op de grafsteen staat: Duurd. In de geboorteaangifte en de advertentie staat: Duurt

9. Gerben (Lammerts) van der Steeg, landbouwer, * 19-08-1902 Zuurdijk, † 02-12-1992 Leens, 90 jaar x Grietje van der Burg, *, † 19-06-1990 Leens

Getuigen geboorteaangifte: Frederikus van der Steeg, 26 jaar, daglooner, wonende Warfhuizen en []

  1. Arend (Lammerts) van der Steeg, * 04-01-1905 Zuurdijk,

Getuigen geboorteaangifte: Albert Smit, 32 jaar, gemeentebode, wonende wehe en Stephanus Jacobus Wildervanck, 28 jaar, secretarie-beambte, wonende Wehe
geen verdere gegevens gevonden

___________________________________________________________

Terug naar Vak E
Terug naar huidige indeling